Selen og beskyttelse mot opphopning av kvikksølv i kroppen

Selv en relativt lav eksponering for kvikksølv under graviditeten kan svekke utviklingen av barnets hjerne og nervesystem. Heldigvis har tilskudd av et gjær-selenpreparat vist seg å kunne redusere opphopningen av kvikksølv betydelig i kroppens vev.

Kvikksølv i form av methylkvikksølv er et svært skadeligt biologisk giftstoff. Det utgjør en trussel for vår hjerne og nervesystem, samt vår lever og nyrer. For stor eksponering for methylkvikksølv kan forårsake hjerneskade og nerveskade.

Heldigvis kan selentilskudd hjelpe og det hjelper virkelig. Forholdet mellom kvikksølv og selen er en historie med en ironisk twist. I det omfang selen binder seg med kvikksølv i kroppen og deoksiderer kvikksølv – en meget god ting for oss – i samme grad stjeler kroppen selenet, som kunne blitt brukt til dannelse av viktige selenoproteiner med deres viktige biologiske funksjoner.

Vår beskyttelse mot kvikksølvs giftige virkninger innebærer færre av de selenoproteinene som fungerer som antioksidanter og nøytraliserer skadelige frie radikaler, færre selenoproteiner som kan styrke immunforsvaret og skjoldbruskkjertel funksjonen og færre selenoproteiner som reduserer risikoen for kreft.

La oss se nærmere på forholdet mellom kvikksølv og selen.

Hvor kommer kvikksølvet fra?
Vår eksponering for kvikksølv kommer fra en rekke forskjellige kilder:

 • Tilsetningsstoffer i bearbeidede matvarer
 • Fisk og skaldyr
 • Industriell forurensing (f.eks. Kullutvinning, sementfabrikker og papirindustrien)
 • Fordampning av kvikksølv fra amalgamfyllinger i våres tenner

Hva gjør selenet?
Kvikksølv som overlates til seg selv, bindes til fettvev i kroppen. Det akkumuleres i vev og organer, og binder seg til reseptorer som bør være tilgjengelige for livsviktige vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Kvikksølv tiltrekkes heldigvis til selen og vil danne en sterk binding til selenforbindelser.

Denne bindingen mellom kvikksølv og selen vil nøytralisere kvikksølvets reaktivitet. Dessuten vil det kvikksølv- og selenkomplekset som dannes ikke absorberes av kroppen. Kroppen vil utskille kvikksølv- og selenkomplekset.

Nedbrytning av selendepoter i kroppen
Det er selvfølgelig veldig godt for oss at kvikksølv og selen tiltrekker hverandre og danner sterke bindinger, før kvikksølv kan absorberes i fettvev, hvor det da kan forårsake skade.

Men som du kan se, er den uunngåelige konsekvensen av den tette bindingen mellom kvikksølv og selen, at der blir mindre tilgengelig selen i kroppen. Det er mindre selen til dannelse av selenoproteiner til andre viktige biologiske funksjoner:

 • Antioksidantbeskyttelse
 • Beskyttelse mot inflammasjon
 • Anti-virus beskyttelse
 • Kreftforebygging og beskyttelse
 • Fruktbarhet og reproduksjon
 • Skjoldbruskkjertelregulering

Behovet for å vedlikeholde et høyt selennivå
Hvem har bruk for et godt selentilskudd?

 • De av oss som har amalgamfyllinger
 • De av oss som liker å spise fisk
 • De av oss der usettes for industriell forurensing

For å gjenta meg selv: Det er ironisk at beskyttelse mod toksisiteten av methylkvikksølv – en god ting – ledsages av en nedsettelse av våres organers selendepoter – ikke en god ting.

Kvikksølv og selen i fisk
Fisk er ikke kun kjendte kilder til kvikksølv. Fisk og skaldyr er også en god kilde til selen. Men de to grunnstoffene opphever hverandre når de kombineres.

Undersøkelser har vist at mange typer fisk faktisk inneholder like mye, eller mer selen enn kvikksølv [Ralston]. Dette kan f.eks. være tilfellet med laks.

Det gjelder dog sannsynligvis ikke for grindhval, hai, kongemakrell og teglfisk. Så forsiktighet er påkrevet.

Det er med god grunn at the Environmental Protection Agency og the Food and Drug Administration tilsvarende den norske miljødepartementet, samt matvare- og legemiddeldepartementet i fellesskap har utarbeidet retningslinjer angående faren for opphopning av kvikksølv i fisk.

Det er også med god grunn at kvinner advares om ikke å spise for mye tunfisk under graviditeten. Økt inntak av kvikksølv har vært forbundet med nedsatt IQ hos barn.

Ytterligere bemerkninger om kvikksølv og tannfyllinger
Heldigvis er bruken av amalgamfyllinger nedadgående, men det er stadig mange mennesker som har amalgamfyllinger. Faren er at tygging og tannpuss resulterer i at det unnslipper kvikksølvdamp fra fyllingene. Kvikksølvdampen vil sannsynligvis bli tatt opp i lungevevet og i annet vev.

For at teste hypotesen om at kvikksølvdamp fra amalgamfyllinger kan være farlige, målte Dr. Magnus Nylander og en forskergruppe konsentrasjonen av kvikksølv i obduksjonsprøver fra menneskehjerner og -nyrer. Deres data viste at folk med flere amalgamfyllinger hadde høyere kvikksølvkonsentrasjoner. Folk uten amalgamfyllinger hadde lavere kvikksølvkonsentrasjoner [Nylander].

Tilsvarende viste en undersøkelse av blod- og urinprøver fra tannpleiepersonale, som regelmessig håndterte amalgammaterialer og som ble sammenlignet med individuelt matchede kontrollpersoner at det var høyere konsentrasjoner av kvikksølv i tannpleiepersonalets urin og blod [Akesson].

Utskiftning av amalgamfyllinger
Noen mennesker ber tannlegen om å erstatte deres amalgamfyllinger med såkalte plastfyllinger. Hvis du overveier å gjøre dette, bør du snakke med din tannlege om å ta selentilskudd i perioden før, under og etter utskiftningen.

Hvis det slippes kvikksølvdamp ut i munnen og etterfølgende i lungevevet under utskiftningen, vil du ha en tilstrekkelig selenreserve til å nøytralisere kvikksølvet, ikke sant?

Kliniske forsøksresultater: Selen og kvikksølv
Minst to kliniske undersøkelser har undersøkt effekten av selentilskudd på akkumulering av kvikksølv i kroppen.

Seppänen-undersøkelsen
Data fra undersøkelsen viste at et daglig tilskudd av 100 mikrogram selen fra et selengjærpreparat i fire måneder resulterte i en signifikant stigning i serum-selenivået og i et signifikant redusert nivå av akkumulert kvikksølv [Seppänen].

Li-undersøkelsen
Resultatene av en tremåneders undersøkelse, hvor den aktive behandlingsgruppen fikk 100 mikrogram selen daglig fra det patenterte, organiske selengjærpreparatet SelenoPrecise®, viste en signifikant økt utskillelse av kvikksølv (i urinen) og signifikant nedsatte nivåer av bio-markører for oksidativt stress [Li].

Sakens kjerne vedrørende kvikksølv og selen
Hva forteller de nåværende forskningskonklusjonene oss?

Fisk
Vi bør ikke være redde for å spise fisk som en regelmessig del av vår kost. Omega-3 fettsyrene i fisk er viktige for vår helse. Vi bør dog sikre at vi har et tilstrekkelig inntak av selen fra kosten og fra tilskudd til at nøytralisere det kvikksølvet som det er i fisk.

Tannfyllinger
Hvis vi har amalgamfyllinger, bør vi sørge for at vi har et tilstrekkelig inntak av selen til å nøytralisere de kvikksølvdampene som kan komme fra fyllingene. Og hvis vi velger å få våre amalgamfyllinger utskiftet, bør vi overveie å ta et godt selentilskudd.

Industriell forurensing
De av oss som bor i nærheten av anlegg som utvider kull, samt andre anlegg som muligvis frigir kvikksølv til luften eller vannet, bør sørge for å få tilstrekkelig med selen med kosten.

Desto større vår eksponering for kvikksølv er, desto større er våres behov for selentilskudd.

 

Kilder

Li, Y., Dong, Z., Chen, C., Li, B., Gao, Y., Qu, L., & Chai, Z. (2012). Organic selenium supplementation increases mercury excretion and decreases oxidative damage in long-term mercury-exposed residents from Wanshan, China. Environmental Science & Technology, 46(20), 11313-11318.

Nylander, M., Friberg, L., & Lind, B. (1987). Mercury concentrations in the human brain and kidneys in relation to exposure from dental amalgam fillings. Swedish Dental Journal, 11(5), 179-187.

Ralston, N.V. & Raymond, L.J. (2010). Dietary selenium’s protective effects against methylmercury toxicity. Toxicology, 278(1), 112-23.

Seppänen, K., Kantola, M., Laatikainen, R., Nyyssönen, K., Valkonen, V. P., Kaarlöpp, V., & Salonen, J. T. (2000). Effect of supplementation with organic selenium on mercury status as measured by mercury in pubic hair. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 14(2), 84-87.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *