Selenstatus, inflammasjon og hjertesykdom

Lav plasmaselenstatus er signifikant assosiert med risiko for hjerte-sykdom og med forhøyede blodbiomarkører for kronisk inflammasjon. En tverrsnittsstudie fra 2021 av eldre i det sentrale Italia har avslørt at personer med en plasmaselenstatus lavere enn 60 mkg/l er spesielt utsatt for hjertesykdom [Giacconi 2021].

Ancona, Italia
Forskere i Ancona, Italia, har laget en tverrsnittsstudie som viser, at lav plasmaselenstatus er forbundet med økt risiko for hjertesykdom og med forhøyede nivåer av blodbiomarkører for kronisk inflammasjon.

I de perifere mononukleære blodcellene til eldre mennesker diagnostisert med hjertesykdom, fant forskerne også at lav plasmaselenstatus var signifikant assosiert med økt genuttrykk av inflammatoriske cytokiner og kjemokiner og med en ned-regulering av sirtuinene SIRT-1, SIRT- 5, SIRT-6 og SIRT -7 [Giacconi 2021].

Merk: Mononukleære celler i perifert blod er lymfocytter (f.eks. T-celler, B-celler, NK-celler) og monocytter i motsetning til blodceller som erytrocytter, granulocytter og blodplater.

Merk: Cytokiner og kjemokiner er immunsystemproteiner. Noen har en betennelsesfremmende effekt og noen har en betennelsesdempende effekt.

Merk: Sirtuiner er enzymer som regulerer både motstand mot stress og cellealdringsprosesser. I tillegg viser forskning at SIRT-1, SIRT-6 og SIRT-7 fungerer som sentrale regulatorer i beskyttelsen mot risikoen for åreforkalkning [Giacconi 2021].

LAV SELENSTATUS OG FORØKET KRONISK INFLAMMASJON

Selen er et viktig sporstoff. Kroppen kan ikke danne det; det skal komme fra kosten.

Selen spiller en viktig rolle i immunsystemets funksjoner. Det motvirker kronisk inflammasjon ved å regulere inflammatorisk genekspresjon.

Følgelig kan et redusert seleninntak og en redusert selenstatus føre til økt ekspresjon av pro-inflammatoriske cytokiner og kjemokiner og til økt oksidativt stress, og dermed bidra til utvikling og progresjon av hjertesykdom [Giacconi 2021].

De italienske forskerne rapporterte at de konsekvent fant bevis på økte nivåer av inflammatoriske markører hos både pasienter med hjertesykdom og hos friske eldre personer som hadde lavere nivåer av plasmaselen [Giacconi 2021].

Studiedeltakerne besto av 606 pasienter med hjertesykdom og 858 friske kontroller født i Marche-regionen i Italia. Pasientene med hjertesykdom hadde en gjennomsnittsalder på 73 år pluss/minus 9 år. De friske kontrolldeltakerne hadde også en gjennomsnittsalder på 73 år pluss/minus 9 år [Giaconni].

SELENTILSKUDD OG REDUSERENDE NIVÅER AV BLOD BIOMARKØRER FOR INFLAMMASJON

I den kliniske KiSel-10-studien med et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 for eldre svenske statsborgere, observerte professor Alehagen og forskerteamet signifikant reduserte sirkulerende biomarkører for kronisk inflammasjon [Alehagen 2015a; Alehagen 2019].

De gunstige effektene på hjertehelsen av et daglig tilskudd på 200 mcg selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 i 48 måneder i KiSel-10-studien varte i en 12-års oppfølgingsperiode [Alehagen 2018]. Forskerne tilskrev den reduserte kardiovaskulære dødeligheten og den forbedrede hjertefunksjonen sett på ekkokardiogrammer redusert oksidativt stress, redusert betennelse, redusert fibrose og redusert grad av endotel dysfunksjon [Alehagen 2015a; Alehagen 2015b; Alehagen 2018; Alehagen 2020].

Andre randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte studier av selentilskudd har vist gunstige effekter på kardiometabolsk risiko [Raygan 2018] og reduksjon av oksidativt stress og betennelse hos pasienter med koronar hjertesykdom [Ju 2017].

KONKLUSJON: SELEN OG RISIKO FOR KRONISK INFLAMMASJON OG HJERTESYKDOM

De italienske forskerne konkluderer med at en tilstrekkelig selenstatus er nødvendig for å forhindre utvikling og progresjon av hjertesykdom. Resultatene deres viser at personer med plasmaselennivåer under 60 mkg/l hadde 1,9 ganger større sannsynlighet for å lide av hjertesykdom sammenlignet med personer med tilstrekkelige selennivåer [Giacconi 2021].

I den sentrale italienske studien var selenmangel uavhengig assosiert med hjertesykdom og med forhøyede biomarkører for betennelse i blodet. Selenmangel ble sett å påvirke uttrykket av cytokiner, kjemokiner og sirtuiner i mononukleære celler i perifert blod [Giacconi 2021].

I studien av eldre svenske statsborgere viste Alehagen et al [2016] at en lav gjennomsnittlig serum-selenstatus på 67,1 mkg/l var signifikant assosiert med økt risiko for å dø av alle årsaker og av hjertesykdom. Denne assosiasjonen var fortsatt til stede etter justeringer for slike potensielle konfoundere som mannlig kjønn, røyking, iskemisk hjertesykdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungesykdom og nedsatt hjertefunksjon.

Et lavt seleninntak gir ikke tilstrekkelig selen til å oppnå det fysiologiske metningsnivået til flere selenoproteinenzymer. Som et resultat kan et beskjedent selentilskudd være nødvendig for å forbedre helsen til befolkningen i selenfattige regioner i verden [Alehagen 2016].

Kilder

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015a;10:e0137680.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015b;41:443-52.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A. Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. Eur J Clin Nutr. 2016;70:91-6.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with selenium and coenzyme Q10 reduces cardiovascular mortality in elderly with low selenium status: a secondary analysis of a randomised clinical trial. PLoS One. 2016;11:e0157541.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized controlled trial. PLoS One. 2018;13:e0193120 .

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and Coenzyme Q10 to an elderly population. European Journal of Nutrition. 2020;59:3581-3590.

Giacconi R, Chiodi L, Boccoli G, Costarelli L, Piacenza F, Provinciali M, Malavolta M. Reduced levels of plasma selenium are associated with increased inflammation and cardiovascular disease in an Italian elderly population. Exp Gerontol. 2021 Mar;145:111219.

Ju W, Li X, Li Z, Wu GR, Fu XF, Yang XM, Zhang XQ, Gao XB. The effect of selenium supplementation on coronary heart disease: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Trace Elem Med Biol. 2017 Dec;44:8-16.

Raygan F, Behnejad M, Ostadmohammadi V, Bahmani F, Mansournia MA, Karamali F, Asemi Z. Selenium supplementation lowers insulin resistance and markers of cardio-metabolic risk in patients with congestive heart failure: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2018 Jul;120(1):33-40.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *