Blodsukkerkontroll og selentilskudd

Blodsukkernivåer, insulinfølsomhet og risiko for diabetes. Hva, om noen, er den sannsynlige effekten av selentilskudd på glykemisk kontroll?

Blood sugar monitor
For å opprettholde blodsukkernivået innenfor normalområdet, anbefaler CDC å spise til faste tider, ikke hoppe over måltider, spise mat med færre kalorier, mindre mettet fett, transfett, sukker og salt, drikke vann i stedet for juice eller brus, begrense alkohol inntak, og å trene. Tilstrekkelig inntak av selen er også viktig.

Glykemisk kontroll er å opprettholde blodsukkernivået innenfor et akseptabelt område for å forhindre de negative effektene av lavt blodsukker og høyt blodsukker.

Det beste målet for glykemisk kontroll er HbA1c-testen. Denne blodprøven HbA1C måler gjennomsnittlig glukosenivå i blodet over en periode på omtrent tre måneder. Det anses å være en god forutsier for diabetiske komplikasjoner.

KONTROLL AV BLODSUKKER

Center for Disease Control and Prevention i USA anser følgende tidspunkter til testing av blodsukkernivåer for de mest logiske [CDC 2022]:

 • Når du har våknet og før du spiser eller drikker noe
 • Før et måltid
 • To timer etter et måltid
 • Ved leggetid
ØNSKELIG BLODSUKKERNIVÅER

CDC foreslår følgende ønskelige blodsukkernivåer[CDC 2022]:

 • Hvis det måles før et måltid: Fra 80 til 130 mg/dL (= 4,4 til 7,2 mmol/L)
 • Hvis det måles to timer etter et måltid: Mindre enn 180 mg/dL (< 10 mmol/L)
META-ANALYSE AV selentilskudd OG studier av glykemisk kontroll

Vajdi og kollegaer undersøkte effekten av selentilskudd i forhold til glykemisk kontrollparametere. Deres analyse av sammenslåtte data fra 20 randomiserte kontrollerte studier ga følgende resultater:

 • Seleninntak reduserte fastende insulinnivåer betydelig.
 • Seleninntak økte verdiene av Quantitative Insulin Sensitivity Control Index (QUICKI) betydelig.
 • Selentilskudd endret ikke fastende blodsukkernivåer.
 • Selentilskudd endret ikke resultatene av HbA1c-blodprøver.
 • Selentilskudd endret ikke HOMA-IR insulinresistensverdier.
Diskusjon: Selentilskudd og blodsukkerkontroll
 • Selentilskudd gir en viss fordel på fastende insulin- og QUICKI-nivåer sammenlignet med placebo.
 • En undergruppeanalyse viste at selentilskudd er assosiert med en signifikant reduksjon i fastende blodsukkernivåer blant følgende undergrupper:
  • Deltakere som mottok 200 mkg eller mindre selentilskudd
  • Deltakere som hadde en intervensjonsperiode på 12 uker eller mindre
  • Deltakere som var under 50 år
  • Deltakere som var menn
  • Deltakere som hadde diabetes, svangerskapsdiabetes eller prostatakreft
 • Tildeling av 200 mkg eller mindre selentilskudd pr dag reduserte fasteblodsukkeret mer effektivt enn administrering av mer enn 200 mkg/dag.
 • En undergruppeanalyse avdekket at selentilskudd betydelig reduserte HOMA-IR-nivåer under følgende omstendigheter:
  • Når tilskuddet varte i minst 12 uker
  • Da deltakerne var kvinner
  • Når deltakerne var under 50 år
  • Når deltakerne hadde diabetes eller svangerskapsdiabetes
 • Undergruppeanalyser viste ingen effekt av selentilskudd på HbA1c-testresultater. En forklaring kan være at det ikke var gjennomført et tilstrekkelig antall studier over 12 uker.
 • En undergruppeanalyse antydet at selentilskudd var mest effektivt hos pasienter med diabetes og svangerskapsdiabetes. En tidligere studie har vist at diabetikere kan ha mangel på selen sammenlignet med ikke-diabetikere. I tillegg har tidligere studier vist at nivået av selen i blodet synker under svangerskapet.
KONKLUSJON: SELENTILSKUDD OG DIABETES

Metaanalysen av data fra 20 randomiserte kontrollerte studier viste at selentilskudd er assosiert med en signifikant reduksjon i insulinnivåer og en betydelig økning i insulinfølsomhet.

I noen undergrupper var selentilskudd også assosiert med en bedring av fastende blodsukker og med en reduksjon i insulinresistens.

Men viktigst av alt, metaanalysen viste ingen skadelige effekter av selentilskudd på biomarkører for en mulig risiko for å utvikle diabetes.

Kilder

CDC. Manage Blood Sugar. Centers for Disease Control and Prevention. 2022. Retrieved from https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html.

Vajdi M, Hassanizadeh S, Gholami Z, Bagherniya M. Selenium supplementation effect on glycemic control: A GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacol Res. 2023 Sep;195:106888.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *