Selenstatus og dødelighetsrisiko

Dødelighet og sykelighet. Når vi blir eldre, begynner vi å tenke på måter å redusere risikoen for tidlig død. Vi ønsker å redusere risikoen for å leve livene våre med dårlig helse.

Zion National Park i USA
På bilde: En bekk i Zion National Park i Utah

Vi tenker på kosthold, trening, 10 000 skritt om dagen, fritidsinteresser og sosiale kontakter. Men tenker vi på seleninntaket og vår status? Nå har noen store studier utført i USA, vist at en høyere selenstatus er signifikant assosiert med en lavere dødelighet.

Hvert år gjennomfører National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) i USA undersøkelser som fokuserer på ulike befolkningsgrupper eller helsetemaer. Denne uken presenterer vi data fra studier av selenstatus og dødelighet.

SELENSTATUS OG TYPE 2 DIABETES

Qiu og kollegaer undersøkte data fra 3199 voksne med type 2-diabetes. Analysen deres viste at høyere serumselenkonsentrasjoner er assosiert med lavere dødelighet av alle årsaker og lavere dødelighet av hjertesykdom blant personer med type 2 diabetes [Qiu 2022].

Serum selenstatus fra prøven på 3199 amerikanske voksne er av interesse. Nivåene er mye høyere enn det som kan forventes i store deler av Europa og Midtøsten [jf. Stoffaneller & Morse 2015].

Kvartil 1 under 115,1 mkg/l
Kvartil 2 fra 115,1 til 127,0 mkg/l
Kvartil 3 fra 127,0 til 139,1 mkg/l
Kvartil 4 fra 139,1 til 435,0 mkg/l

Mediannivå: 127 mkg/l

Ved å sammenligne deltakere i kvartil 1 og kvartil 4, observerte forskerne følgende resultater av en høyere serum selenstatus:

  • Dødelighet av alle årsaker 0,69 (0,54, 0,89) = redusert odds 31 %
  • Hjertesykdomsdødelighet 0,66 (0,45, 0,99) = redusert odds 34 %

Forskerne så en lineær dose-respons-relasjon mellom serumselen og dødelighet i området: 89-182 mkg/l. Dødelighetsrisikoen ble redusert etter hvert som serum selenstatus økte [Qiu 2022].

SELENSTATUS OG KRONISK NYRESYKDOM

Zhu og kollegaer analyserte serumselenkonsentrasjoner og dødelighet av alle årsaker og hjertekarsykdommer hos 3063 voksne med kronisk nyresykdom. De fant at høyere serumselenkonsentrasjoner uavhengig var assosiert med redusert risiko for dødelighet av alle årsaker og kardiovaskulær sykdom hos pasienter med kronisk nyresykdom [Zhu 2023].

Igjen, det høyere nivået av serumselen hos amerikanske voksne er interessant. Merk at kvartilene i utvalget av voksne med nyresykdom er høyere enn kvartilene i utvalget av voksne med diabetes.

Kvartil 1 under 156,1 mkg/l
Kvartil 2 fra 156,1 til 181,7 mkg/l
Kvartil 3 fra 181,7 til 201,5 mkg/l
Kvartil 4 fra 201,5 til 734,8 mkg/l

Mediankonsentrasjonen (Inter Quartile Range) av serumselen var 181,7 (156,1, 201,5) mkg/l.

Sammenligning av deltakerne i kvartil 1 med deltakerne i kvartil 4 viste følgende effekter på dødelighet [Zhu 2023]:

  • Dødelighet av alle årsaker 0,684 (0,549-0,852), dvs. redusert odds 31,5 %
  • Kardiovaskulær sykdomsdødelighet 0,513 (0,356-0,739), dvs. redusert odds 48,7 %
SELENSTATUS OG HØYT BLODTRYKK

I et utvalg voksne med hypertensjon rekruttert i 2003–2004 og fulgt for dødelighet frem til 31. desember 2015, identifiserte Tan og medarbeidere et U-formet forhold mellom serumselenkonsentrasjoner og dødelighet av alle årsaker og hjerte- og karsykdommer [Tan 2021].

Spesifikasjonen for serumselenkvartilene var som følger:

Kvartil 1: lik eller under 124 mkg/l
Kvartil 2: fra 125 til –135 mkg/l
Kvartil 3: fra 136 til 147 mkg/l
Kvartil 4: lik eller over 148 mkg/l

Den lave dødelighetsrisikoen vist på de U-formede kurvene som relaterer serumselennivåer (x-variabelen) til risikoen for dødelighet (y-variabelen) skjedde [Tan 2021]:

  • ved 136 mkg/l for dødelighet av alle årsaker
  • ved 130 mkg/l for hjerte-kardødelighet.

Ved de lave dødelighetsrisikopunktene var oddsen for dødelighet av alle årsaker redusert med 43 %, og oddsen for dødelighet av hjertekarsykdommer var 67 % redusert [Tan 2021].

KONKLUSJON: DØDELIGHETSRISIKO OG SELENINNTAK OG STATUS

Hva frykter vi når vi blir eldre? Hjertesykdom, høyt blodtrykk, diabetes, nyresykdom – de er alle på listen.

NHANES-studiene indikerer at et seleninntak tilsvarende en serumselenstatus på ca. 127 – 136 mkg/l, er assosiert med lavere risiko for dødelighet av alle årsaker og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Merk at Hurst og kollegaer har vist at daglig tilskudd med selengjær i ti uker vil øke plasma selennivået hos friske menn og kvinner i alderen 50 – 64 år som følger [Hurst 2010]:

  • 50 mkg/dag: fra 95,6 til 118,3 mkg/l
  • 100 mkg/dag: fra 95,6 til 152,0 mkg/l

I Hurst-studien fikk menn og kvinner omtrent 55 mkg selen per dag i maten [Hurst 2010]. Kostinntaket av selen vil variere betydelig fra region til region.

Kilder

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Qiu Z, Geng T, Wan Z, Lu Q, Guo J, Liu L, Pan A, Liu G. Serum selenium concentrations and risk of all-cause and heart disease mortality among individuals with type 2 diabetes. Am J Clin Nutr. 2022 Jan 11;115(1):53-60.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Tan QH, Huang YQ, Liu XC, Liu L, Lo K, Chen JY, Feng YQ. A U-Shaped relationship between selenium concentrations and all-cause or cardiovascular mortality in patients with hypertension. Front Cardiovasc Med. 2021 Jul 30;8:671618.

Zhu D, Zhong Q, Lin T, Song T. Higher serum selenium concentration is associated with lower risk of all-cause and cardiovascular mortality among individuals with chronic kidney disease: A population-based cohort study of NHANES. Front Nutr. 2023 Mar 31;10:1127188.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *