Selen og antioksdanter til forebyggelse av hjertesykdom

Heart trouble
Selenmangel (<70 mkg/l) og lav selenstatus (70-100 mkg/l) er forbundet med nedsatt treningskapasitet og høyere dødsrisiko hos pasienter med hjertesvikt [Bomer 2019].
Kanadiske forskere har konkludert med at tilsetning av selen til antioksidanttilskudd bør overveies, hvis kombinasjonen av antioksidanter skal være forbundet med en nedsatt risiko for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020].

Hvordan kom de til denne konklusjonen? Først gjennomførte de en foreløpig analyse av tilgjengelig forskningslitteratur og fant at antioksidanttilskudd så ut til å redusere forekomsten av død fra alle årsaker når kosttilskuddene inkluderte selen [Jenkins 2020].

Systematisk gjennomgang av kosttilskudd med og uten selen

Deretter gjennomførte de en systematisk gjennomgang og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier for å evaluere effekten av selentilskudd alene og effekten av antioksidantblandinger med eller uten selen på risikoen for hjertesykdom og dødelighet av alle årsaker [Jenkins 2020].

I studien analyserte forskerne resultatene av 43 studier, som alle var randomiserte kontrollerte studier, og som alle hadde en varighet på seks måneder eller lenger [Jenkins 2020].

Signifikante virkninger på sykdomsforebygging med tilsatt selen

Dette er hva forskerne fant [Jenkins 2020]:

Hva ble antioksidantblandingen testet for i studien?

Forskerne rapporterte at de analyserte resultatene av studier som testet effekten av kosttilskudd med to eller flere av følgende antioksidanter i form av sammensatte kosttilskudd [Jenkins 2020]:

  • Vitamin A.
  • Retinol
  • β-karoten
  • Vitamin C
  • Vitamin E
  • Selen
  • Sink
  • Kobber

Selen og zink som indirekte antioksidanter

Forskerne forklarer at selen, sink og kobber ikke har direkte antioksidanteffekter. I stedet støtter de cellens endogene antioksidantsystem, som involverer antioksidantenzymer superoksiddismutase, glutationperoksidase og katalase. Disse endogene antioksidantene er viktige for nøytralisering av skadelige frie radikaler forårsaket av normale daglige metabolske prosesser.

Serum-selennivåer og hjertesykdom

Bomer et al. har publisert en studie som viser at pasienter med hjertesvikt med serum-selennivå under 70 mikrogram pr liter hadde redusert treningskapasitet og 50% høyere dødelighet.

Interessant, pasienter med hjertesvikt med serum-selennivå hadde mellom 70 og 100 mikrogram per liter lignende bivirkninger, noe som tyder på at serum-selennivåer under 100 mikrogram pr liter kan betraktes som unormal [Bomer 2019].

I en fire-årig randomisert kontrollert studie av effekten av en daglig kombinasjon av selen (200 mikrogram) og antioksidanten Koenzym Q10 (2 ganger 100 milligram) på hjertesykdom hos eldre, oppnådde professor Urban Alehagen en økning i serum-selennivåer i studiedeltakerne som mottok de aktive stoffene fra en gjennomsnittsverdi på 67 mikrogram pr liter ved studiestart til et gjennomsnitt på 210 mikrogram pr liter etter 48 måneder. Serumselenkonsentrasjonen endret seg ikke i placebogruppen [Alehagen].

Eldre som tok selen og koenzym Q10-tilskudd hadde signifikant lavere plasmakonsentrasjoner av en kjent biomarkør for hjertesvikt (NT-proBNP) etter 24 og 48 måneder og hadde forbedret hjertefunksjon vist på ekkokardiogrammer. Eldre borgere i den aktive behandlingsgruppen hadde en betydelig lavere risiko for å dø av hjertesykdom. Det er fullt mulig at det var en synergistisk effekt av å kombinere selen med koenzym Q10 [Alehagen 2013].

Konklusjoner: Betydningen av selen og sink

Forskningen fra kanadiske forskere antyder at selen- og sinktilskudd bør være en del av en hvilken som helst kombinasjon av antioksidanttilskudd som tar sikte på å redusere risikoen for hjertesykdom [Jenkins 2020].

Dosenes responsanalyse viste en signifikant reduksjon i risikoen for hjertesykdom og risikoen for å dø av alle årsaker ved å ta tilskudd på 50 mikrogram selen per dag. Ved 100 og 200 mikrogram pr i dag var det ingen statistisk signifikant økning i forbedringene.

Seleninntak og selenstatus varierer betydelig fra region til region. Det beste du kan gjøre er å ta en blodprøve som kan vise om serum-selen-statusen din er godt under 100 mikrogram per liter.

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N‐terminal‐proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5‐year prospective randomized double‐blind placebo‐controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013;167:1860–1866.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P, Larsson A. Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status – A four-year, prospective, randomised, double-blind placebo-controlled trial. J Trace Elem Med Biol. 2020 May 4;61:126541.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Jenkins DJA, Kitts D, Giovannucci EL, et al. Selenium, antioxidants, cardiovascular disease, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2020; 112(6):1642-1652.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk råd og bør ikke tolkes som sådan.

15 January 2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *