Selenstatus og dødelighetsrisiko

Dødelighet og sykelighet. Når vi blir eldre, begynner vi å tenke på måter å redusere risikoen for tidlig død. Vi ønsker å redusere risikoen for å leve livene våre med dårlig helse.

Zion National Park i USA
På bilde: En bekk i Zion National Park i Utah

Vi tenker på kosthold, trening, 10 000 skritt om dagen, fritidsinteresser og sosiale kontakter. Men tenker vi på seleninntaket og vår status? Nå har noen store studier utført i USA, vist at en høyere selenstatus er signifikant assosiert med en lavere dødelighet.

Hvert år gjennomfører National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) i USA undersøkelser som fokuserer på ulike befolkningsgrupper eller helsetemaer. Denne uken presenterer vi data fra studier av selenstatus og dødelighet.

SELENSTATUS OG TYPE 2 DIABETES

Qiu og kollegaer undersøkte data fra 3199 voksne med type 2-diabetes. Analysen deres viste at høyere serumselenkonsentrasjoner er assosiert med lavere dødelighet av alle årsaker og lavere dødelighet av hjertesykdom blant personer med type 2 diabetes [Qiu 2022]. Les mer