Selentilskudd øker mengden av Sirtuin1 i serum

Et daglig tilskudd med 200 mcg selen og 200 mg koenzym Q10 i fire år har resultert i signifikante stigninger i mengden av SIRT1 (Sirtuin1) i serum. I den parallelle placebogruppen falt innholdet av SIRT1 i serum signifikant [Opstad, Alehagen 2023].

Selenium Researcher Professor Jan Aaseth
Professor Jan Olav Aaseth, Høgskolen i Innlandet, er gjesteforfatter på denne oversiktsartikkelen. Dr. Aaseth har skrevet mye om selen relatert til helse og sykdom. Han er en av medforfatterne i Sirtuin1-studien som oppsummeres her.

Dette er den siste evidens fra KiSel-10-studien, der forskerne tilfeldig delte eldre svenske hjemmeboende menn (51 %) og kvinner (49 %), med en gjennomsnittsalder på 76 år, i en behandlingsgruppe som fikk en kombinasjon av selen- og koenzym Q10 eller i en placebogruppe [Alehagen 2013].

I tidligere artikler har forskerne i KiSel-10-studien rapportert om gunstige effekter av det kombinerte kosttilskuddet for eldre svenske borgere med lave selennivåer ved studiestart [Alehagen 2022; Opstad 2022]:

  • Forbedret hjertefunksjon
  • Nedsatt inflammasjon
  • Redusert oksidativ stress
  • Forbedret endotelfunksjon
  • Nedsatt telomerattrisjon

En 12-årig oppfølgingsstudie av deltakerne i KiSel-10-studien vist at behandlingsgruppen hadde signifikant redusert risikoen for død av hjerte- og karsykdommer ytterligere åtte år etter slutten av den fireårige intervensjonsperioden. Denne signifikante reduksjonen vedarte da forskerne undersøkte resultatene i undergrupper av pasienter med diabetes, høyt blodtrykk, iskemisk hjertesykdom eller nedsatt funksjonsevne [Alehagen 2018].

FORHOLDET MELLOM SELEN OG SIRTUINER VED HELSE OG SYKDOM

Denne KiSel-10 oppfølgingsstudien ser ut til å være den første rapporten om effekten av selen og Q10 tilskudd på konsentrasjonen av sirtuin. Sirtuiner er en familie på syv enzymer: SIRT 1 til SIRT7. De er nikotinamid adenin dinukleotid avhengige deacylaser, som ser ut til å være hovedsakelig ansvarlige for de kardiometabolske fordelene ved et magert kosthold og trening [Kane, Sinclair 2018].

Når sirtuinene øker i konsentrasjon og aktivitet, ser de ut til å forsinke viktige aspekter ved aldring. SIRT1 er den mest studerte av sirtuinene. Den beskytter mot en nedgang i vaskulær endotelfunksjon, metabolsk syndrom, iskemi-reperfusjonsskade, fedme og kardiomyopati [Kane, Sinclair 2018]

Stigende alder, stillesittende livsstil og fedme er forbundet med en jevn nedgang i sirtuin-aktivitet. Det er forsket svært lite på effekten av stoffer som selen og koenzym Q10 på konsentrasjonen og aktiviteten av SIRT1. Det forekommer dog sannsynlig at stoffer som aktiverer SIRT1, vil forbedre helse for pasienter med hjertekar- og metaboliske sykdommer [Kane, Sinclair 2018].

RESUMÉ: SELEN ØKER SERUM SIRT1 KONSENTRASJONER

Det var ingen signifikant forskjell i nivåene av SIRT1 mellom de to testgruppene ved starten av KiSel-10-studien.

Etter fire års intervensjon steg SIRT1-konsentrasjonene signifikant i den aktive behandlingsgruppen, og falt signifikant i placebogruppen.

Deltagerne i KiSel-10-studien som døde av hjertesykdom under en 10-årig oppfølging hadde signifikant lavere SIRT1-konsentrasjoner ved starten av studien, sammenlignet med de overlevende.

Da KiSel-10-forskerne evaluerte den aktive behandlingsgruppen og placebogruppen separat, fant de signifikant lavere konsentrasjoner av SIRT1 i placebogruppen hos de personene som døde av hjertekar-sykdom enn hos de overlevende.

I den aktive behandlingsgruppen fant de at SIRT1-konsentrasjonene i den overlevende gruppen var høyere enn i gruppen med kardiovaskulære dødsfall. Forskjellene var dog ikke statistisk signifikante. Mangelen på en statistisk signifikant forskjell kan skyldes den sterkt begrensede mengden av stikkprøver i denne delanalysen.

Den økte SIRT1-konsentrasjonen etter intervensjonen, med selen- og Q10 forbundet med nedsatt hjerte-kar-dødelighet, tyder på at SIRT1 reduserer risikoen for å dø som følge av kardiovaskulær sykdom og forhindrer vaskulær aldring.

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Sep;61(6):3135-3148.

Kane AE, Sinclair DA. Sirtuins and NAD+ in the development and treatment of metabolic and cardiovascular diseases. Circ Res. 2018 Sep 14;123(7):868-885.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality-Sub-Study of a Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2022 Aug 15;14(16):3346.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth J, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Increased SIRT1 concentration following four years of selenium and q10 intervention associated with reduced cardiovascular mortality at 10-year follow-up—sub-study of a previous prospective double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Antioxidants 2023, 12, 759.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *