Selen og tarmkreft: Bonelli-studiet

Selen studie
Bonelli-studiet viste at et selenbasert antioksidant-multivitamintilskudd reduserer risikoen for å utvikle nye adenomatøse polypper i tykktarmen etter at de har blitt fjernet. Uten forebygging eller fjerning av disse adenomene, kan man utvikle tykktarmskreft.

Dr. Luigina Bonelli og et forskerteam fra Genova, Italia, ble motivert av disse overbevisende fakta:

  • Tykktarmskreft var den nest største årsak til kreft dødsfall i Europa
  • Adenomer (godartede tumorer som under tiden omdannes til ondartede) i tykktarmen var kjent for å være forstadier til tarmkreft
  • Pasienter som hadde gjennomgått en polypektomi av tykktarmen (fjerning av polypper fra innsiden av tykktarmen) hadde en økt risiko for å utvikle tykktarmskreft og hadde bruk for periodiske, oppfølgende koloskopier (kikkertundersøkelser)
  • Økt risiko for utvikling av adenomer ble sidestilt med økt risiko for utvikling av tykktarmskreft
  • Observasjonsstudier viste at det var en sammenheng mellom plasma- eller serumkonsentrasjonene av flere antioksidanter, blant annet selen og risikoen for tykktarmskreft
  • I noen intervensjonsstudier ble selentilskudd knyttet til reduksjon i forekomsten av tykktarmskreft

Tiden var moden for å iverksette en stor undersøkelse av effektiviteten av selen, og andre antioksidanters evne til å redusere risikoen for tykkarmskreft.

Selen og redusert risiko for tykktarmskreft
Dr. Bonelli og hennes kolleger ønsket å undersøke om et daglig tilskudd av antioksidanter med selen kunne nedsette risikoen for tilbakevendende adenomer hos pasienter som hadde fått en eller flere adenomatøse polypper fjernet. Forskerne designede et randomisert, dobbelt-blindet, placebo-kontrollert klinisk studie over en periode på mange år. De inkluderte i alt 411 pasienter som tidligere hadde gjennomgått en polypektomi. Les mer