Selentilskudd og leddgikt (revmatoid artritt)

Arthritic hands
Pasienter med leddgikt har vanligvis et lavere serumselennivå enn friske personer. Noen studier viser, at tilskudd med selen er forbundet med nedsatt hevelse og stivhet i leddene og med mindre alvorlige smerter hos pasienter med leddgikt.

En metaanalyse viser en signifikant sammenheng mellom lave serumselennivåer og leddgikt [Yu 2016].

-Forskerne undersøkte dataene fra 14 casekontroll studier, som involverte 716 forsøkspersoner.

-Analysen av de samlede dataene viste, at pasienter med leddgikt hadde lavere serumnivåer av selen enn de friske

-Leddgikt pasientene hadde signifikant lavere serum selennivåer enn friske kontrollpersoner i studier i Europa og i Asia, men ikke i studier i USA.

Studier av selen og leddgikt

Sahebari et al. [2019] rapporterte om 13 studier som vurderte selennivået hos pasienter med leddgikt.

Tilstrekkelig selen til pasienter med leddgikt

Leddgikt er en kronisk inflammatorisk sykdom, som påvirker leddene i hender og føtter og fører til handicap.

  • Diagnosen leddgikt er forbundet med forhøyede nivåer i blodet av biomarkører for oksidativ stress og med et nedsatt nivå av antioksidanter, som normalt nøytraliserer skadelige frie radikaler [Sahebari 2019].
  • For eksempel er blodets innhold av det selenavhengige antioksidantenzymet glutathionperoxidase betydelig lavere hos pasienter med leddgikt enn hos friske kontrollpersoner [Sahebari 2019].

Blandede resultater fra kliniske studier med selen til leddgikt pasienter

Noen studier har vist nedsatt inflammasjon hos pasienter med leddgikt, som tar selentilskudd, hvilket fremgår av nedsatt hevelse og stivhet i leddene samt noe smertelindring [Sahebari 2019].

Andre studier har ikke vist en statistisk signifikant effekt av selentilskudd på symptomene fra leddgikt [Sahebari 2019].

De motstridende resultatene fra de kliniske studiene menes å være relatert til forskjellene i formene og dosene av selen, som ble brukt i studiene [Sahebari 2019].

Former for og dosering av selentilskudd

Former

I en sammenlignende studie har Richie et al. [2014] vist signifikante reduksjoner i biomarkører for oksidativ stress etter tilskudd med selengjær (men ikke med 100% selenomethionin) hos friske menn.

Selenberiket gjær, også kjent som selengjær, inneholder opp til 20 former av selen ut over selenomethionin-formene. Nylig forskning i selenfraksjonering har vist, at tilskudd med et patentert selengjærtilskudd resulterte i strukturell bekreftelse på tilstedeværelsen i plasma av selenformen Se-methyl-selenocystein, et velkjent anticancerstoff [Ward-Dietrich 2020].

Dosering

Den daglige dosen selentilskudd (som er å foretrekke) vil avhenge av, hvor mye selen hver enkelt får i kosten.

Selenforskere formoder at det er et U-formet forhold mellom selenstatus og helseeffekt. En graf over det U-formede forholdet viser, at risikoen for sykdom stiger hos individer, der serum / plasma-selenkonsentrasjoner er under 100 mikrogram per liter, eller hvis serum / plasma-selen-konsentrasjoner er høyere enn 170 mikrogram per liter [Rayman 2012, figur 3].

Selen blodprøver kan fortelle oss, hvilken daglig dose – 50 mikrogram, 100 mikrogram eller 200 mikrogram – vi har bruk for å oppnå en serumselenstatus mellom 100-170 mikrogram per liter.

Konklusjon: Seleninntak/status og leddgikt

Turrubiates-Hernández et al.  [2020] lister opp følgende punkter i en gjennomgang av den medisinske litteraturen om relevansen av selennivået hos pasienter med leddgikt.

  • Leddgiktpasienter har vanligvis et lavere innhold av selen i blodet enn friske individer har.
  • Tilstrekkelig selen er nødvendig for dannelsen av antioksidant enzymer, som hjelper med å regulere pasientenes oksidative og inflammatoriske tilstand.
  • Det kan være av betydning å diskutere virkningene av det geografiske område, medisin og genetiske polymorfier i forhold til leddgiktpasientens selenstatus.
  • Vi har bruk for flere kliniske studier av effekten av forskjellige former for og doser av selentilskudd på symptomene ved leddgikt.
  • Vi må huske det U-formede forholdet mellom selenstatus og god helse.

Kilder

Office of Dietary Supplements. Selenium. National Institutes of Health. 2020. Retrieved from https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#h4.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61452-9.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Sahebari M, Rezaieyazdi Z, Khodashahi M. Selenium and Autoimmune Diseases: A Review Article. Curr Rheumatol Rev. 2019;15(2):123-134.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Turrubiates-Hernández FJ, Márquez-Sandoval YF, González-Estevez G, Reyes-Castillo Z, Muñoz-Valle JF. The Relevance of Selenium Status in Rheumatoid Arthritis. Nutrients. 2020 Sep 30;12(10):3007.

Ward-Deitrich CL, Whyte E, Hopley C, Rayman MP, Ogra Y, Goenaga-Infante H. Systematic study of the selenium fractionation in human plasma from a cancer prevention trial using HPLC hyphenated to ICP-MS and ESI-MS/MS. Anal Bioanal Chem. 2020 Nov 2. doi: 10.1007/s00216-020-02988-9. Epub ahead of print.

Yu N, Han F, Lin X, Tang C, Ye J, Cai X. The Association Between Serum Selenium Levels with Rheumatoid Arthritis. Biol Trace Elem Res. 2016 Jul;172(1):46-52.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *