Selen som et enkelt middel i forebygging av kreft

I mange deler i verden, medfører et lavt seleninnhold i jorda, at det produseres hvete med lavt seleninnhold. Deretter resulterer maling og bearbeiding av hveten, at det er 14% mindre selen i hvetemel enn det som finnes i uforarbeidet hvete. Det samlede resultatet er et nedsatt inntak av selen fra maten og en økt risiko for kreft. Undersøkelser viser at tilskudd med selengjærpreparater i selenfattige områder har en kreftforebyggende virkning.

På denne bloggsiden, selenmangel.no, fokuserer vi på de helsemessige og ernærings-messige fordelene med selentilskudd. Vi ser på følgende typer studier:

 • Humane studier fremfor laboratorieundersøkelser eller dyreforsøk
 • Intervensjonsstudier fremfor observasjonsstudier
 • Randomiserte, kontrollerte undersøkelser når det er mulig

Kreft og selen som et enkelt behandlingsmiddel

De beste studiene av selen som en enkelt intervensjon for å forebygge eller behandle kreft, viser signifikante resultater i regioner med lavt seleninntak og / eller høy kreftrisiko.

Professor Clarks NPC-studie

Det store gjennombruddet kom da professor Larry Clark offentliggjorde resultatene fra undersøkelsen om ernæringsmessig forebyggelse av kreft (NPC-studiet) i det prestisjefylte tidsskriftet JAMA: Journal of the American Medical Association.

NPC-studiet var et multisenter, randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie utført i et selenfattig område av det sydøstlige USA. Studiedeltakerne som tok 200 mikrogram selengjær over en gjennomsnittlig 4,5-årig periode, viste betydelige helsemessige forbedringer (sammenlignet med placebo):

 • 50% lavere kreftdødelighet
 • 37% færre antall krefttilfeller
 • 46% færre tilfeller av lungekreft
 • 58% færre tilfeller av tykktarmskreft
 • 63% færre tilfeller av prostatakreft [Clark]

Studiedeltakerne utgjorde 75% amerikanske menn; Derfor var det ingen meningsfylte data med hensyn til brystkreft.

I 2006 rapporterte Dr. Reid og kollegaer resultatene fra en sekundær analyse av NPC-studiets data vedrørende selentilskudd og risikoen for tykktarmskreft. Analysen avslørte en signifikant reduksjon av risikoen i to undergrupper av studiedeltakerne:

 • Studiedeltakere der selenstatus ved undersøkelsens start lå i den laveste gruppen
 • Studiedeltakere kjent for å være nåværende røykere [Reid 2006]

Dr. Yus primære leverkreftstudier

I Qidong-provinsen som er et selenfattig område av Kina, studerte Dr. Yu og kollegaer effekten av selentilskudd mot hepatitt B-virus og primær leverkreft.

Selen beriket bordsalt som selen-intervensjonsmiddel medførte en 35% reduksjon i primær leverkreft sammenlignet med virkningen av ikke-selen beriket bordsalt.
Daglig selengjær-tabletter som selen-intervensjonsmiddel resulterte i at utviklingen av primær leverkreft opphørte hos hepatitt B pasienter over en fireårig periode. I samme periode utviklet seks prosent av hepatitt B-deltakerne, som fikk placebo-preparatet primær leverkreft [Yu].

Veldig interessant: I begge Yus studiene begynte andelen av primær leverkreft å stige, da undersøkelsens deltakere sluttet med å ta tilskuddet med selen. Vedvarende tilskudd med selen hadde en kreftforebyggende virkning [Yu].

Professor Lis primære leverkreftstudie

I et senere og større studie i Qidong-provinsen, en region med en kjent, høy risiko for leverkreft, testet Dr. Li og kollegaer 2.065 studiedeltakere i tre år. De tildelte tilfeldige studiedeltakere til en behandlingsgruppe, som fikk et selentilskudd, eller til en placebogruppe.

I selen behandlingsgruppen var nivået av mikronukleus-celler i lymfocyttene signifikant lavere enn i placebogruppen.

Bemerk: En test for mikronukleus-celler er en pålitelig test for stoff, som er kreftfremkallende, dvs. som forårsaker kreft ved å skade gener.

Videre var forekomsten av nye tilfeller av leverkreft signifikant lavere i selenbehandlingsgruppen enn i kontrollgruppen.

Dr. Karamalis undersøkelse av selen og kvinner med celleforandringer i livmorhalsen

Dr. Karamali og kollegaer rapporterte om langtidsvirkninger gunstige virkninger av supplerende selenbehandling til kvinner med 1. stadie av celleforandringer i livmorhalsen (cervical intraepitelial neoplasi 1. grad, fokortet CIN1).

Bemerk: Cervical intraepitelial neoplasi er det medisinske uttrykket for begynnende abnorm vekst av epitelceller på overflaten av livmorhalsen.

Kvinnene i Dr. Karamalis studie ble tilfeldig tildelt en behandlingsgruppe som mottok 200 mikrogram daglig av et selen-gjærpreparat eller en placebogruppe.

 • Tilskudd med selen førte til regresjon av celleforandringer i livmorhalsen.
 • Tilskudd med selen hadde gunstige virkninger på kvinners stoffskifteprofiler, f.eks. fallende glukosegennivåer og øket insulinfølsomhet.
 • Tilskudd med selen var forbundet med nedsatt oksidativt stress [Karamali].

PRECISE pilotundersøkelser med selen-gjærpreparater

PRECISE-undersøkelsen ble designet som et studie, som med stor styrke kunne undersøke effekten av tilskudd med selengjær til 32.000 kreftpasienter i USA, England, Danmark og Sverige. Den store PRECISE-undersøkelsen ble ikke til noe på grunn av manglende finansiering.

