Selen og coenzym Q10 og hjertehelse

Kvinne som spiller tennis
Det synes å være en spesiell biologisk sammenheng mellom selen og coenzym Q10, slik at de i kombinasjon kan gi betydelige helsemessige fordeler for hjertet.

Mine tanker blir ved med å vende tilbake til spørsmålet om hjertehelse og den rollen, selentilskudd spiller for hjertehelsen. Det vil muligvis overraske mange av dere, fordi vi pleier å tenke på selentilskudd primært til forebyggelse av kreft og til forebyggelse av lidelser i  skjoldbruskkjertelen og til beskyttelse mot de toksiske virkningene av tungmetaller som kvikksølv og cadmium. Vi vet, at våres immunsystem har bruk for en tilstrekkelig seleninntakelse, hvis det skal fungere optimalt. Ikke sant?

Selentilskudd og god hjertehelse
Men hva med forholdet mellom seleninntak, -status og hjertehelse? Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey i Guildford, England, opplister og dokumenterer i tidsskriftet The Lancet de følgende måter, hvor med en tilstrekkelig selenstatus og optimale nivåer av selenoproteiner potensielt kan gi fordel til hjertet [Rayman 2012]:

 • Forebyggelse av den oksidative skaden på lipider
 • Hemning av blodplatesammenklumpning
 • Reduksjon av inflammasjon

Dessuten siterer professor Rayman en meta-analyse av 25 observasjonsstudier. Denne meta-analysen har vist, at en 50% stigning i selenkonsentrasjonen er forbundet med en 24% gjennomsnitlig (konfidensinterval: 7%, 38%) reduksjon i risikoen for koronar hjertesykdom [Flores-Mateo].

Behov for intervensjonsundersøkelser av selentilskudd og hjertehelse
Okay, disse undersøkelsene var observasjonsstudier. Det vi har bruk for, er data fra intervensjonsstudier, dvs. randomiserende, kontrollerende undersøkelser, hvor det er en behandlingsgruppe, som mottar et daglig selentilskudd og en kontrollgruppe, som mottar et matchende placebotilskudd.

Mens dette skrives, 2017, har vi noe data fra veldesignede intervensjonsundersøkelser hvor man brukte et organisk gjær-selenpreparat av farmasøytisk kvalitet som forsøkstilskudd. La oss ta et blikk.

Det engelske PRECISE pilotstudie av selen og kolesterol
Professor Rayman og hennes forskerteam rapporterte resultatene fra en undersøkelse med 501 eldre britiske borgere med lavt selennivå. I denne pilotundersøkelsen viste seks måneders tilskudd med både 100 mikrogram og 200 mikrogram, et total serumkolesterol og non-HDL-kolesterol ble senket signifikant.

Selentilskuddets evne til å forbedre forholdet mellom total kolesterol og HDL-kolesterol antyder, at selentilskudd har en potensielt gunstig virkning på risikoen for hjertesykdom hos eldre befolkningsgrupper med lav selenstatus [Rayman 2011].

KiSel-10 undersøkelsen med en kombinasjon av selen- og coenzym Q10-tilskudd
Det er kommet spennende resultater fra en undersøkelse utført i Sverige av professor Urban Alehagen og hans forskerkolleger. I KiSel-10-undersøkelsen innskrev forskerne 443 eldre borgere fra en landkommune i Sverige.

Deltakerne i undersøkelsen ble tilfeldig tildelt behandlingsgruppen eller kontrollgruppen. Deltakerne i behandlingsgruppen mottok tabletter med 200 mikrogram selen fra organisk selengjær og kapsler med 200 milligram coenzym Q10 daglig. Deltakerne i kontrollgruppen mottok matchende placebo daglig. Behandlingen fortsatte i fire år.

Betydelige fordeler ved å kombinere tilskudd med selen og coenzym Q10
Data fra KiSel-10-undersøkelsen viste følgende statistisk signifikante fordeler ved det kombinerte tilskuddet sammenlignet med placebo-tilskuddet [Alehagen 2013; Johansson; Alehagen 2015]:

 • Nedsatt risiko for dødsfall grunnet hjertesykdom
 • Mindre aldersrelatert nedgang i hjertefunksjonen som vist på ekkokardiogrammer
 • Lavere innhold i blodet av NT-proBNP-biomarkøren for storhetsgrad av hjertesvikt
 • Lavere indhol i blodet av biomarkører for skader etter oksidativt stress
 • Lavere innhold i blodet av biomarkører for inflammasjonen
 • Nedsatt behov for re-innleggelser

Tiårs oppfølgende resultater av selen- og coenzym Q10-tilskudd
De svenske forskerne brukte registre over dødsattester og obduksjonsrapporter til å kontrollere effekten av den fireårige perioden med kombi-tilskudd til deltakerne i opp til ti år etter tilskuddsperioden. De rapporterte, at de ikke tapte overblikket over en eneste av undersøkelsens deltakere.

Og resultatene av den oppfølgende undersøgelsen? Den signifikante nedsatte risikoen for dødsfall av hjertesykdom fortsatte i de undersøkte ti år etter undersøkelsens aktive behandlingsperiode. Denne vedvarende følgevirkningen var sterk hos begge kjønn [Alehagen 2015].

