Regionale, aldersmessige og kjønnsmessige forskjeller i serum-selenstatus

Selenocystein er den 21. aminosyren. Sporstoffet selen spiller en viktig biologisk rolle i kroppen som en komponent av selenocystein. Selenocystein forekommer i minst 25 selenoproteiner, herav selenoprotein P og de forskjellige glutathionperoksidaser, thioredoksinreduktaser og iodothyronin-deiodinaser.

Resultatene av de kliniske undersøkelser gir oss et anslag over hva individets optimale serum- eller plasma-selenstatus er.

  • I plasma anses en selenkonsentrasjon på under 100 mikrogram per liter – eller uttrykt som 100 nanogram per milliliter – i allmennhet som en suboptimal konsentrasjon [Hurst 2010].
  • Plasma-selenstatus på minst 110 – 118 mikrogram pr. liter betraktes som nødvendig for det optimale uttrykket av selenoprotein P [Hurst 2010].
  • Letsiou et al. [2014] satte den nedre grensen for optimal selenoprotein P-aktivitet ved 120 mikrogram pr. liter eller mer.
  • En plasma-selenstatus på 120 til 170 mikrogram pr. liter anses for å være nødvendig for å nedsette risikoen for prostatakreft [Hurst 2012].
  • Undersøkelser viser at det er forskjeller relatert til kjønn og alder i opptakelsen og fordelingen av selen fra maten og fra kosttilskudd [Letsiou 2014; Galan 2005].

Merk: Mayo Medical Laboratories rapporterer at serumkonsentrasjoner på 70 til 150 mikrogram pr. liter er referenseområde for voksne innbyggere i USA. Den gjennomsnitlige serumkonsentrasjonen i befolkningen er 98 mikrogram pr. liter [Mayo], men husk avhengig av datainterval og -standardavvik, er gjennomsnittet ikke av så stor nytte. Dette er viktig, når det gjelder USA at det er regionale forskjeller i seleninntak og -status. Se under.

Seleninntak og selenstatus

De primære kildene til selen er mat og kosttilskudd. Kroppen vår danner ikke selen. Det er vanskelig å beregne presist, hvor mye selen et individ får fra maten. Det kan også være vanskelig  å  vite presist hvor mye selen et individ opptar fra et tilskudd på grunn av variasjoner i typen og formuleringen av preparatene på markedet. Les mer

Serum-selenstatus og svangerskapsdiabetes

Forekomsten av svangerskapsdiabetes varierer fra region til region i verden fra under 5% av graviditeter til under 10% og så høyt som 20%. Svangerskapsdiabetes øker kvinnens risiko for type 2 diabetes og metabolsk syndrom og øker risikoen for akutte og langsiktige, negative stoffskifteforstyrrelser hos barnet. En nylig meta-analyse viser at kvinner med svangerskapsdiabetes typisk har signifikant lavere serum-selenkonsentrasjoner.

Vanligvis er serum-selenkonsentrasjonsnivået signifikant lavere hos kvinner med svangerskapsdiabetes enn hos friske, gravide kvinner. Forskjellen er spesielt påfallende hos ikke-kaukasiske gravide og hos gravide kvinner i tredje trimester. Det er konklusjonen fra en nylig meta-analyse og systematisk gjennomgang av den relevante litteraturen i form av observasjonsstudier [Kong 2016].

Selen og svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes defineres som en hvilken som helst grad av glukoseintoleranse, som oppstår ved graviditetens begynnelse. En fysiologisk insulinresistens, som begynner i andre trimester og utvikler seg gjennom tredje trimester, er typisk for graviditeter. Kommende mødre har generelt bruk for en økt insulinutskillelse for å opprettholde normale blodglukosenivåer. En reduksjon i den nødvendige kompenserende økningen i insulinsekresjonen, fører til diagnosen svangerskapsdiabetes [Kong 2016]. Les mer