Plasmaselennivåer og risikoen for hjerneslag

En kinesisk studie har vist at det er en signifikant negativ sammenheng mellom plasmakonsentrasjonen av selen og risikoen for at menn, men ikke kvinner, får hjerneslag. Dette er ikke første gang det er sett kjønnsforskjeller i forhold til metabolismen av selen i kroppen. Mer om det senere.

 

Picture of the brain
Vanligvis vil det være mange flere hjerneslag (apopleksi) på grunn av blodpropp i hjernen enn hjerneslag på grunn av sprengte blodkar. Tilstrekkelig tilførsel av selen til hjernen kan beskytte mot risikoen for hjerneslag.

Plasmaselennivåer og risikoen for førstegangs hjerneslag

De kinesiske forskerne analyserte resultatene av en nested case-kontroll studie med 1255 tilfeller av første slag og 1255 matchede kontroller [Hu 2021].

Dokumentasjon fra andre studier av selennivå og risiko for hjerneslag

Resultatene fra studier av selennivå og hjerneslag har til nå vært noe forvirrende:

  • En kinesisk case-kontroll studie fra 1304 deltakere i 2019 viste at høyere plasmaselennivåer var signifikant assosiert med en lavere risiko for blødning, men ikke for iskemisk hjerneslag [Xiao 2019].
  • En annen kinesisk studie fra 2019, en case-kontroll studie med 1277 deltakere, viste at høyere plasmaselennivåer var assosiert med redusert risiko for iskemisk hjerneslag [Wen 2019].
  • Den kanadiske Health Measures Study, US National Health and Nutrition Examination Study, og Inuit Health Study har alle funnet omvendte sammenhenger mellom antall helblodselen og forekomsten av hjerneslag [Hu 2019, 2017].

Selennivåer og risiko for å dø av et hjerneslag

Den tilgjengelige informasjonen om forholdet mellom selenstatus og død etter hjerneslag er sparsom.

Forklaringer på sammenheng mellom selenstatus og første hjerneslaget

Hvilke biokjemiske mekanismer kan forklare det omvendte forholdet mellom selenstatus og hjerneslagrisiko [Hu 2021]?

  • Selen, som er innebygd i forskjellige selenoproteiner, har en beskyttende effekt mot oksidativ lipidskade i hjernen og modulerer nevrotoksisitet og oksidativt stress i nervevevet.
  • Selen, igjen som en komponent av selenoproteiner, har en modulerende effekt på inflammatorisk og metabolsk signalering.
  • Selen i selenoproteiner hjelper til med å opprettholde mitokondriell funksjon.

Fra Bomer-studien i 2019 vet vi at selenmangel hos pasienter med hjertesvikt er assosiert med redusert treningstoleranse og høyere dødelighet, samt med redusert mitokondriell funksjon i humane hjertemuskulære celler in vitro.

Kjønnsforskjeller i selenstoffskiftet

Vi vet at det er forskjeller. For eksempel i den franske Su.Vi.Max-studien senket 7,5 år med lavdose antioksidanttilskudd inkludert selen den totale forekomsten av kreft og dødelighet av alle årsaker hos menn, men ikke hos kvinner [Hercberg 2004].

De kinesiske forskerne lurer på om kjønnsforskjellene i studien deres kan forklares med forskjeller i måten selen metaboliseres i reproduksjonssystemet hos menn og kvinner. De peker på at retensjon av selen er høyt i testiklene, mens det kvinnelige reproduktive systemet ikke holder på selen nesten like effektivt.

Kinesiske forskere stiller også spørsmålstegn ved om testiklene kan konkurrere med hjernen om selenutnyttelse i tilfeller der selennivået er lavt. I så fall kan den mannlige hjernen være mer utsatt for selenmangel og for mer oksidativt stress enn den kvinnelige hjernen er.

Tilsvarende lurer kinesiske forskere på om interaksjonen mellom selen og skjoldbruskkjertelen kan forklare kjønnsforskjellene i selenmetabolisme, noe som kan være en annen årsak til forskjellene. Wang et al. [2019] har vist betydelige kjønnsforskjeller i risiko og utvikling av overdreven metabolisme (hypertyreose).

Selenmangel ser ut til å være en større risikofaktor for hypertyreose hos menn enn hos kvinner. Fordi hypertyreose er assosiert med en 2 til 3 ganger økt risiko for iskemisk og ikke-iskemisk hjerneslag, kan dette forholdet forklare hvorfor menn, men ikke kvinner med lav selenstatus, har større risiko for et første hjerneslag.

Konklusjon: Tilstrekkelig selenstatus for å redusere risikoen for hjerneslag

Kinesiske forskere bemerket et kraftig fall i risikoen for et første hjerneslag når plasmaselen var over 94 mikrogram per liter.

Tilsvarende har Bomer et al [2019] vist at pasienter med hjertesvikt med plasma-selenstatus over 100 mikrogram per liter har bedre treningskapasitet og mindre risiko for å dø av hjertesvikt.

I prinsippet er det enkelt nok å få serumselennivået i serum undersøkt neste gang du tar en blodprøve.

Kilder

Bleys J, Navas-Acien A, Guallar E. Serum selenium levels and all-cause, cancer, and cardiovascular mortality among US adults. Arch Intern Med. 2008; 168: 404-410.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423. doi: 10.1002/ejhf.1644.

Hercberg S, Galan P, Preziosi P, Bertrais S, Mennen L, Malvy D, Roussel AM, Favier A, Briançon S. The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Arch Intern Med. 2004 Nov 22;164(21):2335-42.

Hu H, Bi C, Liu L, et al. Sex difference in the association between plasma selenium and first stroke: a community-based nested case-control study. Biology of Sex Differences. 2021. In Review. DOI: 10.21203/rs.3.rs-141452/v1.

Hu XF, Stranges S, Chan LHM. Circulating selenium concentration is inversely associated with the prevalence of stroke: Results From the Canadian Health Measures Survey and the National Health and Nutrition Examination Survey. J Am Heart Assoc. 2019; 8: e012290.

Hu XF, Sharin T, Chan HM. Dietary and blood selenium are inversely associated with the prevalence of stroke among Inuit in Canada. Trace. Elem. Med. Biol. 2017; 44: 322-330.

Virtamo J, Valkeila E, Alfthan G, Punsar S, Huttunen JK, Karvonen MJ. Serum selenium and the risk of coronary heart disease and stroke. Am J Epidemiol. 1985; 122: 276-282.

Wang Y, Zhao F, Rijntjes E, Wu L, Wu Q, Sui J, et al. Role of Selenium Intake for Risk and Development of Hyperthyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2019; 104: 568-580.

Wei WQ, Abnet CC, Qiao YL, Dawsey SM, Dong ZW, Sun XD, et al. Prospective study of serum selenium concentrations and esophageal and gastric cardia cancer, heart disease, stroke, and total death. Am J Clin Nutr. 2004; 79: 80-85.

Wen Y, Huang S, Zhang Y, Zhang H, Zhou L, Li D, et al. Associations of multiple plasma metals with the risk of ischemic stroke: A case-control study. Int. 2019; 125: 125-134.

Xiao Y, Yuan Y, Liu Y, Yu Y, Jia N, Zhou L, et al. Circulating Multiple Metals and Incident Stroke in Chinese Adults. Stroke. 2019; 50: 1661-1668.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *