Selen og anti-aldringseffekter

Å opprettholde en tilstrekkelig selenstatus er en anerkjent anti-aldringsstrategi. Vi trenger selen for å leve lenger og for å bli sunnere når vi blir eldre. Tilstrekkelig seleninntak og tilstrekkelig dannelse av selenoproteiner bidrar til sunn aldring og redusert sårbarhet for ulike lidelser. Selen og selenoproteiner er viktige for følgende biologiske aktiviteter [Bjorklund 2022]:

• Antioksidantbeskyttelse
• Forbedre funksjonen til immunsystemet
• Metabolsk homeostase

Crowds of people
Bjorklund og medarbeidere anslår at selenmangel påvirker rundt én milliard mennesker over hele verden og kan ha en betydelig negativ innvirkning på menneskers helse.

Et kjennetegn på aldring er oksidativt stress.

Oksidativt stress er definert som en ubalanse mellom skade forårsaket av skadelige frie radikaler og beskyttelsen som tilbys av antioksidanter. Utilstrekkelig selenstatus kan redusere eldres levetid og helse ved å fremskynde aldringsprosessen og/eller øke sårbarheten for dysfunksjon i immunsystemet, hjerte- og karsykdommer og kreft [Bjorklund 2022].

En stor del av Europa og Mellomøsten er kjent for å ha selenfattig jord og selenfattige matvarer [Stoffaneller & Morse 2015]. En optimal inntak av selen fra mat og  kosttilskudd vil heve serum-selenstatus til omkring 125 mkg/l [Winther 2020].

FORSVAR MOT SKADELIGE FRIE RADIKALER

Bjorklund og kollegaer [2022] teller opp flere potensielle årsaker til en overproduksjon av frie radikaler:

  • Biprodukter av metaboliserende legemidler
  • Cellulær respirasjon
  • Miljøforurensede stoffer
  • Metalioner
  • Stråling
  • Kraftig trening

Merk: Ikke alle frie radikaler er skadelige. Noen frie radikaler er nødvendige for cellesignalering. Imidlertid kan overdreven produksjon av frie radikaler – kalt reaktive oksygenarter – føre til oksidativ skade på lipider, nukleinsyrer og proteiner. Denne oksidative skaden skaper i sin tur et miljø der aldersrelaterte sykdommer lettere kan utvikle seg.

I slike tilfeller trenger immunsystemets forsvarsmekanismer hjelp fra antioksidanter i kosten. Tilskudd med selen i selenfattige områder er viktig i denne forbindelse [Bjorklund 2022]. En sammenlignende studie har vist at et produkt basert på organisk selengjær er mer effektivt for å redusere oksidativt stress enn et rent selenometioninprodukt [Richie 2014].

ANTIOKSIDANT EFFEKTER AV SELENOPROTEINER

De selenavhengige glutationperoksidasene og tioredoksinreduktasene hemmer oksidativt stress og avgifter skadelige frie radikaler. Bjorklund og medarbeidere siterer en anmeldelse av Avery og Hoffmann, som konkluderer med at selenmangel kan forårsake immundysfunksjon og øke sårbarheten for patogener og for utvikling av kreft [Avery & Hoffmann 2018].

Beck og medarbeidere [2004] har vist at mangelfullt seleninntak og -status ikke bare kan påvirke immunresponsen på patogener negativt, men kan også påvirke virulensen til patogene virus. Beck antydet at tilstrekkelig ernæring av befolkningen, spesielt tilstrekkelig seleninntak, er en viktig form for beskyttelse mot fremveksten av nye virale patogener.

SELENTILSKUDD OG ELDRE SVENSKE BORGERE

Sverige er en av de selenfattige regioner i verden. En evaluering av friske eldre svenske borgerne, gjennomsnittsalder 78 år, avslørte to viktige fakta [Alehagen 2016]:

  • De eldre svenske borgerne hadde et lavt gjennomsnittlig innhold av selen i serum på 67 mkg/l. Dødsraten av hjertesykdom var høyere i undergruppen med lavere selennivåeer(mindre enn 65 mkg/l). Dødsraten av hjertesykdom var lavere i undergruppen med en selenkonsentrasjon som var større enn 85 mkg/l.
  • I undergruppen med lave selennivåer (mindre enn 65 mkg/l) reduserte et kombinert selen- og koenzym Q10-tilskudd signifikant antallet av dødsfall som følge av hjertesykdom. Til sammenligning var effekten av tilskuddet statistisk signifikant i undergruppen med selennivåer over 85 mkg/l.

I en oversiktsartikkel viser Alehagen og kollegaer, at selen har antioksidant, antiinflammatoriske og immunstimulerende egenskaper {Alehagen 2021].

ANBEFALT SELENINNTAK OG ØVRE GRENSE

Selenoprotein P i plasma representerer en mettbar samling av selen og er maksimert ved en plasmaselenkonsentrasjon på ca. 110 mkg/l eller ved et inntak på ca. 1,2 mkg/kg kroppsvekt. De nordiske næringsstoffanbefalingene 2023 setter tilstrekkelig inntak til 75 mkg/dag (kvinner) og 90 mkg/dag (menn) [Blomhoff 2023].

Ved inntak over 330 til 450 mkg/dag kan selen ha toksiske effekter som påvirker leveren, perifere nerver, hud, negler og hår. De nordiske næringsanbefalingene 2023 har vedtatt EFSAs øvre grense på 255 mcg/dag [Blomhoff 2023; EFSA 2023].

KONKLUSJON: SELENMANGEL, ALDRING OG SYKDOM

Oksidativ skade på DNA, lipider og proteiner i menneskekroppen skaper et egnet miljø for utvikling av aldersrelaterte sykdommer.

Selen inkorporert i selenoproteiner forbedrer antioksidantforsvaret, immunfunksjonen og metabolsk homeostase.

Helseeffekten av kosttilskudd og selentilskudd er doseavhengig.

Det er en relativt smal margin mellom det essensielle inntaksnivået av selen og inntaksnivåene som er potensielt giftige.

Kilder

Alehagen, U.; Opstad, T.B.; Alexander, J.; Larsson, A.; Aaseth, J. Impact of selenium on biomarkers and clinical aspects related to ageing. a review. Biomolecules. 2021;11:1478.

Alehagen U, Alexander J, Aaseth J. Supplementation with selenium and Coenzyme Q10 reduces cardiovascular mortality in elderly with low selenium status. a secondary analysis of a randomised clinical trial. PLoS One. 2016 Jul 1;11(7):e0157541.

Avery JC, Hoffmann PR. Selenium, selenoproteins, and immunity. Nutrients. 2018;10:1203.

Beck MA, Handy J, Levander OA. Host nutritional status: the neglected virulence factor. Trends Microbiol. 2004 Sep;12(9):417-23.

Bjørklund G, Shanaida M, Lysiuk R, Antonyak H, Klishch I, Shanaida V, Peana M. Selenium: An antioxidant with a critical role in anti-aging. Molecules. 2022 Oct 5;27(19):6613.

Blomhoff R, Andersen R, Arnesen EK, Trolle E. Nordic Nutrition Recommendations 2023. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 2023. 1-388.

EFSA. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level for Selenium. EFSA Journal. 2023;21:7704.

Richie JP Jr, Das A, Calcagnotto AM, Sinha R, Neidig W, Liao J, Lengerich EJ, Berg A, Hartman TJ, Ciccarella A, Baker A, Kaag MG, Goodin S, DiPaola RS, El-Bayoumy K. Comparative effects of two different forms of selenium on oxidative stress biomarkers in healthy men: a randomized clinical trial. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *