Farmakokinetikk av orale kosttilskudd med selengjær

De danske forskerne Niels Hadrup og Gitte Ravn-Haren har publisert en omfattende studie av opptak, fordeling, omsetning og utskillelse av selen fra mat og fra kosttilskudd [Hadrup 2021].

Her vil vi oppsummere funnene deres angående selen i kosttilskudd med selengjær. Vi gjør dette av to grunner:

Pills
Selentilskudd finnes i mange former, både organiske og uorganiske. Fordelen ved gjærselen-preparater er at de inneholder 20-30 forskjellige selenarter ut over selenomethionin. Noen av disse selenartene kan ha viktige biologiske virkninger

Opptak av selen fra selengjærpreparater

I en artikkel fra 2008 rapporterte forskere å gi friske eldre 100, 200 eller 300 mkg selen daglig i form av et gjærpreparat i en periode på 5 år. Tilskuddet resulterte i gjennomsnittlige plasmanivåer på henholdsvis 165, 221 og 260 mkg / l. I kontrollgruppen, som fikk placebo i 5 år, var selenskonsentrasjonen i plasma 92 mkg / l [Ravn-Haren 2008].

Hadrup og Ravn-Haren [2021] viser sammenligningsstudier som indikerer en høyere biotilgjengelighet av selen fra selengjær enn fra uorganiske selenkilder, for eksempel selenitt og selenat, som isolert også absorberes godt. Les mer

Formuleringen av selengjærtilskudd

Bakegjær, den gjæren som lever av sukkerstoffer i mel og frigir kulldioksid, som får brødet til å heve, det er den samme gjæren som selenet er organisk bundet til i produksjonen av selen-gjærtilskudd. I produksjonsprosessen innarbeides selenet i selenforbindelser: Selenomethionin, methylselenocystein, selenocystein og mange andre organiske selenformer. Selengjærtilskudd gir den beste opptakelighet, den beste tilbakeholdelse og den beste antioksidantvirkning, kjemopreventive- og immunmodulerende støtte.

Vi ønsker stabilitet, sikkerhet og biotilgjengelighet av vårt selentilskudd. Selengjærtilskudd – også kjent som selenberiket gjær – er den beste formuleringen til å oppnå disse målene.

Selengjærtilskudd produseres ved hjelp av selen, som er blitt dyrket sammen med gjær av typen Saccharomyces cerevisiae (bakegjær). De av oss som tar et daglig høyt selengjærtilskudd vet at gjæren som brukes til fremstilling av tilskuddet, er død. Gjærcellene kan ikke komme inn i vår kropp og formere seg, fordi de ikke lengre er i live.

Forskjellige former for selentilskudd

Det finnes både uorganiske og organiske former for selen i kommersielt tilgjengelige selentilskudd. Det er tilskudd laget med uorganiske former, som inneholder selensalt som natriumselenit og natriumselenat. Deres opptakelighet er ikke nær så god som opptakeligheten av de beste organiske selenberiket gjærtilskuddet. Les mer