Selenstatus og risiko for svangerskapsdiabetes

En lavere selenstatus under graviditet viser en større risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes [Hamdan 2022; Xu 2022]. Tre ulike biomarkører for selen tidlig og sent i svangerskapet viser en sterk sammenheng mellom selen og 1) risikoen for å utvikle diabetes mellitus under svangerskapet og 2) fødsel av barn som er større enn forventet i forhold til alder og kjønn [Demircan 2022 ] .

Storks on a nest
Lav selenstatus hos mor er assosiert med økt risiko for svangerskapsdiabetes, og med økt risiko for et stort avkom.

Det amerikanske legesenteret Mayo Clinic definerer svanger-skapsdiabetes som en første-gangs diagnose med diabetes under svangerskapet. Svangerskapsdiabetes er som andre former for diabetes ved at det påvirker hvor godt cellene bruker glukose. Det forårsaker høye blodsukkernivåer som kan påvirke helsen til mor og baby [Mayo Clinic 2023].

Blant de mulige komplikasjonene knyttet til svangerskapsdiabetes er:

 • Extra large birth size and weight, which causes birth problems
 • Early (premature) birth as a result of high blood sugar levels and/or because the child is large
 • Severe breathing difficulties for the newborn baby caused by respiratory distress syndrome (RDS)
 • A low blood sugar level in the child shortly after birth makes immediate breastfeeding necessary, and possibly also intravenous jaundice
 • Greater risk of obesity and diabetes type 2 for the child later in life
 • Greater risk of stillbirth

Selen og svangerskapsdiabetes: Odense Child Cohort studien

I en studie av 2294 serumprøver fra 1346 gravide kvinner fra Odense Child Cohort Study i Danmark, evaluerte forskere serumselennivåer, selenoprotein P-nivåer og glutationperoksidase 3-aktivitet tidlig og sent i svangerskapet. De målte og evaluerte også de gravides fastende blodsukker og insulin ved slutten av svangerskapet [Demircan 2022]. Hva fant de?

 • Konsentrasjonen av selen og selenoprotein P i serum sank fra første til tredje trimester.
 • Nedgangen i selenbiomarkører fra første til tredje trimester var assosiert med høyere insulinresistens, og med flere tilfeller av svangerskapsdiabetes.
 • Det var en doseavhengig omvendt sammenheng mellom glutationperoksidaseaktivitet tidlig i svangerskapet på den ene siden ,og insulinresistens og fastende blodsukker og fastende blodinsulinnivåer på den andre siden.
 • Selenoprotein P-nivå og glutationperoksidase 3-aktivitet i tredje trimester var omvendt assosiert med svangerskapsdiabetes og insulinresistens.
 • Lav glutationperoksidase 3-aktivitet var assosiert med høyere risiko for store avkom under svangerskapet

Selen og svangerskapsdiabetes: To metaanalyser

En metaanalyse fra 2022 av data fra 27 studier, som involverte 1588 pasienter med svangerskapsdiabetes og 2450 friske gravide, viste at selennivået var signifikant lavere hos kvinner med svangerskapsdiabetes, enn hos gravide kvinner uten svangerskapsdiabetes. Undergruppeanalyser viste sammenhengen i andre og tredje trimester [Xu 2022].

En annen metaanalyse fra 2022 av data fra 12 studier (herunder 940 gravide kvinner med svangerskapsdiabetes og 1749 gravide kontroller) fant bevis for [Hamdan 2022]:

På dette tidspunktet trenger vi ytterligere studier for å bekrefte den omvendte sammenhengen mellom selennivåer i blodet – både serumselennivåer og serumselenoprotein P-nivåer – og risikoen for svangerskapsdiabetes.

Odense-studien er en slik studie. Merk at begge metaanalysene ble utført før slutten av Odense-studien.

Konklusjon: Lavt selennivå øker risikoen for svangerskapsdiabetes

Studien utført i Odense viser at tre biomarkører for lav selenstatus er assosiert med økt risiko for svangerskapsdiabetes.

Tilskudd av en passende mengde selen kan være nyttig i forebygging og behandling av svangerskapsdiabetes.

Kilder

Demircan K, Schomburg L, Skovsager Andersen M et al. Association of three selenium biomarkers in early and late pregnancy with gestational diabetes mellitus and large for gestational age offspring: Odense Child Cohort. Lancet Preprint. 2022;

Hamdan HZ, Hamdan SZ, Adam I. Association of Selenium Levels with Gestational Diabetes Mellitus: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2022 Sep 23;14(19):3941.

Mayo Clinic. Gestational Diabetes. 2023. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gestational-diabetes/symptoms-causes/syc-20355339.

Xu W, Tang Y, Ji Y, Yu H, Li Y, Piao C, Xie L. The association between serum selenium level and gestational diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab Res Rev. 2022 May;38(4):e3522.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *