Selen, selenoproteiner og virusinfeksjoner

Selen er et viktig mikronæringsstoff, som mennesker ikke kan danne. Derfor må vi få det fra kostholdet vårt. Seleninnholdet i kostholdet vårt avhenger av om jordbruksjorda og maten er rik eller fattig på selen. Faktisk er det overraskende store forskjeller i seleninnholdet i ulike deler av verden [Zhang 2020a].

Woman sneezing
Selenmangel og nedsatt ekspresjon av seleno-proteiner har vært assosiert med den sykdomsfrem-kallende effekten av flere virus.

Via sin inkorporering i 25 kjente seleno-proteiner er selen nødvendig for en rekke biologiske funksjoner. Zhang og kollegaer [2020a] lister opp følgende biologiske funksjoner til selen og selenavledede selenoproteiner: 

 • Antioksidantfunksjon
 • Antiinflammatorisk funksjon
 • Antiviral funksjon
 • Cellulær redoksfunksjon
 • Immuncellefunksjon
 • Beskyttelse av det kardiovaskulære systemet
SELENOPROTEINFUNKSJONER RELEVANTE FOR VIRALE INFEKSJONER

Selen- og selenavledede selenoproteiner som glutationperoksidaser (GPX), tioredoksinreduktaser (TXNRD) og endoplasmatisk retikulum-assosierte selenoproteiner påvirker viral patogenisitet. Blant annet reduserer disse antioksidant-selenoenzymene omfanget av oksidativt stress generert av virale patogener. Unnlatelse av å motvirke oksidativt stress kan resultere i mutasjoner i det virale genomet fra godartede til svært virulente stammer [Zhang 2020a].

SELENMANGEL OG VIRULENTE VIRUSSTAMMER

I studier av laboratoriemus som ikke var i stand til å lage selenoenzymet GPX1, viste Beck og medarbeidere at både coxsackievirus B3 og influensa A/Bangkok/1/79 (H3N2)-virus muterte til mer virulente former som forårsaket mer alvorlig sykdom eller død. Selenmangel kan således ikke bare indusere den sykdomsfremkallende aktiviteten til virus, men kan også intensivere effekten av virus [Beck 2004].

SELENTILSKUDD OG VIRALE INFEKSJONER

Selentilskudd har gitt dokumenterte kliniske fordeler i tilfeller av flere typer virale infeksjoner [Zhang 2020a]:

 • Coxsackievirus B3 virus
 • Hanta virus
 • Hepatitis B-virus
 • HIV-1 virus
 • Keshan sykdom forårsaket av mutert Coxsackievirus og selenmangel
SELENMANGEL OG KOVID-19

Forskningslitteraturen viser en sammenheng mellom selenmangel og forekomsten og vanskelighetsgraden av KOVID-19 sykdom [Zhang 2020a; Zhang 2020b].

Hva er de mekanismene, hvor selentilskudd kan lindre virkningene av SARS-CoV-2-virus?

 • Selentilskudd kan stimulere stigninger i T-celler og NK-celler.
 • Selentilskudd kan redusere nivået av inflammatoriske cytokiner.
 • Selentilskudd kan redusere omfanget av oksidativ stress ved å øke GPX-selenoenzym-reduksjonen av skadelige frie radikaler til harmløst vann eller alkohol.

Dessuten er det grunn til å anta at SARS-CoV-2-viruset kan ramme selenoproteiner på mRNA- og proteinnivå og skader dermed seleno-proteinbiosyntesen. Dette kan være en faktor i utviklingen av KOVID-19 sykdom [Zhang 2020a].

Konklusjon: Selen og virusinfeksjoner
 • Selenmangel fører til økt mottakelighet for virusinfeksjoner hos mennesker [Zhang 2020a].
 • Selentilskudd kan være nødvendig for å forbedre immunsystemets medfødte funksjon og for å regulere cytokinfrigivelsen.
 • Eldre personer har risiko for selenmangel, som er forbundet med høyere nivåer av sirkulerende inflammatoriske cytokiner.
 • Selen og selenoproteiner kan minske styrken av virusutløst oksidativ stress, overdreven inflammatoriske reaksjoner og dysfunksjon av immunsystemet.
Kilder

Beck MA, Handy J, Levander OA. Host nutritional status: the neglected
virulence factor., Trends Microbiol. 2004;12(9):417–423.

Zhang J, Saad R, Taylor EW, Rayman MP. Selenium and selenoproteins in viral infection with potential relevance to COVID-19. Redox Biol. 2020a Oct;37:101715.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020b;111(6):1297–1299.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *