Selentilskudd og leddgikt (revmatoid artritt)

Arthritic hands
Pasienter med leddgikt har vanligvis et lavere serumselennivå enn friske personer. Noen studier viser, at tilskudd med selen er forbundet med nedsatt hevelse og stivhet i leddene og med mindre alvorlige smerter hos pasienter med leddgikt.

En metaanalyse viser en signifikant sammenheng mellom lave serumselennivåer og leddgikt [Yu 2016].

-Forskerne undersøkte dataene fra 14 casekontroll studier, som involverte 716 forsøkspersoner.

-Analysen av de samlede dataene viste, at pasienter med leddgikt hadde lavere serumnivåer av selen enn de friske

-Leddgikt pasientene hadde signifikant lavere serum selennivåer enn friske kontrollpersoner i studier i Europa og i Asia, men ikke i studier i USA.

Studier av selen og leddgikt

Sahebari et al. [2019] rapporterte om 13 studier som vurderte selennivået hos pasienter med leddgikt.

Tilstrekkelig selen til pasienter med leddgikt

Leddgikt er en kronisk inflammatorisk sykdom, som påvirker leddene i hender og føtter og fører til handicap.

 • Diagnosen leddgikt er forbundet med forhøyede nivåer i blodet av biomarkører for oksidativ stress og med et nedsatt nivå av antioksidanter, som normalt nøytraliserer skadelige frie radikaler [Sahebari 2019].
 • For eksempel er blodets innhold av det selenavhengige antioksidantenzymet glutathionperoxidase betydelig lavere hos pasienter med leddgikt enn hos friske kontrollpersoner [Sahebari 2019].

Blandede resultater fra kliniske studier med selen til leddgikt pasienter

Noen studier har vist nedsatt inflammasjon hos pasienter med leddgikt, som tar selentilskudd, hvilket fremgår av nedsatt hevelse og stivhet i leddene samt noe smertelindring [Sahebari 2019].

Andre studier har ikke vist en statistisk signifikant effekt av selentilskudd på symptomene fra leddgikt [Sahebari 2019].

De motstridende resultatene fra de kliniske studiene menes å være relatert til forskjellene i formene og dosene av selen, som ble brukt i studiene [Sahebari 2019]. Les mer

Lav selenstatus og risikable graviditeter

Pregnant woman
Lav serum selenstatus (definert som under 80 mikrogram per liter) under graviditet er forbundet med en økt risiko for abort, preeklampsi (svangerskapsforgiftning), for tidlig fødsel og andre bivirkninger.

En nylig oversiktsartikkel presenterer dokumentasjon for at lav selenstatus hos gravide kan være involvert i følgende komplikasjoner [Duntas 2020]:

 • Abort
 • Svangerskapsforgiftning
 • For tidlig fødsel
 • Veksthemmet foster
 • For lavt stoffskifte etter graviditet og autoimmun tyreoiditt

For å sikre et optimalt graviditetsforløp, anbefaler Dr. Leonidas Duntas at leger tar en individualisert utgangspunkt og foreskriver et selenrikt kosthold og selentilskudd skreddersydd til den gravide kvinnens behov.

Hvorfor er tilstrekkelig selen viktig for gravide?

Selen er et viktig sporstoff. Inntaket og nivået av blodplasma-status kan variere betydelig avhengig av en rekke faktorer [Duntas 2020]:

 • Forskjeller i kosthold og ernæring
 • Forskjeller i jord og plantenes seleninnhold
 • Etniske forskjeller
 • Genetiske forskjeller

Uten en selenprøve fra en blodprøve, er det ikke mulig å vite om kvinner som planlegger en graviditet har tilstrekkelig sirkulerende selen. Mayo Klinikken rapporterer at den normale selenkonsentrasjonen i humant blodserum hos voksne i USA er 70 til 150 mikrogram per liter, med et befolkningsgjennomsnitt på 98 mikrogram per liter. Les mer