I stedet gikk den nødvendige finansieringen til Selenium and Vitamin E Cancer Prevention-studiet utført av Southwest Oncology Group i USA. PRECISE-forskere lagde dog pilotstudier i Danmark og England.

Studiedeltakerne i de to PRECISE-pilotundersøkelsesprøver fikk selen-gjærpreparatet SelenoPrecise® i varierende mengder på 100, 200 eller 300 mikrogram pr. dag. Seks måneders tilskudd med hver dosering økte studiedeltakernes plasma- og helblodnivå av selen betydelig.

I den britiske PRECISE pilotundersøkelse resulterte 200 mikrogram SelenoPrecise® selengjær daglig i signifikant høyere plasma-selennivåer og høyere stigninger av selen fra utgangspunktet, enn det hadde vært tilfellet med professor Clarks NPC-studiedeltakere [Larsen].

Dessverre fant vi aldri ut av om et stort randomisert, kontrollert forsøk med 200 mikrogram daglig av selengjæren SelenoPrecise® ville ha gjentaket de signifikante resultatene fra NPC-studiet og Qidong-studiene.

SELECT-studiet: Selen og vitamin E kreftforebyggelses-studiet

Jeg har til gode å rapportere om SELECT-studiet.

SELECT-studiet ble avbrutt før den planlagte avslutningsdatoen, fordi foreløpige data viste, at hverken selen eller vitamin E reduserte risikoen for prostatakreft i perioden 2001 – 2004. Jeg vil skrive mer utført om SELECT-studiet i en fremtidig artikkel.

Inntil videre kan vi si, at SELECT-studiet var et feil studie. SELECT-undersøkelsen ble utført:

 • gruppe studie deltakere (høy nivå av selen status)
 • med feilaktig selenpreparat (et syntetisk l-selenomethioninpreparat, i stedet for et organisk selen-gjærpreparat)

I ettertid kan vi erge oss over at SELECT-studiets finansiering (angivelig 114 millioner dollars) ikke gikk til PRECISE-undersøkelsen i stedet.

Hva har vi lært av kreft- og selenstudiene?

Dr. Lee og kollegaer lagde en meta-analyse av randomiserte, kontrollerete studier av virkningene av selentilskudd for kreftforebyggelse.

De konkluderte: Selentilskudd som eneste intervensjonsmiddel er effektive til å redusere risikoen for kreft i befolkningsgrupper med et lavt selennivå, samt i befolkningsgrupper med høy risiko for kreft.

Konklusjon: Randomiserte kontrollerte studier av selen og kreft

Randomiserte kontrollerte studier er dyre å sette i verk og utføre. Det er vanskelig for forskerne å få finansiering til store dyre studier av selen, fordi selen er et grunnstoff.

Allikevel er det foretatt bemerkelsesverdige undersøkelser av effekten av selentilskudd til forebyggelse og/eller behandling av forskjellige former for kreft. I en kommende artikkel vil jeg presentere dokumentasjon for kreftforebyggelse fra studier av selentilskudd i kombinasjon med andre antioksidanter.

De følgende undersøkelser av selen pluss andre antioksidanter til forebyggelse av kreft er viktige:

 • Professor Blots Linxian-studie
 • Professor Hercbergs Su.Vi.Max.-studie
 • Dr. Bonellis studie av tilbakevennende adenomer
 • Dr. Prasads mikronukleus og DNA-addukt-studie
 • Southwest Oncology-gruppens SELECT-studie

Kilder

Clark, L. C., Combs, G. J., Turnbull, B. W., Slate, E. H., Chalker, D. K., Chow, J., & Taylor, J. R. (1996). Effects of selenium supplementation for cancer prevention in patients with carcinoma of the skin. A randomized controlled trial. Nutritional Prevention of Cancer Study Group. JAMA, 276(24), 1957-1963.

Karamali, M., Nourgostar, S., Zamani, A., Vahedpoor, Z., & Asemi, Z. (2015). The favourable effects of long-term selenium supplementation on regression of cervical tissues and metabolic profiles of patients with cervical intraepithelial neoplasia: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The British Journal of Nutrition, 114(12), 2039-2045.

Larsen, E. H., Hansen, M., Paulin, H., Moesgaard, S., Reid, M., & Rayman, M. (2004). Speciation and bioavailability of selenium in yeast-based intervention agents used in cancer chemoprevention studies. Journal of AOAC International, 87(1), 225-232.

Lee, E.H., Myung, S.K., Jeon, Y.J., Kim, Y., Chang, Y.J., Ju, W., Seo, H.G., & Huh B.Y. (2011). Effects of selenium supplements on cancer prevention: meta-analysis of randomized controlled trials.  Nutr Cancer, 63(8):1185-95.
doi: 10.1080/01635581.2011.607544

Li, W., Zhu, Y., Yan, X., Zhang, Q., Li, X., Ni, Z., & … Zhu, J. (2000). [The prevention of primary liver cancer by selenium in high risk populations]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine], 34(6), 336-338.

Reid, M. E., Duffield-Lillico, A. J., Sunga, A., Fakih, M., Alberts, D. S., & Marshall, J. R. (2006). Selenium supplementation and colorectal adenomas: an analysis of the nutritional prevention of cancer trial. International Journal of Cancer, 118(7), 1777-1781.

Yu, S. Y., Zhu, Y. J., & Li, W. G. (1997). Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biological Trace Element Research, 56(1), 117-124.

Ansvarsfraskrivelse: Opplysningene i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke brukes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *