Selenstatus og dødelighet og type 2-diabetes

Høyere serumselenkonsentrasjoner er assosiert med en statistisk signifikant lavere dødelighet på 31 % av alle årsaker og en statistisk signifikant lavere dødelighet av hjertesykdom på 34 % hos personer med type-2 diabetes [Qiu 2021].

Det konkluderer forskere som har gjennomført en relativt stor kohortstudie av pasienter med diabetes med lang oppfølgingstid. De analyserte data fra 3199 amerikanske voksne med type-2 diabetes; gjennomsnittlig oppfølgingstid var 12,6 år [Qiu 2021].

I løpet av oppfølgingsperioden ble 1693 dødsfall inkludert 425 dødsfall på grunn av hjertesykdom dokumentert [Qiu 2021].

HØYESTE KVARTIL AV SERUMSELEN sammenlignet med LAVESTE KVARTIL

Personer i den høyeste kvartilen av serumseleninnhold hadde signifikant lavere dødelighetsrater av alle årsaker og signifikant lavere dødelighetsrater av hjertesykdom sammenlignet med personer i den laveste kvartilen av serumselen [Qiu 2021]. Les mer

Oppnå optimal plasmaselenstatus

Hurst og kolleger ga 50, 100 eller 200 mikrogram selen daglig i ti uker til 119 friske menn og kvinner i alderen 50-64 år bosatt i England.

Ansiktsmaske
Et sunt immunsystem avhenger av en optimal selenstatus som fremmer biosyntesen av antioksi-dante selenoproteiner.

Forskerne testet effekten av de ulike daglige dosene på plasmaselenstatus og plasma selenoprotein P-status. De brukte et farmasøytisk selengjærpreparat med et dokumentert opptak på 88,7 % [Bügel 2004].

Menn og kvinner i studien hadde et daglig seleninntak i kosten på ca. 55 mkg / dag. Seleninntaket i England hadde falt fra et gjennomsnitt på 60 mkg/dag i 1991 til et minimum på 30 til 40 mkg/dag i 1995-2000; i 2010 var gjennomsnittlig inntak 48-58 mkg/dag [Hurst 2010].

ETABLERING AV OPTIMAL SELENSTATUS

I Hurst-studiet var gjennomsnitlige plasmaselenkonsentrasjonen ved studiens start for alle deltakere i studien 95,7 +/- 11,5 mkg/l. Ti ukers daglig tilskudd førte til signifikant økte steady-state konsentrasjoner som følger: Les mer