Selen er nødvendig for en god helse

Gerhard N. Schrauzer
Dr. Gerhard N. Schrauzer (1933-2014) var direktør for The Biological Trace Element Research Institute i San Diego, samt grunnlegger og sjefsredaktør for tidsskriftet Biological Trace Element Research Journal. Han var en pioner i utforskningen av selens biologiske funksjoner. Han var en av de første forskerne som innså at selen har positive effekter på menneskers og dyrs helse.

Sitat: ”Ta nesten en hvilken som helst celle fra kroppen din og den vil romme en million eller flere selenatomer, men inntil nylig hadde ingen noen idé om hva de var der for. Vi vet nå at selen inngår i to vitale enzymer, hvor en mangel er blitt knyttet til forhøyet blodtrykk, gikt, anemi, noen kreftformer, og muligens og redusert sædantall. Så det er klart at det er en god ide å få noe selen innenbords (det finnes spesielt i nøtter, fullkornsbrød og fisk), men hvis du tar for mye, kan du skade lever din. Som med så mye annet i livet, så er det en balansegang å få den riktige mengden. Sitat slutt.

Ovenstående linjer er sitert fra Bill Brysons bok The Body: A Guide for Occupants. ISBN-13: 978-0385539302. Jeg anbefaler boken. Bryson skriver engelsk, som er en fornøyelse å lese, og boken er full av fakta og sammenheng. Du kjenner ham muligvis allerede fra hans tidligere bøker om vitenskap og teknologi, The Short History of Almost Everything. Norsk oversettelse: En kort historie om nesten alt. Les mer

Selen i kroppsvevet og fysiologiske prosesser

Professor Gerhard N. Schrauzer var direktør for Instituttet for Biologisk Grunnstoff forskning i San Diego, California. Han banet vei for studiet av selens biologiske funksjoner, spesielt i forhold til selens kreftbeskyttende egenskaper.

Selens biologiske funksjon hos mennesker er kompleks. Det er kjent, at selen fordeles bredt i kroppsvevet og fysiologiske prosesser [Wrobel].

Det er spesielt interessant at selennivået bevares i hjernen selv når selenlageret er tømt og i andre organ, slik som lever og nyrer[Wrobel].

Hva gjør selen i kroppen?

Dr. Wrobel, University of Miami, avdelingen for Biokjemi og Molekylærbiologi, viser følgende funksjoner av selen og selenoproteiner i kroppen:

 • Tilstrekkelige nivåer av selen er nødvendig for å regulere skjoldbruskkjertelens funksjon.
 • Selen spiller en viktig rolle i menns og kvinners fruktbarhet.
 • Selenmangel er forbundet med forstyrrelser av hjerte- og skjelettmuskulaturen, med endringer i muskelfibrene, som fører til svekkelse av musklenes evne til sammentrekning samt muskelatrofi.
 • Et lavt selennivå er forbundet med nedsatt kognitiv funksjon og nevrologiske lidelser.
 • Det er en omvendt sammenheng mellom seleninnhold og risikoen for hjerte-og karsykdommer samt risikoen for visse former for kreft.
 • Lavt selennivå er forbundet med høy hiv-dødelighet.
 • Selentilskudd reduserte antall innlagte hiv-pasienter.

Selen og forebyggelsen av ​​kreft

Epidemiologiske studier viser generelt, at høyere eksponering for selen er forbundet med en redusert risiko for de fleste kreftformer. For eksempel har mennesker, som lever i områder med et høyt seleninnhold i jorden, en tendens til å ha færre tilfeller av kreft [Wrobel]. Les mer

Regionale, aldersmessige og kjønnsmessige forskjeller i serum-selenstatus

Selenocystein er den 21. aminosyren. Sporstoffet selen spiller en viktig biologisk rolle i kroppen som en komponent av selenocystein. Selenocystein forekommer i minst 25 selenoproteiner, herav selenoprotein P og de forskjellige glutathionperoksidaser, thioredoksinreduktaser og iodothyronin-deiodinaser.

Resultatene av de kliniske undersøkelser gir oss et anslag over hva individets optimale serum- eller plasma-selenstatus er.

 • I plasma anses en selenkonsentrasjon på under 100 mikrogram per liter – eller uttrykt som 100 nanogram per milliliter – i allmennhet som en suboptimal konsentrasjon [Hurst 2010].
 • Plasma-selenstatus på minst 110 – 118 mikrogram pr. liter betraktes som nødvendig for det optimale uttrykket av selenoprotein P [Hurst 2010].
 • Letsiou et al. [2014] satte den nedre grensen for optimal selenoprotein P-aktivitet ved 120 mikrogram pr. liter eller mer.
 • En plasma-selenstatus på 120 til 170 mikrogram pr. liter anses for å være nødvendig for å nedsette risikoen for prostatakreft [Hurst 2012].
 • Undersøkelser viser at det er forskjeller relatert til kjønn og alder i opptakelsen og fordelingen av selen fra maten og fra kosttilskudd [Letsiou 2014; Galan 2005].

Merk: Mayo Medical Laboratories rapporterer at serumkonsentrasjoner på 70 til 150 mikrogram pr. liter er referenseområde for voksne innbyggere i USA. Den gjennomsnitlige serumkonsentrasjonen i befolkningen er 98 mikrogram pr. liter [Mayo], men husk avhengig av datainterval og -standardavvik, er gjennomsnittet ikke av så stor nytte. Dette er viktig, når det gjelder USA at det er regionale forskjeller i seleninntak og -status. Se under.

Seleninntak og selenstatus

De primære kildene til selen er mat og kosttilskudd. Kroppen vår danner ikke selen. Det er vanskelig å beregne presist, hvor mye selen et individ får fra maten. Det kan også være vanskelig  å  vite presist hvor mye selen et individ opptar fra et tilskudd på grunn av variasjoner i typen og formuleringen av preparatene på markedet. Les mer

Selen, statiner og selenoproteiner

Det er viktig å ha en tilstrekkelig produksjon av adskillige selenoproteiner – hvor de forskjellige glutathionperoksidaser, thioredoksinreduktaser og selenoprotein P – for antioksidantforsvaret av cellene. Professor Urban Alehagen og en gruppe svenske forskere observerte et signifikant nedsatt antall dødsfall fra hjertesykdom i en 10-årig oppfølgning av friske eldre deltakere, som i fire år hadde fått en kombinasjon av selengjær- og koenzym Q10-tilskudd.

I en nylig artikkel på nettsiden q10facts.com har jeg skrevet et resymé av en artikkel hvor forskere diskuterer de forskjellige måtene  statinmedisin (statiner) kan øke pasientens risiko for åreforkalkning og hjertesvikt. Og jo, de japanske og amerikanske forskerne sier, at statiner faktisk senker kolesteroltallet [Okuyama].

Men retningslinjene for bruk av statiner bør undersøkes igjen. Forskerne sier: Det har vært en bemerkelsesverdig stigning i forekomsten av hjertesvikt i den samme perioden, hvor man har brukt statiner [Okuyama].

Videre kjenner man til mekanismer, der statiner kan forårsake en stigning i forekomsten av åreforkalkning og hjertesvikt.

 • Statiner hemmer kroppens produksjon av koenzym Q10.
 • Statiner hemmer innbygningen av selen i antioksidant-selenoproteiner.
 • Statiner er forbundet med reduserte nivåer av ensymatiske antioksidanter.
 • Statiner hemmer dannelse av vitamin K.

Statiner og nedsatt produksjon av selenoproteiner

I en artikkel i Lancet bemerket de tyske forskerne, Dr. Moosmann og Dr. Behr, at inntak av statiner er forbundet med noe usedvanlige bivirkninger, som har potensielt alvorlige konsekvenser. Les mer

Selentilskudd i Su.Vi.Max.-undersøkelsen

Illustrasjonen ovenfor (A): Apoptose i normal celledeling med en skadet celle (2) og programmert celledød (1). Nedenfor (B): Kreftceller som deler seg med uhindret dannelse av celler og stadig mer farlige cellemutasjoner. Selentilskudd kan hjelpe normale, friske voksne, som har et lavt selennivå med å forebygge kreft, for bedre skjoldbruskkjertelfunksjon samt gi bedre kognisjon.

Su.Vi.Max.-undersøkelsen – SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants – var en stor randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie utført med typisk fransk effektivitet. Selv om jeg har skrevet navnet på studien på fransk, er det så mange engelske oversettelser, at jeg er sikker på at du kan lese studiens fulle navn.

Undersøkelsen var designet til å teste de helsemessige fordelene av et daglig tilskudd med en rekke vitaminer og mineraler i en dosering (cirka en til tre ganger det anbefalte daglige inntaket). [Hercberg 1998]:

 • Selen, 100 mikrogram
 • Vitamin C, 120 mg
 • Vitamin E, 30 mg
 • Betakaroten, 6 mg
 • Sink, 20 mg

De franske forskerne ønsket spesielt å se effekten av det daglige tilskuddet over en lang periode, ca. 7,5 år fra 1994 til 2002 på forebygging av kreft og kardiovaskulær sykdom, som begge er blitt knyttet til oksidativt stress og oksidativ skade og derfor burde kunne påvirkes av tilskudd med antioksidanter. Les mer

Vi må spare på selenreservene

Selen finnes kun i begrensede mengder. Et passende inntak fra kost og tilskudd er avgjørende viktig for menneskets helse. Vi er nødt til å bruke det nøye, og vi er nødt til at begynne å bygge opp lagre av det til bruk for kommende generasjoner.

Selen er et sporstoff det kun finnes i en begrenset mengde i verden. Det produseres primært som et biprodukt ved utvinnelse av kobber. Det gjenvinnes derimot ikke. Det er svært ujevnt fordelt på jordkloden.

Derfor varierer tilgjengeligheten av selen i gress og korn, samt i det neste trinnet i matkjeden i dyr betydelig fra region til region. Det humane seleninntaket varierer tilsvarende alt etter hvor på kloden man befinner seg.

Selen et livsviktig næringsstoff for mennesker
Størstedelen av verdens selenproduksjon finner sted i USA, Canada og Japan med mindre mengder fra Kina og Australia [Haug]. Det meste av den årlige produksjonen av selen anvendes til industrielle formål. Høyst 10 prosent av den samlede årlige produksjonen anvendes i gjødsel til landbruksjorden; langt mindre enn 10 prosent anvendes til kosttilskudd. Les mer

Selen bidrar til å unngå graviditetskomplikasjoner

Tilstrekkelig inntak av selen kan medvirke til å redusere risikoen for noen av de mer alvorlige komplikasjonene ved graviditeten. Undersøkelser utført med et tilskudd av organisk selengjær har gitt gode resultater.

Kvinner som tar abort under første trimester, eller opplever tilbakevendende aborter, har vist seg å ha signifikant lavere selenstatus enn kvinner som ikke aborterer. Professor Margaret Rayman påpeker at innholdet av selen i blodet typisk er lavere under graviditet, delvis fordi der skjer en økt produksjon av blod. Imidlertid kan økt inflammasjon – som er involvert i aborter – også være årsak til en nedsatt mengde av det selenet som sirkulerer i blodet [Rayman 2012]

Til denne artikkelen har jeg søkt i Medline-databasen etter resultater fra randomiserte, kontrollerte undersøkelser, som involverer selentilskudd til gravide kvinner med lav selenstatus. Det har vist seg å gi en rekke interessante resultater. Les mer

Selen og HIV og opportunistiske infeksjoner

Personer, som er infisert med human immmundefektvirus (HIV), som forårsaker ervervet immundefekt syndrom (AIDS), har sedvanligvis et lavt selennivå. Selentilskudd kan forhindre eller forsinke nedsettelsen av immunsystemets funksjon og kan beskytte mot opportunistiske infeksjoner.

Selentilskudd – spesielt selentilskudd som inngår som en del av en cocktail av mikronæringsstoffer – kan bidra til å forsinke immunsystemet funksjonsnedsettelse og kan redusere risikoen for dødsfall hos HIV-infiserte pasienter. De fleste av de data, vi har, kommer fra randomiserte kontrollerte undersøkelser utført i afrikanske land, men resultatene er relevante for USA og Europa. Dessuten adresserer resultatene fra undersøkelser av HIV-infiserte pasienter spørsmålet om den antimikrobielle beskyttelse og antioksidantbeskyttelse, som følger med en tilstrekkelig selenstatus.

Selen og HIV og CD4-telling
CD4-celler er hvite blodlegemer, som er en del av immunsystemet. Mer spesifikt bekjemper CD4-cellene infeksjoner i kroppen. HIV-viruset dreper CD4-celler. Når en person har færre CD4-celler, har han eller hun en større risiko for å pådra seg en infeksjon. Les mer

Selen og nedsatt risiko for kreft

Resultatene fra Dr. Larry Clarks studie “Nutritional Prevention of Cancer” viste at selentilskudd har klart å redusere risikoen for tykktarmskreft, lungekreft og prostatakreft. Nå viser en metaanalyse av 69 undersøkelser, at et høyere selennivå er forbundet med en reduksjon i risikoen for brystkreft, lungekreft og prostatakreft.

Forfatterene til en nylig metaanalyse av 69 undersøkelser av selen (kroppens seleninnhold uten og med tilskudd) og kreftrisiko har konkludert med at et høyt seleninnhold kan redusere risikoen for kreft, spesielt et høyt seleninnhold, som avspeiles i et høyt plasma- eller serum-selennivå og / eller en høy selen konsentrasjon i tånegler [Cai 2016]. Riktignok kan høyere seleninntak (sammenlignet med lavere seleninntak) påvirke forskjellige former for kreft på ulik måte. Vi har stadig bruk for mer forskning for å utrede hvilke former og doseringer av selen fra kosten og tilskudd som er mest effektive til å redusere kreftrisikoen. I denne artikkelen vil jeg oppsummere resultatene fra Dr. Xianlei Cai og hans kollegaer. Les mer

Selen og hjertesykdom

En undersøkelse av nivået av serumselen, og tilskudd med et patentert organisk selengjærpreparat viser en sammenheng mellom serum-selen konsentrasjoner, og det forholdsmessige antallet av dødsfall av hjertesykdom hos friske, eldre deltakere.

Det er blitt gjort to bemerkelsesverdige oppdagelser i et nylig, randomisert, kontrollert forsøk foretatt av Dr. Urban Alehagen og hans kolleger ved Linköping universitet (Sverige).

For det første fant man at mennesker med lave konsentrasjoner av selen i blodet viste seg å ha betydelig høyere risiko for å dø av hjertesykdom.

Deretter viste en kombinasjon med et patentert, høyberiket selegjær-preparat og et veldokumentert Q10-preparat, som ble inntatt daglig i fire år en statistisk sikker beskyttelse mot hjertesykdom hos mennesker med en lav serumselen-status.

Kisel-10-undersøkelsen av kardiovaskulær dødelighet
I undersøkelsen deltok 668 friske, eldre personer i alderen 70-80 år. Undersøkelsen var veldesignet og velutført. En gruppe på 219 tilfeldig utvalgte personer mottok tabletter med 200 mikrogram 
selen fra selengjær, og kapsler med 200 mg koenzym Q10 daglig i fire år. En annen tilfeldig utvalgt gruppe på 222 personer mottok tilsvarende placebo-preparater. Den resterende gruppen på 227 personer mottok ingen behandling. Les mer