Vi må spare på selenreservene

Selen finnes kun i begrensede mengder. Et passende inntak fra kost og tilskudd er avgjørende viktig for menneskets helse. Vi er nødt til å bruke det nøye, og vi er nødt til at begynne å bygge opp lagre av det til bruk for kommende generasjoner.

Selen er et sporstoff det kun finnes i en begrenset mengde i verden. Det produseres primært som et biprodukt ved utvinnelse av kobber. Det gjenvinnes derimot ikke. Det er svært ujevnt fordelt på jordkloden.

Derfor varierer tilgjengeligheten av selen i gress og korn, samt i det neste trinnet i matkjeden i dyr betydelig fra region til region. Det humane seleninntaket varierer tilsvarende alt etter hvor på kloden man befinner seg.

Selen et livsviktig næringsstoff for mennesker
Størstedelen av verdens selenproduksjon finner sted i USA, Canada og Japan med mindre mengder fra Kina og Australia [Haug]. Det meste av den årlige produksjonen av selen anvendes til industrielle formål. Høyst 10 prosent av den samlede årlige produksjonen anvendes i gjødsel til landbruksjorden; langt mindre enn 10 prosent anvendes til kosttilskudd.

Seleninnholdet i de matvarene som produseres i store deler av Europa, New Zealand, midtøsten, samt store deler av Afrika og Asia er kjent for å være for lavt. I USA er seleninnholdet i de matvarene som produseres i de nordøstlige, sydøstlige og nordvestlige stater betydelig lavere enn seleninnholdet i matvarer som produseres i midten av landet [Haug].

Men ikke desto mindre er selen et viktig næringsstoff for oss mennesker. Vi kan ikke produsere selen i kroppen. Vi er helt avhengige av selen fra kosten og fra tilskudd.

Vi har ikke råd til å misbruke det selenet som vi er i stand til at utvinne fra jorden, fordi vi muligvis ikke vil finne metoder for å øke produksjonen eller gjenbruket i stort nok omfang.

Selens verdifulle biologiske funksjoner
Forhindrer mangelsykdommer
Randomiserte kontrollerte forsøk har vist at tilskudd med selenberikede gjærpreparater reduserer forekomsten og symptomene fra mangelsykdommene som Keshans sykdom og Kashin-Beck-sykdom.

Motvirker utviklingen av kreft
Randomiserte kontrollerte forsøk har vist at et daglig tilskudd med et selenberiket gjærpreparat reduserer forekomsten av kreft og dødeligheten av kreft betydelig [Blot, Clark, Hercberg, Yu]

Reduserer forekomst og dødelighet av hjertesykdom
Tilsvarende har et randomisert kontrollert forsøk vist at et daglig tilskudd med et selenberiket gjærpreparat og et patentert Koenzym Q10-preparat forbedrer hjertefunksjonen, minsker inflammasjon og oksidativ skade og nedsetter antallet av dødsfall fra hjertesykdom [Alehagen 2015].

Forbedrer immunforsvaret
Selenmangel har blitt knyttet til nedsatt immunforsvar, og selentilskudd har blitt knyttet til økt immunforsvar [Kiremidjian-Schumacher, Roy]. Selentilskudd har blitt knyttet til en betydelig nedsatt risiko for svekkelse av immunforsvaret og død fra HIV-infeksjoner [Baum]. Flere undersøkelser har vist en tett sammenheng mellom seleninntak, seleninnhold og autoimmun thyroiditis (inflammasjon i skjoldbruskkjertelen) [Fan].

Offisiell helsepåstander av selens betydning for menneskets helse
USAs matvare- og legemiddeldepartement(FDA)
Den ernæringsmessige betydning av selen er slik at FDA har tillat at følgende tekster plaseres på emballasjen av kosttilskudd som inneholder selen:

“Selen kan redusere risikoen for visse kreftformer. Noe vitenskapelig forskning tyder på at inntak av selen kan nedsette risikoen for visse kreftformer. Imidlertid har FDA fastslått at dette bevismateriale har begrensninger og ikke er konkluderene”.

“Selen kan frembringe anti-karsinogene virkninger i kroppen. Noe vitenskapelig forskning tyder på at inntak av selen kan frembringe anti-karsinogene virkninger i kroppen. Imidlertid har FDA fastslått at dette bevismateriale har begrensninger og ikke er konkluderende”.

Det europeiske mattilsynet (EFSA)
Et forskerpanel fra EFSA har konkludert at “det finnes en årsakssammenheng mellom inntak av selen fra kosten og beskyttelse av DNA, proteiner og lipider fra oksidative skader, vedlikehold av et normalt immunforsvar, en normal skjoldbruskkjertelfunksjon og en normal sæddannelse”.

Regjeringen i Finland
Med oppstart i 1985 besluttet regjeringen i Finland, inntil da et land med et katastrofalt lavt seleninnhold i jorden å tilsette selen til landbrukets gjødsel. Formålet med denne selenberikelsen var å redusere risikoen for kreft og hjertesykdom forårsaket av selenmangel.

20 år senere ble det publisert forskning som viste at tilsetningen av selen til gjødsel hadde hevet seleninntaket hos dyr og mennesker i Finland til sikre og passende nivåer.

Gjødsling av jorden med tilsetning av selen
New Zealand med start allerede i 1982 og Finland i 1985 har med stor suksess eksperimentert med tilsetning av selen til jordbruksgjødsel. Resultatet har vært en stigning i matvarenes seleninnhold til nivåer som er tilstrekkelige til å opprettholde en god helse hos mennesker [Haug].

Men som Haug påpeker; ja, tilsetning av selen til jordbruksgjødsel er en sikker og effektiv måte å øke inntaket av selen på. Men å anvende 20 gram selen per hektar på en tredjedel av jordens åkerjord ville kreve 1000 ton selen hvert år, tilsvarende til ca. 40% av den samlede årlige produksjon av selen. Heretter ville det kreve omkring 2000 ton selen per år for anvende 20 gram selen til en tredjedel av jordens gressarealer [Haug].

Selentilskudd er det eneste svaret for mennesker
Der er rett og slett ikke nok selen til rådighet for å utføre de newzealandske og finske metoder på globalt plan. Og i takt med at verdens befolkning fortsetter med å vokse, vil det være viktig å bevare og bruke våre lagre av selen med omtanke. Vi bør også tenke på å bygge opp lagre av selen til bruk for fremtidige generasjoner, våre barn og deres barn [Haug].

Selenholdige kosttilskudd synes å være den beste måten å oppnå størst effekt med den minnste selenmengden.

 

Kilder

Baum, M. K., Campa, A., Lai, S., Sales Martinez, S., Tsalaile, L., Burns, P., & Marlink, R. (2013). Effect of micronutrient supplementation on disease progression in asymptomatic, antiretroviral-naive, HIV-infected adults in Botswana: a randomized clinical trial. Jama, 310(20), 2154-2163.

Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S., & Wang, G. Q. (1993). Nutrition intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. Journal of The National Cancer Institute, 85(18), 1483-1492.

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & … Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. Jama, 276(24), 1957-1963.

Fan, Y., Xu, S., Zhang, H., Cao, W., Wang, K., Chen, G., & … Liu, C. (2014). Selenium supplementation for autoimmune thyroiditis: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Endocrinology, 2014904573.

Haug, A., Graham, R. D., Christophersen, O. A., & Lyons, G. H. (2007). How to use the world’s scarce selenium resources efficiently to increase the selenium concentration in food. Microbial Ecology in Health And Disease, 19(4), 209-228.

Hercberg, S., Galan, P., Preziosi, P., Bertrais, S., Mennen, L., Malvy, D., & Briançon, S. (2004). The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Archives of Internal Medicine, 164(21), 2335-2342.

Kiremidjian-Schumacher, L., Roy, M., Wishe, H.I., Cohen, M.W,
& Stotzky, G. (1996). Supplementation with selenium augments the functions of natural killer and lymphokine-activated killer
cells. Biol Trace Elem Res., 52: 227-39.

Roy, M., Kiremidjian-Schumacher, L., Wishe, H.I., Cohen, M.W., & Stotzky, G. (1992). Effect of selenium on the expression of high affinity interleukin 2 receptors. Proc Soc Exp Biol Med., 200: 36-43.

Yu, S.Y., Zhu, Y.J., & Li, W.G. (1997). Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biol Trace Elem Res., 56: 117-24.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *