Selenstatus og hjertesvikt

Pasienter med hjertesvikt med et lavt serumselennivå er mer utsatt for å bli innlagt på sykehuset og/eller å dø, enn hjertesviktpasienter med serumselennivåer over 100 mikrogram per liter.

Selenmangel hos pasienter med hjertesvikt er forbundet med nedsatt treningstoleranse og med en 50% høyere dødelighet [Bomer].

In vitro-studien av dyrkede humane hjertemuskelceller fra pasienter med hjertesvikt viser, at et lavt selennivå i hjertemuskelcellene er forbundet med nedsatt funksjon av mitokondriene [Bomer].

Nyere informasjon viser, at opptil 50% av pasienter med hjertesvikt lider av en form for mikronæringsstoffmangel av f.eks. selen, sink, jern eller jod [Bomer].

Selen: Et essensielt mikronæringsstoff

Seleninntak og selenstatus varierer veldig fra det ene geografiske område til det andre alt etter innholdet av selen i landbruksjorden og dermed i matvarene.

Et tilstrekkelig inntak av selen er nødvendig for viktige biologiske funksjoner: Les mer