Endring av stoffskiftet etter tilskudd med selen og koenzym Q10

Professor Urban Alehages forskning har vist, at det er en relativ høy dødelighetsrisiko hos eldre svenske personer med et lavt seleninntak og lav selenstatus. Eldre personer i Sverige hadde gjennomsnitlig serumkonsentrasjoner på 67,1 mikrogram pr. liter. Den samme økte dødelighetsrisikoen, som ses i Sverige, kan også være typisk for andre selenfattige deler av verden.

Det var klare forskjeller i stoffskifteprofilene fra eldre menn, som tok 200 mikrogram selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 daglig i minst 18 måneder sammenlignet med de stoffskifteprofilene fra eldre menn som tok matchende placebo-preparater [Alehagen 2019].

På bakgrunn av data fra en studieanalyse av KiSel-10-studien rapporterte professor Urban Alehagen, at de største forskjellene primært ble sett i de følgende biologiske signalveiene [Alehagen 2019]:

 • pentosefosfatveien (prosess til dannelse av nikotin-amid-adenin-dinukleotid-fosfat, som er et stoff, som reduserer ubiquinon-koenzym Q10)
 • mevalonatveien (prosess til dannelse av kolesterol, koenzym Q10 og dolichol)
 • betaoksidasjon (prosess til nedbrytning av fettsyremolekyler for å produsere energi og til å produsere acetyl-CoA, FADH2 og NADH, som er nødvendig for sitronsyresyklus [Krebs-syklus]

Det var også andre signifikante endringer av stoffskiftet forbundet med tilskudd av selen og koenzym Q10 til eldre [Alehagen 2019].

Endringer i stoffskifteprofilen etter tilskudd med selen og koenzym Q10

I denne undersøkelsen analyserte professor Alehagen og hans forskerteam stoffskiftemønstrene av 95 metabolitter i eldre menns plasma. Les mer

Selen og koenzym Q10 til seniorer

Professor Urban Alehagen, Linköping Universitet i Sverige, var en nøkkelfigur som forsker på den kliniske Q-Symbio-studien og var ledende forsker i KiSel-10-studien. Han har vist, at et tilskudd med en kombinasjon av selen og koenzym Q10 til eldre mennesker med lavt selenstatus, reduserer risikoen for å dø av hjertekarsykdom og forbedrer hjertefunksjonen.

Den svenske KiSel-10-studiet gir randomisert og kontrollert dokumentasjon for at et daglig kombinasjon av et organisk selengjærtilskudd og et koenzym Q10-preparat i legemiddelkvalitet kan redusere hjertedødelighet, forbedre hjertefunksjonen og øke  helserelaterte livskvalitet hos eldre borgere [Alehagen 2013].

Lavt seleninnhold i blodet og høyere risiko for hjertesykdom

Professor Urban Alehagen og et forskerteam fra Linköpings Universitet undersøkte selennivået i blodet hos 688 svenske seniorer. Det gjennomsnitlige blodselennivået var 67,1 mikrogram pr. liter, hvilket er veldig lavt men ikke overraskende, da Sverige er et land med lavt seleninnhold i jorden og selenfattige matvarer [Alehagen 2016].

Da forskerne korrigerte for kjønn, røyking, koronararteriesykdom, diabetes, kronisk obstruktiv lungesykdom og nedsatt hjertefunksjon, oppdaget de at kvartilet av eldre med det laveste nivået selen i blodet hadde en 43% høyere risiko for å dø (all-cause) og en 56% høyere risiko for å dø av en hjertekarsykdom [Alehagen 2016]. Les mer

Selendosen er viktig

På kloden vår finnes det kun begrenset mengder med selen for fremstilling av selentillskudd for de som bor og lever i områder der seleninnholdet i jorda og maten er lavt. Selen er ikke resirkulerbart. Den årlige globale produksjonen av selen går hovedsakelig til industriell produksjon: Metall, glass, elektriske artikler, pigmenter, bruk i batterier og kunstgjødsel. Det som finnes igjen rekker knapt til kosttilskudd, selv om det er et viktig sporstoff, som menneskekroppen ikke selv kan produsere. Illustration: CC BY-SA 2.0 uk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=717159.

En dag leste jeg et interessant spørsmål: Hvordan kan vi gjøre dette kjedelige sporstoffet mer interessant?