Den spesielle sammenhengen mellom selen og coenzym Q10
Professor Alehagen (Sverige) og Professor Aaseth (Norge) har forklart den spesielle sammenhengen mellom selen og coenzyme Q10 på følgende måte:

 • Et lavt selennivå begrenser cellenes evne til å oppnå optimale konsentrasjoner av coenzym Q10.
 • Tilstrekkelige nivåer av coenzym Q10 er nødvendig for at cellene kan realisere en optimal funksjon av de selenholdige selenoproteinene [Alehagen & Aaseth 2014].

Selen-Coenzym Q10-kombi til hjertekirurgiske pasienter
I 2010 rapporterte Dr. Franklin Rosenfeldt og hans forskerteam i Melbourne, Australien, om resultatene fra en undersøkelse, hvor 117 pasienter til koronararterie-bypass-kirurgi og/eller hjerteventilkirurgi ble tilfeldig uttrukket til enten å inngå i en aktiv behandlingsgruppe, som fikk en kombinasjon av kosttilskudd eller i en placebogruppe [Leong].

Den aktive behandlingen bestod av følgende tilskudd:

 • Selen
 • Coenzym Q10
 • Magnesiumorotat
 • Liponsyre
 • Omega-3 fettsyrer

Behandlingen i begge gruppene, den aktive behandlingsgruppen og placebo-kontrollgruppen, begynte ca. to måneder før operasjonen og varte til en måned etter operasjonen.

Resultatene viste, at det daglige tilskuddet av selen og coenzym Q10 reduserte omfanget av de oksidative stresskadene forårsaket av de kirurgiske inngrepet og forkortede lengden av sykehusoppholdet etter operasjonen [Leong]. Tilskuddet til operasjonspasientene var sikkert, billig og effektivt.

Selen-coenzym Q10-kombi til pasienter med hjertesvikt
I 2005 rapporterte dr. Klaus Witte og en forskergruppe i England om resultatene av en ni måneders randomisert, kontrollert undersøkelse, hvor pasienter med hjertesvikt enten ble tildelt en aktiv behandlingsgruppe som fikk en daglig dose selen og coenzym Q10 samt andre mikronæringsstoffer eller placebo [Witte].

Data fra undersøkelsen viste, at behandlingen av eldre hjerteinsuffisiens-pasienter med selen og coenzym Q10 samt andre mikronæringsstoffer hadde følgende helsesmessige fordeler:

 • Forbedret venstre ventrikkels volum
 • Forbedret venstre ventrikkels utdrivningsfraksjon
 • Bedre pointscore for livskvalitet

Selen + coenzym Q10 = bedre hjertehelse
Dr. Rosenfeldt sa det best, synes jeg. Han sa, at den supplerende behandlingen med et daglig tilskudd selen og coenzym Q10 var sikkert, billig og besparede både pasientene og sykehusets penger.

Kilder

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for Four Years: Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial in Elderly Citizens. Plos One, 10(12), e0141641. doi:10.1371/journal.pone.0141641.

Alehagen, U., Aaseth, J., & Johansson, P. (2015). Less increase of copeptin and MR-proADM due to intervention with selenium and coenzyme Q10 combined: Results from a 4-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Biofactors (Oxford, England), 41(6), 443-452. doi:10.1002/biof.1245

Alehagen, U., Lindahl, T. L., Aaseth, J., Svensson, E., & Johansson, P. (2015). Levels of sP-selectin and hs-CRP Decrease with Dietary Intervention with Selenium and Coenzyme Q10 Combined: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. Plos One, 10(9), e0137680. doi:10.1371/journal.pone.0137680

Flores-Mateo, G., Navas-Acien, A., Pastor-Barriuso, R., & Guallar, E. (2006). Selenium and coronary heart disease: a meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 84(4), 762-773.

Johansson, P., Dahlström, Ö., Dahlström, U., & Alehagen, U. (2013). Effect of selenium and Q10 on the cardiac biomarker NT-proBNP. Scandinavian Cardiovascular Journal: SCJ, 47(5), 281-288.

Leong, J., van der Merwe, J., Pepe, S., Bailey, M., Perkins, A., Lymbury, R., & … Rosenfeldt, F. (2010). Perioperative metabolic therapy improves redox status and outcomes in cardiac surgery patients: a randomised trial. Heart, Lung & Circulation, 19(10), 584-591. doi:10.1016/j.hlc.2010.06.659

Rayman, M. P. (2012). Selenium and human health. Lancet (London, England), 379(9822), 1256-1268. doi:10.1016/S0140-6736(11)61452-9.

Rayman, M. P., Stranges, S., Griffin, B. A., Pastor-Barriuso, R., & Guallar, E. (2011). Effect of supplementation with high-selenium yeast on plasma lipids: a randomized trial. Annals of Internal Medicine, 154(10), 656-665. doi:10.7326/0003-4819-154-10-201105170-00005

Witte, K. A., Nikitin, N. P., Parker, A. C., von Haehling, S., Volk, H., Anker, S. D., & … Cleland, J. F. (2005). The effect of micronutrient supplementation on quality-of-life and left ventricular function in elderly patients with chronic heart failure. European Heart Journal, 26(21), 2238-2244.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *