Serumselenstatus og dødelighetsrisiko hos personer med forhøyet blodtrykk

Seleninnholdet i serum viser en U-formet sammenheng med dødelighet av alle årsaker og med kardiovaskulær dødelighet hos personer med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

Blodtrykk målt Denne konklusjonen er basert på en analyse av data fra 929 personer diagnostisert med forhøyet blodtrykk [Tan 2021].

  • Personens gjennomsnittsalder var 63 år pluss/minus 13 år.
  • Litt over halvparten av personene var menn: 53 %.
  • Forskerne fulgte personene i en gjennomsnittlig periode på litt mer enn ti år: 121 måneder pluss/minus 41 måneder.
  • I løpet av oppfølgningsperioden døde 307 personer, her av 56 personer, som døde av hjerte-karsykdommer.
KVARTILER AV SERUMSELENSTATUS

Til analyseformål kategoriserende forskerne individene med forhøyet blodtrykk i kvartiler av serum-selenkonsentrasjon [Tan 2021]:

Q1: likt med eller mindre enn 124 mkg/l

Q2: 125-135 mkg/l

Q3: 136-147 mkg/l

Q4: større enn 148 mkg/l

OPTIMALE SERUMSELENIUMNIVÅER HOS personer MED blodtrykksforhøyelse

Forskerne sammenlignet data fra serumselenkvartilene og fant at risikoen for å dø av alle årsaker og dø av hjertesykdom var lavest i tredje kvartil (serumselenkonsentrasjoner mellom 136 og 147 mkg/l) [Tan 2021].

I tredje kvartil av serumselenkonsentrasjoner var risikoen for å dø av alle årsaker 43 % lavere, og risikoen for å dø av hjertesykdom var 67 % lavere enn i første kvartil [Tan 2021].

De laveste punktene på de U-formede grafene i Tan-studien viser den laveste risikoen for dødelighet i forhold til selenkonsentrasjonen i serum. Den laveste risikoen ble funnet på punktene oppført nedenfor [Tan 2021]:

Risikoen for død av alle årsaker er lavest ved 136 mkg/l serumselen.

Risikoen for å dø av hjertesykdom er lavest ved 130 mkg/l serumselen.

Tan- grafene over forholdet mellom selenstatus (den uavhengige variabelen på x-aksen) og dødelighetsrisiko (den avhengige variabelen på y-aksen) ser ut til å vise en økende dødelighetsrisiko hos personer med høyt blodtrykk som har selenkonsentrasjoner i serum under 100 mkg/l eller over 175 mkg/l.

Konklusjon: Serumselenstatus og dødelighet av høyt blodtrykk

Tan-analysen [2021] viser at for lave og for høye nivåer av serumselen kan være assosiert med økt dødelighet av alle årsaker og kardiovaskulær-relatert dødelighet.

Tan et al. [2021] foreslår flere potensielle biologiske mekanismer for å forklare det U-formede forholdet mellom serumselenstatus og dødelighetsrisiko hos personer med høyt blodtrykk:

  • Forhøyet blodtrykk er forbundet med et fall i biotilgjengeligheten av ​​antioksidanter og med overdreven produksjon av skadelige frie radikaler. Således er forhøyet blodtrykk forbundet med oksidativ stress og skade på celler og vev.
  • Selen gir gjennom dets innbygning i antioksidanter selenoenzymer slik som glutathionperoxidasene og thioredoxinreduktasene beskyttelse mot oksidativ skade.
  • Lavt seleninntak og lav selenstatus begrenser dannelsen av ​​selenoproteiner, hvilket resulterer i en minsket antioksidant og anti-inflammatorisk effekt og resulterer i en forhøyet risiko for død.
  • Med stigende selenstatus økes antioksidantens selenenzymaktivitet direkte, inntil den når et platå. På et tidspunkt kan det være et for høyt tilførsel av selen, og de gunstige helseeffekter av selentilførsel vil begynne å avta.
  • Overdreven eksponering for selen kan også være forbundet med skadelige virkninger slik som å forhindre korrekt proteinfoldning, indusering av det utfoldede proteinrespons og en produksjon av superoksidradikaler, som gjør skade på angiogenesen.
Kilder

Tan QH, Huang YQ, Liu XC, Liu L, Lo K, Chen JY, Feng YQ. A U-shaped relationship between selenium concentrations and all-cause or cardiovascular mortality in patients with hypertension. Front Cardiovasc Med. 2021 Jul 30;8:671618.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *