Selentilskudd og kjemoterapi til pasienter med livmorhalskreft

Tilskudd med selengjær, gitt sammen med kjemoterapi og stråle-behandling, økte effektivt selennivået i blodet hos pasienter med livmorhalskreft og en utilstrekkelig selenstatus. Tilskuddet av selengjær ble brukt som en adjuverende behandling til standard kjemoterapi og strålebehandling. Det nedsatte signifikant den hematologiske toksisiteten av kjemoradioterapien [Yang 2023].

Cancer and selenium
På verdensbasis får en halv million kvinner diagnosen livmorhalskreft hvert år, og 300 000 dør av sykdommen. I de fleste tilfeller er årsaken til sykdommen det humane papillomaviruset [Cohen 2019]. Spor-elementet selen har antivirale egenskaper. Cellestudier og musestudier av livmor-halskreft har vist at ulike selenarter har antikrefteffekter mot livmorhalskreft indusert av humant papillomavirus eller av kjemiske kreftfremkallende stoffer [Jablonska 2021].
I en randomisert kontrollert studie tildelte forskere tilfeldig 104 pasienter diagnostisert med stadium IIB livmorhalskreft til 100 mcg selengjærtabletter (n=50), eller matchende placebo, to ganger daglig (n=54) i fem uker [Yang 2023].

Alle pasientene i begge gruppene mottok standardbehandlingen, inkludert ekstern bekkenbestråling, fem sykluser med kjemoterapi og brakyterapi [Yang 2023].

Merk: Brachyterapi er stråle-behandling med strålekilden plassert nær kroppens overflate eller i et kroppshulrom.

Effekt av selentilskudd på blodets selenstatus

Ved studiestart hadde de to gruppene den samme lave selenstatusen i blodet:

  • Behandlingsgruppen: 58 mcg/l
  • Kontrollgruppen: 60 mcg/l

Merk: Blodselennivåer under 70 mcg/l er mangelnivåer [Al-Mubarak 2021].

Etter fem uker med selengjærtilskudd registrerte forskerne følgende selennivåer i blodet:

  • Behandlingsgruppen: 76 mcg/l
  • Kontrollgruppen: 57 mcg/l

Forskjellen mellom de to gruppene var statistisk signifikant [Yang 2023].

Effekt av selentilskudd på blodtoksisitet

Behandling med selengjær reduserte signifikant forekomsten av grad 3 myelosuppresjon (48 % vs. 63 %), sammenlignet med placebobehandling [Yang 2023].

Merk: Myelosuppresjon refererer til kjemoterapibivirkningen som resulterer i redusert aktivitet i benmargen og resulterer i lavere konsentrasjoner av blodplater, røde blodceller og hvite blodceller.

I en undergruppe av pasienter med moderat veldifferensiert livmorhalskreft bemerket forskerne at forekomsten av trombocytopeni forårsaket av kjemoradioterapien var signifikant lavere i gruppen med selengjærbehandling, sammenlignet med kontrollgruppen (53,8 % vs. 78,9 %) [ Yang 2023].

Merk: Trombocytopeni refererer til et unormalt lavt antall blodplater i blodet.

Effekten av selentilskudd på nyre- og leverfunksjon

I løpet av studien har forskerne ikke observert noen skade på nyrene eller noen bivirkninger i leveren i selengjær-behandlingsgruppen [Yang 2023].

Utover det så de ingen tegn på noen form for bivirkninger, her under leukopeni, neutropeni, anemi og diarré.

Merk: Leukopeni refererer til et unormalt lavt antall hvite blodlegemer (leukocytter). Neutropeni er den medisinske betegnelsen for unormalt lave neutrofiltall. Neutrofiler er en type hvite blodlegemer som er viktige for immunsystemets funksjon.

Konklusjon: Adjuverende selengjærbehandling og kjemoterapi

Denne kliniske studien indikerer at selentilskudd reduserer de negative virkningene av kjemoterapi og strålebehandling, uten å kompromittere den terapeutiske effekten av kjemoradioterapi, hos pasienter med livmorhalskreft [Yang 2023].

Selens rolle til forebyggelse og behandling av livmorhalskreft er ennå ikke blittt undersøkt intensivt. De eksisterende eksperimentelle dataene om selen og livmorhalskreft viser imidlertid at selen kan være nyttig til å redusere de ondartede virkningene av humane papillomavirusinfeksjoner [Jablonska 2021].

Kilder

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, Selenoproteins, and Heart Failure: Current Knowledge and Future Perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021 Jun;18(3):122-131.

Cohen PA, Jhingran A, Oaknin A, Denny L. Cervical cancer. Lancet. 2019 Jan 12;393(10167):169-182.

Jablonska E, Li Q, Reszka E, Wieczorek E, Tarhonska K, Wang T. Therapeutic Potential of Selenium and Selenium Compounds in Cervical Cancer. Cancer Control. 2021 Jan-Dec;28:10732748211001808.

Yang M, Pei B, Hu Q, Li X, Fang X, Huang X, Yang Z, Chen J, He D, Sun G, Lv P, Wang L, Zhang Z, Lai L and Huang C. Effects of selenium supplementation on concurrent chemoradiotherapy in patients with cervical cancer: A randomized, double-blind, placebo-parallel controlled phase II clinical trial. Front. Nutr. 2023;10:1094081.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *