Selen og koenzym Q10 i kombinasjon

Den svenske kardiologen Dr. Urban Alehagen skriver overbevisende om at det eksisterer et spesielt innbyrdes forhold mellom selen og koenzym Q10 ved forebygging av hjerte- og karsykdom.

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen holder foredrag om de terapeutiske kardiovaskulære fordelene ved et kombinert selen og koenzym Q10-tilskudd.

Prof. Alehagen understreker sammen med den norske professoren Jan Aaseth at et lavt seleninntak og lav selenstatus kan begrense cellenes evne til å oppnå et optimalt innhold av koenzym Q10, og at cellene trenger tilstrekkelig med koenzym Q10 for en optimal funksjon av selen [Alehagen & Aaseth 2015a].

De kliniske resultatene av intervensjonsstudien KiSel-10, der svenske borgere med en gjennomsnittsalder på 78 år mottok selen og koenzym Q10 daglig i fire år, viste at et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 sammenlignet med placebobehandling kan være gunstig i befolkningsgrupper som har lav selenstatus:

Den gunstige effekten av det kombinerte selen- og Q10-tilskuddet fortsatte i en oppfølgingsperiode på 12 år i gruppen som hadde fått de aktive kosttilskuddene og også i supplerende undergrupper med diabetes, høyt blodtrykk, iskemisk hjertesykdom og nedsatt funksjon på grunn av nedsatt hjertefunksjon [Alehagen 2018a].

KISEL-10 STUDIEN AV ET KOMBINERT SELEN OG KOENZYM Q10-TILSKUDD

I KiSel-10-studien ble det inkludert 443 eldre svenske statsborgere med lav selen- og Q10-status. Deltakerne ble randomisert til enten en aktiv behandlingsgruppe (200 mkg selen og 200 mg koenzym Q10 daglig) eller til placebogruppen [Alehagen 2020a].

 • Serum selenstatus ved studiens start: 67,1 mkg/l
 • Serum selenstatus etter 48 måneders tilskudd: 210,3 mkg/l i den aktive behandlingsgruppen og 72 mkg/l i placebogruppen
 • Koenzym Q10-status ved studiens start: 0,82 mg/l
 • Koenzym Q10-status etter 48 måneders tilskudd: 2,17 mg/l i den aktive behandlingsgruppen og ingen signifikant endring i placebogruppen
RESULTATER AV ET KOMBINERT SELEN OG KOENZYM Q10 TILSKUDD

Data fra KiSel-10-studien viste følgende signifikante resultater i den aktive behandlingsgruppen sammenlignet med placebogruppen:

 • reduserte plasmanivåer av to biomarkører for oksidativ skade [Alehagen 2015b]
 • reduserte plasmanivåer av seks biomarkører for systemisk betennelse [Alehagen 2015c; Alehagen 2019]
 • reduserte serumnivåer av åtte biomarkører for fibrose [Alehagen 2018b]
 • reduserte plasmanivåer av von Willebrand-faktor og plasminogenaktivatorinhibitor-1, begge biomarkører for endoteldysfunksjon [Alehagen 2020b]
 • redusert fruktosaminkonsentrasjon sammenlignet med konsentrasjonen i placebogruppen, som hadde en tendens til å øke. Fruktosaminkonsentrasjon er positivt assosiert med forekomst av diabetes og økt blodsukkernivå [Alehagen 2020a]
 • forbedret nyrefunksjon hos eldre med selenmangel [Alehagen 2020c]
 • forhindret en økning i D-dimer-nivået, som er forbundet med økt risiko for trombotiske lidelser, dvs. blodpropp [Alehagen 2021].

I tillegg viste data fra KiSel-10-studien at kardiovaskulær dødelighet var høyere i undergruppen med lavere serumselenkonsentrasjoner (<65 μg/l) sammenlignet med undergruppen med høyere serumselenkonsentrasjon (> 85 μg/l) [ Alehagen 2016].

SAMMENDRAG: DOKUMENTERT SELEN OG KOENZYM Q10-tilskudd

Vi må huske en detalj og det er at ikke alle selen og Q10-tilskudd er like gode.

Basert på tilgjengelig dokumentasjon ser det selenberikede gjærproduktet ut til å være et bedre valg hvis man skal ha selentilskudd [Richie 2014].

Opptak og biotilgjengelighet av Q10-tilskudd kan variere betydelig; det er best å velge et Q10-tilskudd med dokumentert opptak og klinisk effekt [Lopez-Lluch 2019; Mortensen 2014].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alehagen U, Aaseth J. Selenium and coenzyme Q10 interrelationship in cardiovascular diseases–A clinician’s point of view. J Trace Elem Med Biol. 2015a;31:157-62.

Alehagen U, Aaseth J, Johansson P. Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors. 2015b Nov-Dec;41(6):443-52.

Alehagen U, Lindahl TL, Aaseth J, Svensson E, Johansson P. Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. PLoS One. 2015c Sep 16;10(9):e0137680.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Reduces Cardiovascular Mortality in Elderly with Low Selenium Status. A Secondary Analysis of a Randomised Clinical Trial. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7):e0157541.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018a Apr 11;13(4):e0193120.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Svensson E, Johansson P, Larsson A. Less fibrosis in elderly subjects supplemented with selenium and coenzyme Q10-A mechanism behind reduced cardiovascular mortality? Biofactors. 2018b Mar;44(2):137-147.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A. Decrease in inflammatory biomarker concentration by intervention with selenium and coenzyme Q10: a subanalysis of osteopontin, osteoprotergerin, TNFr1, TNFr2 and TWEAK. J Inflamm (Lond). 2019 Mar 18;16:5.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2020a;61:126541.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J, Larsson A, Lindahl TL. Significant decrease of von Willebrand factor and plasminogen activator inhibitor-1 by providing supplementation with selenium and coenzyme Q10 to an elderly population with a low selenium status. Eur J Nutr. 2020b Dec;59(8):3581-3590.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Brismar K, Larsson A. Selenium and Coenzyme Q10 Supplementation Improves Renal Function in Elderly Deficient in Selenium: Observational Results and Results from a Subgroup Analysis of a Prospective Randomised Double-Blind Placebo-Controlled Trial. Nutrients. 2020c Dec 9;12(12):3780.

Alehagen U, Aaseth J, Lindahl TL, Larsson A, Alexander J. Dietary Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Prevents Increase in Plasma D-Dimer While Lowering Cardiovascular Mortality in an Elderly Swedish Population. Nutrients. 2021 Apr 17;13(4):1344.

Johansson P, Dahlström Ö, Dahlström U, Alehagen U. Improved Health-Related Quality of Life, and More Days out of Hospital with Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 Combined. Results from a Double Blind, Placebo-Controlled Prospective Study. J Nutr Health Aging. 2015 Nov;19(9):870-7.

López-Lluch G, Del Pozo-Cruz J, Sánchez-Cuesta A, Cortés-Rodríguez AB, Navas P. Bioavailability of coenzyme Q10 supplements depends on carrier lipids and solubilization. Nutrition. 2019 Jan;57:133-140.

Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A, Dolliner P, Filipiak KJ, Pella D, Alehagen U, Steurer G, Littarru GP; Q-SYMBIO Study Investigators. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Informasjon i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *