Selentilskudd styrker immunrespons fra Covid-19

De tilgjengelige vaksinene ser ikke ut til å takle oppgaven med å forhindre smitte med den fjerde bølgen av Covid-19-viruset. Derfor kan det være lurt for personer i høyrisikogrupper å starte med et kosttilskuddsforløp for å hjelpe til ved mulige mangler på selen, sink og vitamin D for å optimalisere immunsystemet [Alexander 2020].

Covid-19 vaccine
Resistens mot Covid-19 og andre virusinfeksjoner, bidra til immunsystemets normale funksjon og reduksjon av kronisk betennelse er alt avhengig av et tilstrekkelig inntak av sink, selen og vitamin D [Alexander 2020].
I denne artikkelen vil vi ta for oss viktigheten av et tilstrekkelig seleninntak. Lesere oppfordres til å google sink og Covid-19 og vitamin D og Covid-19 på egenhånd.

Det vil hjelpe immunsystemet å starte tidlig med tilstrekkelig tilskudd av selen, sink og vitamin D hos personer med høy risiko og i høyrisikoområder og gjerne så snart som mulig etter tidspunktet for mistanke om infeksjon med Covid-19 virus [ Alexander 2020].

SELENMANGEL OG SÅRBARHET FOR VIRALE INFEKSJONER

Mangel på sink, selen og vitamin D forekommer hyppig hos eldre og hos personer med sykdomstilstander. Disse manglene gjør individer sårbare for virusinfeksjoner, og virusinfeksjoner fører til utvikling av sykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og koronar hjertesykdom, som er preget av oksidativt stress [Guillin 2020]. Et vanlig trekk ved disse sykdommene er tilstedeværelsen av kronisk betennelse [Alexander 2020].

FORMÅL MED SELENSTILSKUDD

Tilstrekkelig inntak av sink, selen og vitamin D er avgjørende [Alexander 2020]:

  1. å sikre igangsettelse av en god immunsystemrespons
  2. å regulere og motvirke en overdreven inflammatorisk respons

Virusinfeksjoner øker både behovet for mikronæringsstoffer og er ansvarlige for reduksjonen i nivået av mikronæringsstoffer. Denne situasjonen resulterer i en mangel som kan kompenseres med tilskudd av mikronæringsstoffer. Selen med sin viktige rolle i antioksidantforsvar, redokssignalisering og redokshomeostase er et av mikronæringsstoffene som trengs ved virusinfeksjoner [Guillin 2020].

Et godt kosthold alene er kanskje ikke tilstrekkelig for å sikre et optimalt inntak av disse mikronæringsstoffene. Dette ser ut til å gjelde spesielt for eldre mennesker og spesielt mennesker som bor i selenfattige områder [Alexander 2020].

SELEN SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK MOT COVID-19

Saken med selenmangel – definert på forskjellige måter som en serumselenkonsentrasjon under 60 mkg/l eller under 70 mkg/l – er at selenmangel har en dobbel skadelig effekt:

  • Selenmangel reduserer effektiviteten til immunresponsen mot et virus.
  • Selenmangel hos vertsindividet kan føre til at det invaderende viruset blir mer virulent enn det ville vært hos et selenmettet individ.
SELENNIVÅ OG ANDEL AV HELSE OG DØD FOR COVID-19

I en studie utført i Kina fant forskere at andelen Covid-19-kurer var høyere og Covid-19-dødsfall var lavere i områder der befolkningen hadde et høyere seleninnhold målt i håret [Zhang 2021].

I en annen studie utført i Tyskland fant forskere at selenstatus var betydelig høyere i prøver fra overlevende Covid-19-pasienter sammenlignet med ikke-overlevende. De rapporterte at pasienter som led av Covid-19 viste en mangel i blodet av både selen og selenbæreren Selenoprotein P samt lav aktivitet av et annet selenoprotein, antioksidanten glutationperoksidase-3 [Moghaddam 2020].

Selen kombinert med andre kosttilskudd
Glutation

Den optimale funksjonen til glutationperoksidase, som er antioksidante selenoproteiner, avhenger av tilstrekkelig tilførsel av polypeptidglutation. Tilskudd med reseptbelagte legemidler N-acetylcystein vil levere glutation til cellene. N-acetylcystein er allerede brukt til å behandle obstruktiv bronkitt og har vist seg å være gunstig i tilfeller av alvorlig influensainfeksjon og ved Covid-19 lungebetennelse [Alexander 2020].

Koenzym Q10

Forskere i Sverige ga friske eldre som hadde lavt seleninnhold (gjennomsnittlig selenkonsentrasjon i serum: 67,1 mkg/l) et daglig selentilskudd sammen med et koenzym Q10-tilskudd. Den kombinerte selen- og koenzym Q10-behandlingen var assosiert med redusert kardiovaskulær dødelighet [Alehagen 2018], reduserte plasmabiomarkører for betennelse [Alehagen 2015a, Alehagen 2019] og oksidativt stress [Alehagen 2015b] samt en forbedret helserelatert livskvalitet [Johansson 2015].

KONKLUSJON: SELEN OG MIKRONÆRINGSSTOFFER FOR Å STYRKE AV IMMUNRESPONS MOT COVID-19

Det virker som en rimelig hypotese at tilskudd av sink, selen og vitamin D kan bidra til å forhindre Covid-19-infeksjon og kan lindre alvorlighetsgraden av Covid-19 tidlig i infeksjonen.

Hvis sårbare individer tar et tilstrekkelig tilskudd av disse viktige mikronæringsstoffene før infeksjonen eskalerer, kan det godt ha immunforsterkende og antiinflammatoriske effekter før det dødelige cytokinfrigjøringssyndromet setter seg [Alexander 2020].

Tilskudd med sink, selen og vitamin D, alle tre, ville være både billig, trygt og godt tolerert [Alexander 2020].

Kilder

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E. Levels of sP-selectin and hs-CRP decrease with dietary intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: a secondary analysis of a randomized clinical trial. PLoS One. 2015a;10:e0137680.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015b;41:443-52.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized controlled trial. PLoS One. 2018;13:e0193120 .

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019;16:5.

Alexander J, Tinkov A, Strand TA, Alehagen U, Skalny A, Aaseth J. Early nutritional interventions with zinc, selenium and vitamin d for raising anti-viral resistance against progressive COVID-19. Nutrients. 2020;12(8):2358.

Guillin OM, Vindry C, Ohlmann T, Chavatte L. Selenium, Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients. 2019 Sep 4;11(9):2101.

Johansson P, Dahlstrom O, Dahlstrom U, Alehagen U. Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and coenzyme Q10 combined. J Nutr Health Aging. 2015;19:870-7.

Moghaddam A, Heller RA, Sun Q, Seelig J, Cherkezov A, Seibert L, Hackler J, Seemann P, Diegmann J, Pilz M, Bachmann M, Minich WB, Schomburg L. Selenium Deficiency Is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients. 2020 Jul 16;12(7):2098.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;111(6):1297-1299.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *