Formuleringen av selengjærtilskudd

Bakegjær, den gjæren som lever av sukkerstoffer i mel og frigir kulldioksid, som får brødet til å heve, det er den samme gjæren som selenet er organisk bundet til i produksjonen av selen-gjærtilskudd. I produksjonsprosessen innarbeides selenet i selenforbindelser: Selenomethionin, methylselenocystein, selenocystein og mange andre organiske selenformer. Selengjærtilskudd gir den beste opptakelighet, den beste tilbakeholdelse og den beste antioksidantvirkning, kjemopreventive- og immunmodulerende støtte.

Vi ønsker stabilitet, sikkerhet og biotilgjengelighet av vårt selentilskudd. Selengjærtilskudd – også kjent som selenberiket gjær – er den beste formuleringen til å oppnå disse målene.

Selengjærtilskudd produseres ved hjelp av selen, som er blitt dyrket sammen med gjær av typen Saccharomyces cerevisiae (bakegjær). De av oss som tar et daglig høyt selengjærtilskudd vet at gjæren som brukes til fremstilling av tilskuddet, er død. Gjærcellene kan ikke komme inn i vår kropp og formere seg, fordi de ikke lengre er i live.

Forskjellige former for selentilskudd

Det finnes både uorganiske og organiske former for selen i kommersielt tilgjengelige selentilskudd. Det er tilskudd laget med uorganiske former, som inneholder selensalt som natriumselenit og natriumselenat. Deres opptakelighet er ikke nær så god som opptakeligheten av de beste organiske selenberiket gjærtilskuddet. Les mer