Kvikksølvs neurotoksisitet og forstyrrelse av selens biokjemi

Hjernen er veldig sårbar overfor oksidativ skade i mangel av en tilstrekkelig antioksidantbeskyttelse fra selenoproteiner av en rekke årsaker: Hjernen har begrenset antioksidant enzym-signalvei , hjernen har et høyt jerninnhold, og hjernen inneholder mange langkjedede flerumettede fettsyrer, som er sårbare overfor lipidoksidasjon. Oksidativ skade i hjernen resulterer i strukturell og funksjonell skade på hjerneceller og vev. Et selengjær-tilskudd har vist seg effektivt til å nedsette mengden av biomarkører for lipidperoksidasjon og oksidative skader på DNA. Et rent selenomethionintilskudd var ikke effektivt [Richie 2014].
Selenholdige antioksidant-selenoproteiner spiller en viktig rolle i forebyggelse og gjenoppretting av oksidative skader i hjernen. Denne rollen er generelt undervurdert i undersøkelser av toksisiteten av elementært kvikksølv og methylkvikksølv. Den alminnelige forståelse har vært, at selen hjelper med å forhindre kvikksølvtoksisitet ved å bindes til kvikksølv og derved gjøre kvikksølvet inaktivt.

Denne kjemiske bindingen og inaktiveringen av kvikksølv er reel nok. Kvikksølv har en stor affinitet for selen som anslås å være ca. en million ganger sterkere enn kvikksølvs affinitet for svovel. Så selens binding til kvikksølv i vevet, avholder virkelig kvikksølvet fra å skade hjernen og ryggmargen, det perifere nervesystem samt det endokrine systemet. Les mer

Selen, kvikksølv og fiskespising

Havfisk – laks, sild, makrell og sardiner – er gode kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA, som har vært knyttet til en sunn fosterutvikling, en sunn hjerte-karfunksjon og en sunn aldring. Alt kvikksølvet som er i fisken, er bundet til fiskens seleninnhold. Denne kjemiske bindingen har gjort kvikksølvet uskadelig, men har også nedsatt mengden selen som ville ha vært til rådighet for opptak.

Alt for mange av oss går glipp av den helsemessige gevinsten fra omega-3 fettsyrene, som er tilgjengelig når vi spiser bestemte typer fisk et par ganger i uken. Hvorfor unngår vi fisk? Fordi mange av oss er redde for å “spise kvikksølv” fra fisken.

Forskning har imidlertid vist, at dette er en misforståelse. Professor Nick Ralston og hans kollegaer ved University of North Dakotas Energi- og Miljøforskningssenter har målt og evaluert forholdet mellom selen og kvikksølv i fisk [Ralston 2007, 2016].

Deres undersøkelser viser, at mange av de spiselige havfiskene har et overskudd av selen i forhold til kvikksølv. Så ikke bare går vi glipp av fordelene av omega-3 fettsyrene, men vi går også glipp av en god kilde til selen i kosten [Berry 2008]. Les mer

Selen, tungmetaller og fødsel

Undersøkelser viser at høyere konsentrasjoner av farlige tungmetaller – kadmium, kvikksølv og bly – i morens blod sannsynligvis vil bli duplikert i navlestrengsblod, i fosterets blod, i morsmelken og i det nyfødte barns blod, med potensielt skadelige langsiktige konsekvenser for barnet. Det er tegn på at selen binder seg til kadmium og kvikksølv, hvilket muliggjør nøytralisering av stoffene hos moren.

Tidlig eksponering for naturlige grunnstoffer som er giftige – kadmium, kvikksølv og bly – kan ha langsiktige negative, helsemessige konsekvenser. Barn som usettes for disse grunnstoffene, mens de stadig er i livmoren og under amming, kan få vedvarende skader i hjernen og nervesystemet samt i nyrerne og leveren. Spørsmålet er: I hvilket omfang kan selentilskudd redusere risikoen for toksisk skade?

I betraktning av disse giftige tungmetallers skadelige egenskaper – kadmium, kvikksølv og bly – for både moren, fosteret og den nyfødte, er det vanskelig å utføre randomiserte kontrollerte undersøkelser. I stedet kommer de beste bevisene for de positive virkningene av selentilskudd fra undersøkelser som sammenligner graden av eksponering for kvikksølv med innholdet av selen i både moren og barnet. Les mer

Selen og Beskyttelse mot opphopning av kvikksølv i kroppen

Selv en relativt lav eksponering for kvikksølv under graviditeten kan svekke utviklingen av barnets hjerne og nervesystem. Heldigvis har tilskudd av et gjær-selenpreparat vist seg å kunne redusere opphopningen av kvikksølv betydelig i kroppens vev.

Kvikksølv i form av methylkvikksølv er et svært skadeligt biologisk giftstoff. Det utgjør en trussel for vår hjerne og nervesystem, samt vår lever og nyrer. For stor eksponering for methylkvikksølv kan forårsake hjerneskade og nerveskade.

Heldigvis kan selentilskudd hjelpe og det hjelper virkelig. Forholdet mellom kvikksølv og selen er en historie med en ironisk twist. I det omfang selen binder seg med kvikksølv i kroppen og deoksiderer kvikksølv – en meget god ting for oss – i samme grad stjeler kroppen selenet, som kunne blitt brukt til dannelse av viktige selenoproteiner med deres viktige biologiske funksjoner.

Vår beskyttelse mot kvikksølvs giftige virkninger innebærer færre av de selenoproteinene som fungerer som antioksidanter og nøytraliserer skadelige frie radikaler, færre selenoproteiner som kan styrke immunforsvaret og skjoldbruskkjertel funksjonen og færre selenoproteiner som reduserer risikoen for kreft. Les mer