Selenoproteinet P – transportprotein og biomarkør for selenstatus

Selen og selenoproteiner er avgjørende for menneskers helse [Rayman 2012]. Men seleninntaket fra mat, varierer betydelig fra region til region i verden, avhengig av hvor fruktbar eller utarmet jorda og maten er.

Selenforsker Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen innså at det lave seleninnholdet i jorda i Sverige og i store deler av Europa resulterer i et lavt seleninntak fra kosten og i selenmangel. I den svenske KiSel-10-studien var den gjennomsnittlige selenkonsentrasjonen i serum ganske lav: 67 mcg/l.

For eksempel har utbredt suboptimal selenstatus blitt rapportert i hele Europa, England og Midtøsten [Stoffaneller & Morse 2015].  I motsetning til her, har jorda og matvarene i store deler av USA og Canada et mye høyere seleninnhold, enn det er i Europa. Serumselennivåer hos amerikanske borgere er generelt over 120 mcg/l, men i mange europeiske land er selennivåer i serum i gjennomsnitt 90 mcg/l [Alehagen 2016].

  • Det beste estimatet for en serum-selenstatus, tilstrekkelig for god helse, er rundt 125 mcg/l [Winther 2020, fig. 3].
  • Serumselennivåer under 70 mcg/l er tegn på selenmangel [Bomer 2020].
  • Serumselennivåer under 100 mcg/l er en indikasjon på suboptimal selenstatus [Al-Mubarak 2021].
SELENOPROTEINET P SOM DET STØRSTE SELENTRANSPORTPROTEIN

Selen fra kosten er inkorporert i aminosyren selenocystein, som er en integrert bestanddel i 25 selenoproteiner. De mest kjente selenoproteinene er glutationperoksidaser, tioredoksin reduktase og jodtyronin dejodinase [Schomburg 2019]. Les mer

Selen og koenzym Q10 i kombinasjon

Den svenske kardiologen Dr. Urban Alehagen skriver overbevisende om at det eksisterer et spesielt innbyrdes forhold mellom selen og koenzym Q10 ved forebygging av hjerte- og karsykdom.

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen holder foredrag om de terapeutiske kardiovaskulære fordelene ved et kombinert selen og koenzym Q10-tilskudd.

Prof. Alehagen understreker sammen med den norske professoren Jan Aaseth at et lavt seleninntak og lav selenstatus kan begrense cellenes evne til å oppnå et optimalt innhold av koenzym Q10, og at cellene trenger tilstrekkelig med koenzym Q10 for en optimal funksjon av selen [Alehagen & Aaseth 2015a].

De kliniske resultatene av intervensjonsstudien KiSel-10, der svenske borgere med en gjennomsnittsalder på 78 år mottok selen og koenzym Q10 daglig i fire år, viste at et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 sammenlignet med placebobehandling kan være gunstig i befolkningsgrupper som har lav selenstatus: Les mer

Oppnå optimal plasmaselenstatus

Hurst og kolleger ga 50, 100 eller 200 mikrogram selen daglig i ti uker til 119 friske menn og kvinner i alderen 50-64 år bosatt i England.

Ansiktsmaske
Et sunt immunsystem avhenger av en optimal selenstatus som fremmer biosyntesen av antioksi-dante selenoproteiner.

Forskerne testet effekten av de ulike daglige dosene på plasmaselenstatus og plasma selenoprotein P-status. De brukte et farmasøytisk selengjærpreparat med et dokumentert opptak på 88,7 % [Bügel 2004].

Menn og kvinner i studien hadde et daglig seleninntak i kosten på ca. 55 mkg / dag. Seleninntaket i England hadde falt fra et gjennomsnitt på 60 mkg/dag i 1991 til et minimum på 30 til 40 mkg/dag i 1995-2000; i 2010 var gjennomsnittlig inntak 48-58 mkg/dag [Hurst 2010].

ETABLERING AV OPTIMAL SELENSTATUS

I Hurst-studiet var gjennomsnitlige plasmaselenkonsentrasjonen ved studiens start for alle deltakere i studien 95,7 +/- 11,5 mkg/l. Ti ukers daglig tilskudd førte til signifikant økte steady-state konsentrasjoner som følger: Les mer