Selen som et enkelt middel i forebygging av kreft

I mange deler i verden, medfører et lavt seleninnhold i jorda, at det produseres hvete med lavt seleninnhold. Deretter resulterer maling og bearbeiding av hveten, at det er 14% mindre selen i hvetemel enn det som finnes i uforarbeidet hvete. Det samlede resultatet er et nedsatt inntak av selen fra maten og en økt risiko for kreft. Undersøkelser viser at tilskudd med selengjærpreparater i selenfattige områder har en kreftforebyggende virkning.

På denne bloggsiden, selenmangel.no, fokuserer vi på de helsemessige og ernærings-messige fordelene med selentilskudd. Vi ser på følgende typer studier:

  • Humane studier fremfor laboratorieundersøkelser eller dyreforsøk
  • Intervensjonsstudier fremfor observasjonsstudier
  • Randomiserte, kontrollerte undersøkelser når det er mulig

Kreft og selen som et enkelt behandlingsmiddel

De beste studiene av selen som en enkelt intervensjon for å forebygge eller behandle kreft, viser signifikante resultater i regioner med lavt seleninntak og / eller høy kreftrisiko.

Professor Clarks NPC-studie

Det store gjennombruddet kom da professor Larry Clark offentliggjorde resultatene fra undersøkelsen om ernæringsmessig forebyggelse av kreft (NPC-studiet) i det prestisjefylte tidsskriftet JAMA: Journal of the American Medical Association.

NPC-studiet var et multisenter, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie utført i et selenfattig område av det sydøstlige USA. Studiedeltakerne som tok 200 mikrogram selengjær over en gjennomsnittlig 4,5-årig periode, viste betydelige helsemessige forbedringer (sammenlignet med placebo): Les mer