Det handlet om selen, grunnstoffet i det periodiske systemet med atomnummer 34. Som en bestanddel av selenavhengige selenoproteiner har selen mange biologiske funksjoner i kroppen:

 • Antioksidant-beskyttelse av cellene mot skader fra frie radikaler
 • Motvirkning av DNA-mutasjon
 • Hemming av kronisk lavintensiv inflammasjon
 • Optimal produksjon av skjoldbruskkjertelhormoner
 • Korrekt reproduksjon av celler
 • Beskyttelse av lymfekanaler og blodkarvegger
 • Nedsatt risiko for visse former for kreft
 • Nedsatt risiko for kardiovaskulær sykdom
 • Gjendannelse av antioksidant formene av C-vitamin, E-vitamin og coenzym Q10

Likevel er det nesten ingen som kjenner til at selen er et viktig biologisk næringsemne. Ingen tar blodprøver for å kontrollere sine selennivåer. Det er merkelig.

Selentilskudd med riktig dose

Som med så mange ting er form og dosering viktig.

Det finnes flere faktorer som man må ta hensyn til for å finne rett selendose.

 1. Seleninntaket varierer betydelig fra områder til områder, fra kultur til kultur og helt sikkert fra kost til kost. Det er vanskelig å få rede på, hvor mye selen vi får fra maten vår.
 2. Mengden av selen vi får fra maten vår, avhenger av jorda, hvor matvarene ble dyrket. Normalt får amerikanere, som bor på østkysten og i de nordvestlige stater tett på Stillehavet mindre selen i maten enn amerikanerne i midten av ​​landet. Men selv det avhenger av sammensetningen av ​måltidene de som hver spesielt spiser.
 3. Selen er viktig i små mengder; Men ved et veldig høyt nivå kan det være skadelig i det lange løp.
 4. Menneskekroppen danner ikke selen selv. Uten tilstrekkelig selen i maten og fra kosttilskudd vil det ikke være tilstrekkelig selen til å inngå i aminosyren selenocystein. Selenocystein er en nødvendig komponent til dannelse av ​​de 25 kjente selenoproteinene i kroppen.

Selenoproteinens funksjoner

Akkurat nå kjenner vi til 25 gener, som koder for syntesen av selenoproteinene i kroppen.

*** Det er åtte kjente glutathionperoxidaser, der mange har viktige antioksidantbeskyttelsesfunksjoner i forskjellige deler av kroppen. Les mer

Lavt serum-selennivå og økt kardiovaskulær dødelighet

I en nylig gjennomført studie, fant man en relativ høy dødelighetsrisiko hos eldre svensker med lav selenstatus. Tilskudd med selenberiket gjær og et koenzyme Q10-preparat, resulterte i en signifikant redusert risiko for å dø av hjertesykdom, en bedre hjertefunksjon og en bedre livskvalitet for eldre. De positive effektene av tilskuddene var fortsatt 12 år etter studien. .

Lave selenkonsentrasjoner i plasma/serum er koblet til økt risiko for å  dø av hjertesykdom og generelt økt dødsrisiko, uansett årsak. Professor Urban Alehagen og et forskerteam ved Linköpings universitet har undersøkt forholdet mellon lave selenverdier og risikoen for hjertesykdom.

Selentilskudd anbefales til eldre med veldig lave selennivåer

Den svenske studien viser at voksne mennesker med en selenkonsentrasjon under 57 mikrogram per liter, har en signifikant høyere risiko for å dø av alle årsaker (43 % høyere risiko) og for å dø av hjertesykdom (56 % høyere  risiko) [Alehagen 2016].

Sammenhengen forble selv etter at forskerne hadde korrigert de faktorene som muligens kunne påvirke resultatet:

 • mannlig kjønn
 • røyking
 • iskemisk hjertesykdom
 • diabetes
 • KOLS (kroniskt obstruktiv lungsykdom)
 • Nedsatt hjertefunksjon [Alehagen 2016].

I følge professor Alehagen, bør voksne med selennivåer under 57 mikrogram anbefales et selentilskudd. Les mer

Selen og koenzym Q10 gir langvarig beskyttelse for helsen

KiSel-10-studien ble utført i Sverige, og de er kjent for å ha selenfattig jord og matvarer med et lavt seleninnhold. Derfor var et daglig tilskudd med 200 mikrogram selengjær passende. I geografiske områder med et høyt seleninnhold i jorda og i matvarer kan det være nødvendig med et lavere selentilskudd. Selen er et essensielt mikronæringsstoff med kjente antioksidantfunksjoner i kroppen, og er koblet med en god skjoldbruskkjertelfunksjon og et godt immunforsvar.

Ved å kombinere tilskudd med selengjær og koenzym Q10 oppnår eldre mennesker, som lever i områder med et lavt seleninnhold, en god beskyttelse mot hjertesykdom. Det synes å være det viktigste resultatet fra en 12-årig oppfølgende analyse av den svenske KiSel-10-studie [Alehagen 2018].

Beskyttende virkninger av selen og Q10 vedvarer i 12 år

Professor Urban Alehagen og hans forskerkollegaer ved universitetet i Linköping, registrerte 443 eldre svenske borgere, som bodde i et område, med et kjent lavt seleninnholdet i matvarer. De ga tilfeldige studiedeltakere enten en kombinasjon med 200 mikrogram selen fra selengjærtabletter og 200 milligram koenzym Q10 daglig eller matchende placebo. Denne studien varte i fire år [Alehagen 2013].

De deltakerne som deltok i den aktive behandlingsgruppen, hadde signifikant bedre hjertehelse ved utgangen av de fire årene: Les mer

Selen, koenzym Q10 og hjertebeskyttelse

Sunn aldring er målet for oss alle. Vi ønsker å være fysisk aktive og mentalt klare så lenge vi kan. En undersøkelse av tilskudd til eldre svenske borgere har vist, at et daglig inntak av selengjær-tabletter og koenzym Q10 kapsler reduserte dødeligheten fra hjertesykdommer signifikant. Iillustrasjonen: Symptomer på hjerteanfall.

Svenske kardiologer gjennomførte et fireårig studie – KiSel-10-studien – av 443 eldre svenske borgere og fant ut at en profylaktisk behandling med 200 mikrogram selengjær og 200 milligram koenzym Q10 reduserte risikoen for å dø av hjertesykdom med over 50 prosent. Dette er et uhyre interessant forskningsresultat, siden hjertesykdom er den fremste dødsårsaken i vestlige land.

KiSel-10 studien

KiSel-10-studien – et randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie – undersøkte effekten av en kombinasjon av selengjær-tabletter og koenzym Q10-kapsler sammenlignet med matchende placebo kapsler og tabletter på følgende områder:

 • Risiko for død av hjertesykdom
 • Risiko for aldersrelatert nedgang i hjertefunksjonen
 • Risiko for endringer i blodets innhold av proteiner kjent for å være bio-markører for hjertesvikt

I perioden 2013 til 2018 utga KiSel-10 forskerne 12 artikler, som analyserte og forklarte data fra KiSel-10-studiet. Nedenfor oppsummerer jeg konklusjonene fra det kliniske KiSel-10-studie. Les mer

Selen i kombinasjon med coenzym Q10

Selenocystein, C3H7NO2Se, er kjent som den 21. aminosyre, som inngår selen som en komponent. Det er en av 25 kjente selenoproteiner og selenoenzymer, som finnes i menneskekroppen. Selenoproteinene spiller også en viktig rolle i kroppens forsvar mot kreft, hjerte-karsykdom og nevrodegenerativ sykdom.

Selen er et viktig mikronæringsstoff for oss mennesker. Det er en bestanddel av selenoproteiner, som vi har bruk for i vårt antioksidantforsvar og immunforsvar. Selenoproteinene glutathionperoxidase, thioredoxinreduktase og selenoprotein P er uten tvil de viktigste selenoproteinene [Alehagen 2014].

Varierende seleninnhold og inntak

Jordens innhold av selen og matinntaket av selen, varierer betydeligt verden over. Som følge av dette, varierer behovet for selentilskudd fra region til region. Generelt er seleninntaket lavere i Europa enn i USA; der er det også stor variasjon innenfor USAs grenser. Det sikreste å gjøre er å få tatt en analyse av seleninnholdet i plasma- eller serum.

Daglig minimumsinntak av selen

Professor Urban Alehagen, ved Linköpings Universitet I Sverige er ledende forsker på KiSel-10-studiet samt en av forskerne på Q-Symbio-studiet, Han anslåt at voksne har behov for minst 75-105 mikrogram selen daglig for å oppnå optimal plasmaaktivitet av selenholdige enzymene glutathionperoxidase og selenoprotein P [Alehagen 2014]. Professor Alehagen påpeker, at de nåværende estimater er at voksne har behov for et daglig inntak på 75-125 mikrogram selen for å oppnå en nedsatt risiko for kreft [Alehagen 2014]. Les mer

Lav selenstatus i serum og økt dødelighet

Kun få studier har undersøkt forholdet mellom et lavt selennivå og negative helsevirkninger. Professor Urban Alehagen fra Linköpings Universitet i Sverige har offentliggjort resultatene av en studie som viser, at et lavt serum selennivå er signifikant forbundet med økt hjerte-kardødelighet samt totalt dødelighet av alle årsaker.

I en oppfølgingsperiode på nesten syv år, hadde eldre, friske, svenske borgere med lav selenkonsentrasjon I serum en signifikant høyere hjerte-kardødelighet og en høyere totalt sett  dødelighet sammenlignet med jevnaldrende med høyere selenkonsentrasjon I serum. Mer spesifikt var det 56% økt risiko for hjerte-kardødelighet og en 43% økt risiko for å dø av alle årsaker. Derfor foreslo de svenske forskerne, at selentilskudd skulle anbefales til alle svenske borgere med en serum-selenkonsentrasjon under 57 mikrogram pr. liter [Alehagen 2016].

Professor Urban Alehagen og hans forskegruppe ved Linköpings Universitet, påpeker den   gjennomsnitlige selenkonsentrasjoner målt i studien av eldre svenske borgere – 67,1 mikrogram pr. liter – ikke er tilstrekkelig for å oppnå en optimal funksjon av de viktige selenoproteinene, hvor selen inngår som en komponent [Alehagen 2016]: Les mer

Selen og hjertefunksjon hos eldre menn

Professor Urban Alehagen, Linköpings Universitet i Sverige: Endringene i ekspresjonen av mikroRNA’er – endringer som er forbundet med konsentrasjonen av serumselen og coenzym Q10 – kan være en del av den mekanismen, hvor selen og coenzym Q10 medvirker til en forbedret hjertehelse.

Det randomiserte, kontrollerte kliniske forsøket kjent som KiSel-10-studiet dokumenterte, at et daglig tilskudd til friske, eldre voksne (menn og kvinner i alderen 70-88 år) i form av 200 mg coenzym Q10 og 200 mikrogram selen fra et selen-gjærpreparat gir betydelige helsemessige gevinster sammenlignet med placebo-tilskudd:

 • Færre  dødsfall fra hjertesykdom
 • Bedre hjertefunksjon
 • Færre tegn på en kronisk lav grad av inflammasjon
 • Færre tegn på oksidativt stress (celleskader forårsaket av skadelige frie radikaler)

KiSel-10 undersøkelsen av behandling med selen og coenzym Q10
Professor Alehagen og hans team av forskere i Linköping, Sverige, viste, at seleninntaket og selennivået generelt er lavt i Sverige. De viste videre, at menneskets egenproduksjon av coenzym Q10 faller med stigende alder slik, at en 80-årings kropp kun produserer omkring halvdelen av den mengde coenzym Q10, som en 25-årig kropp produserer. Les mer

Serum-selennivå og hjertesykdom

Seleninntaket fra maten i de nordiske landene, er generelt lavt. I Finland er situasjonen anderledes, fordi regjeringen implementerte lovgivningen for tilsetningen av selen til gjødning. Som følge av dette har finnene et langt høyere seleninntak enn deres nordiske naboer. Dessverre er det ikke nok selen til rådighet til at hver selenfattige region i verden anvender gjødning av jorden som en løsning. Tilskudd er den mest effektive løsningen.

Et daglig tilskudd med en selengjærtablett og to coenzym Q10 kapsler i fire år reduserte risikoen for dødsfall fra hjertesykdom hos eldre menn og kvinner som var mellom 70-80 år ved starten på KiSel-10-undersøkelsen, som var et randomisert, kontrollert forsøk. Den effektive doseringen var 200 mikrogram selen og 200 milligram coenzym Q10 (100 milligram to ganger daglig) [Alehagen 2013].

Dette daglige tilskuddet vedlikeholdt også god hjertefunksjon, hvilket ble dokumentert på ekkokardiogrammer, som den reduserte mengden av biomarkører for oksidativ skade og en lav grad av inflammasjon. Det beste av det hele var, at de gode helsevirkningene av selen og Coenzym Q10 varte i opp til ti år etter det fireårige tilskuddet [Alehagen 2015].
Les mer