Selen og et lengre og sunnere liv

Mikronæringsstoffet selen har antioksidant- og antialdringsegenskaper. Spesifikt har et stort antall selenoproteiner, hvor selen er en essensiel komponent, en antioksidant, en antiinflammatorisk og en immunstimulerende virkning [Bjørklund 2022].

Hvorfor er dette viktig?

Old people
Biologisk aldring innebærer en gradvis forringelse av sammensetningen av cellene og organellene våre. Det innebærer reduserte kroppsfunksjoner. Aldring er vanligvis ledsaget av rynket og tynn hud, tap av kroppsmasse og bentetthet og med dårligere syn. Jo eldre vi blir, jo mer sårbare blir vi for tap av kognitiv funksjon samt demens, hjerteproblemer, osteoporose, nyresvikt, virusinfeksjon osv. Etter hvert kommer døden.

The aging process is characterized by the following inevitable physiological development [Alehagen 2021]:

SELEN, SELENOPROTEINER OG ANTIOKSIDANTBESKYTTELSE

En teori om biologisk aldring er at oksidativt stress og kronisk mild betennelse spiller en viktig rolle i aldringsrelatert fysisk og mental nedgang. Skadelige reaktive oksygenarter – ofte kjent som frie radikaler – overvelder tilgjengelige antioksidanters evne til å nøytralisere dem. De skadelige frie radikalene forårsaker oksidativ skade på cellene og på DNA, lipider og proteiner i cellene [Bjørklund 2022].

Antioksidanter fungerer som søppelmenn for skadelige frie radikaler, og er uunnværlige for forebygging og behandling av aldersrelaterte lidelser. Gjennom virkningen av selenoproteinene har sporstoffet selen verdifulle antioksidantegenskaper. Spesielt glutationperoksidasene og tioredoksinreduktasene, som er selenavhengige, undertrykker direkte oksidativt stress [Bjørklund 2022].

SELEN, SELENOPROTEINER OG KRONISK INFLAMMASJON

Selen spiller en viktig rolle i reguleringen av ulike inflammatoriske prosesser i kroppen. Utilstrekkelige nivåer av selen i cellene er assosiert med manifestasjoner av betennelse i ulike vev og organer. En optimal selenstatus kan dempe de inflammatoriske prosessene og redusere komplikasjoner [Bjørklund 2022].

SELEN, SELENOPROTEINER OG IMMUNFUNKSJON

Selenmangel har en negativ effekt på responsen fra det medfødte og adaptive immunsystemet. Generelt stimulerer et optimalt selennivå en stigende antistoffproduksjon i immunsystemet. Samlet sett oppnås selens innvirkning på immunsystemet gjennom moduleringen av aktivitet av nøytrofiler, makrofager, naturlige morderceller samt T- og B-lymfocytter [Bjørklund 2022]

MANGELFULL, SUBOPTIMALE OG OPTIMALE SELENKONSENTRASJONER

Optimale plasma/serum selenkonsentrasjoner er omkring 125 mcg/l
[Winther 2020, Fig. 3].

Suboptimale plasma/serum selenkonsentrasjoner er mellom 70 og 100 mcg/l [Al-Mubarak 2021].

Mangelfull plasma/serum selenkonsentrasjoner er under 70 mcg/l
[Al-Mubarak 2021].

Det anslåtte inntaket av selen fra kosten i de europeiske landene spenner fra 30-50 mcg/dag. Typiske tilskuddsdoser er 50 og 100 mcg/dag. Merk at et daglig seleninntak over 400 mcg/dag over tid kan resultere i skadelige virkninger [Bjørklund 2022].

Studier av selen og en sunn aldring
Frankrike

I den 9-årige lengdesnittsstudien: EVA-studien i Frankrike, som involverte 1389 hjemmeboende deltakere i alderen 59-71 år, undersøkte forskerne forholdet mellom plasmaseleninnhold og levetid. De observerte at suboptimale plasmaselennivåer negativt påvirket opprettholdelsen av optimal helse i en aldrende befolkning. Deres sammenligning av overlevelsesrate blant kvartiler av plasmaselennivåer, viste at dødeligheten økte i undergrupper med lave plasmaselenkonsentrasjoner ved starten av studien [Akbaraly 2005].

Italia

Studier av 90- og 100-åringer i Italia har vist at svært få langtidsoverlevende har suboptimale selenkonsentrasjoner i blodet. Dette er en mulig forklaring på levetiden man ser i italienske forskeres studier av mennesker i nitti- og hundreårene.

En studie av mennesker som bor på Sardinia, en italiensk øy med en høyere forekomst av hundreåringer enn i andre europeiske land, viste en signifikant reduksjon i plasmaselenkonsentrasjon i 90-åringer (88,9 mcg/l) og 100-åringer (81,9 mcg/l), sammenlignet med 60 år gamle kontroller. Det er imidlertid bemerkelsesverdig at individene som overlevde til 90 og 100 års alder hadde klart å holde seg godt over selenmangelnivået <70 mcg/l [Bjørklund 2022].

Sardinia er en av fem blå soner i verden – regioner i verden hvor folk er kjent for å leve lenger enn gjennomsnittet. De andre blå sonene er Okinawa, Japan; Nicoya, Costa Rica; Ikaria, Hellas; og Loma Linda, California, USA.

Hvis vi aksepterer at genetikk spiller en rolle på høyst 30 % for å overleve til en høy alder, så skal ernæring (inkludert seleninntak), trening og livsstil (inkludert stress) spille en rolle. Det er velkjent at seleninntaket varierer betydelig fra region til region i verden i samsvar med seleninnholdet i jorda og matvarene [Stoffaneller & Morse 2015].

Sverige
Prof Urban Alehagen
Tilskudd med selen / Q10 forbedret hjerte-funksjonen, reduserte hjertekardødeligheten og forbedret helserelatert livskvalitet hos eldre hjemmeværende borgere.

Etter 12 år (fire år med daglig tilskudd og åtte år med oppfølging) kunne forskerne se en markant reduksjon i kardiovaskulær dødelighet hos hjemmeboende eldre som fikk tilskudd i form av en kombinasjon av selen og koenzym Q10. Selentilskudd ved en dose på 200 mcg/dag økte serumselenkonsentrasjonen hos studiedeltakere med en gjennomsnittsalder på 78 år, fra en gjennomsnittsverdi på 67,1 mcg/l ved starten av studien til en gjennomsnittsverdi på 210,3 mcg/l [ Alehagen 2018; Alehagen 2020].

Spania

En kohortstudie av 227 eldre voksne som bor på 14 sykehjem i Asturias har avdekket at studiedeltakere i den øvre tertilen av serumselenkonsentrasjoner hadde mer enn dobbelt så stor sannsynlighet for å rapportere god helsestatus, god tyggeevne og trene mer enn 60 minutter per dag.

KONKLUSJON: SELEN OG ANTI-ALDRING OG ET LANGT OG SUNT LIV

En mangelfull (< 70 mcg/l) og suboptimal (70-100 mcg/l) selenstatus kan fremskynde aldringsprosessen, øke sårbarheten for ulike lidelser og redusere forventet levealder [Bjørklund 2022].

Et anslag er at selenmangel påvirker én milliard mennesker over hele verden og har negative helseeffekter [Bjørklund 2022].

Skader på celler, lipider, proteiner og DNA forårsaket av ubalanse mellom beskyttende antioksidanter og skadelige reaktive oksygenarter er karakteristisk for aldring. Selen i form av selenoproteiner spiller en avgjørende rolle i antialdringsprosesser [Bjørklund 2022].

Selenmangel er en faktor i noen lidelser forårsaket av patogene bakterier og virus. Selentilskudd kan stimulere immunforsvaret mot infeksjonssykdommer [Bjørklund 2022].

Helseeffektene av selen er doseavhengige. Marginen mellom et livsviktig seleninntak, og et inntak assosiert med toksisitet er snever. I utgangspunktet skal det daglige seleninntaket opprettholde en serumselenkonsentrasjon på rundt 125 mcg/l [Vinter 2020].

Kilder

Akbaraly NT, Arnaud J, Hininger-Favier I, Gourlet V, Roussel AM, Berr C. Selenium and mortality in the elderly: results from the EVA study. Clin Chem. 2005 Nov;51(11):2117-23.

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, Selenoproteins, and Heart Failure: Current Knowledge and Future Perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021 Jun;18(3):122-131.

Alehagen U.; Opstad, T.B.; Alexander, J.; Larsson, A.; Aaseth, J. Impact of selenium on biomarkers and clinical aspects related to ageing: a review. Biomolecules 2021, 11, 1478.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. (2020). Supplemental selenium and coenzyme Q10 reduce glycation along with cardiovascular mortality in an elderly population with low selenium status. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 61: 126541.

Bjørklund G, Shanaida M, Lysiuk R, Antonyak H, Klishch I, Shanaida V, Peana M. Selenium: An antioxidant with a critical role in anti-aging. Molecules. 2022;27:6613.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *