Selen og skjoldbruskkjertelen

Skjoldbruskkjertelen er det organet i kroppen, som inneholder mest selen pr. gram vev [Wang 2023].

Illustration of thyroid gland from Wikimedia Commons
Skjoldbruskkjertelen danner og frigir hormoner, som styrer stoffskifte ditt, dvs. regulerer, hvordan vi bruker energi. Kilde: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/.

I en oversiktsartikkel fra 2023 oppsummerer Wang og kollegaer årsakene til, at et tilstrekkelig seleninntak og -status er nødvendig for en god skjoldbruskkjertelhelse.

Mennesker kan ikke danne selen i kroppen. Det daglige inntaket av selen avhenger derfor av inn-holdet av personens matinntak.

 • Seleninnholdet i matvarer avhenger av seleninnholdet i jorda, som varierer veldig fra region til region i verden. Store deler av Europa har selenfattig jord; store deler av USA har derimot jord, som er betydelig rikere på selen.
 • Selen er et mikronæringsstoff, som muliggjør kroppens dannelse av omkring 25 identifiserte selenoproteiner inneholdende aminosyren selenocystein.
 • De mest kjente selenoproteinene – som glutationperoksidaser, tioredoksinreduktaser og jodtyronin-deiodinaser – kommer til uttrykk i skjoldbruskkjertelen, hvor de bidrar til thyreoideahormonmetabolismen og antioksidantforsvaret.
 • Mangel på selen vil øke risikoen for flere typer skjoldbruskkjertelsykdommer.

Selentilskudd og skjoldbruskkjertelsykdom

Wang og kollegaer [2023] rapporterer følgende resultater fra kliniske studier av selentilskudd. De anbefaler at vi trenger mer klinisk bevis for effektiviteten av selenbehandling for skjoldbrusksykdommer.

 • Selentilskudd bremser utviklingen av Graves’ orbitopati og forbedrer pasientenes livskvalitet.
 • Selentilskudd er assosiert med reduserte nivåer av anti-thyroidperoksidase-antistoffer og med forbedret skjoldbrusk-ultralydstruktur hos pasienter med Hashimotos tyreoiditt.
 • Selentilskudd har vist variabel anticanceraktivitet hos pasienter med skjoldbruskkjertelkreft.

Stor sammenheng mellom selen og skjoldbruskkjertelsykdom

SELEN OG GRAVES SYKDOM

Wang og kollegaer [2023] gjennomgikk data fra 11 kliniske studier. Ni kliniske studier viste at selentilskudd resulterer i raskere tilbakevending til normal skjoldbruskkjertelfunksjon hos pasienter med hypertyreose. To kliniske studier viste ikke den gunstige effekten av selentilskudd. Forskjellen i resultater kan være relatert til forskjeller i selentilskudd, dose, varighet av tilskudd og ernæringsstatus for studiedeltakerne.

Wang og kollegaer [2023] rapporterer at mange studier bekrefter at selenmangel er en risikofaktor for Graves sykdom. Relativt lav selenstatus ser ut til å være en uavhengig risikofaktor for Graves sykdom.

SELEN OG HASHIMOTOS TYROIDITT

Hashimotos tyreoiditt utvikler seg når immunsystemet produserer autoantistoffer som angriper skjoldbruskkjertelen, noe som resulterer i utilstrekkelig utskillelse av skjoldbruskkjertelhormon. Nedsatt immunfunksjon er assosiert med selenmangel [Wang 2023].

Wang og kollegaer [2023] rapporterer at Hashimotos tyreoiditt er den viktigste årsaken til primær hypotyreose i jodrike områder. Forekomsten av hypotyreose varierer i ulike regioner. Forekomsten av åpenbar hypotyreose i den generelle befolkningen varierer fra 0,2 % til 5,3 % i Europa og fra 0,3 % til 3,7 % i USA. Kvinner har ti ganger større sannsynlighet for å bli diagnostisert med hypotyreose enn menn. Prevalensen øker til 20 % for kvinner i alderen 75 år eller eldre [Wang 2023].

Tverrsnittsstudier bekrefter eksistensen av lav selenstatus hos pasienter med Hashimotos tyreoiditt. En klinisk studie fra 2022 har bekreftet at selentilskudd i størrelsesorden 100 mikrogram per dag forbedrer skjoldbruskfunksjonen og livskvaliteten for Hashimotos tyreoidittpasienter [Kryczyk-Kozioł 2022].

Wang og kollegaer [2023] konkluderer med at selenmangel ser ut til å være en risikofaktor for Hashimotos tyreoiditt. Tilgjengelig bevis er imidlertid ikke tilstrekkelig til å rettferdiggjøre bruk av selentilskudd som en del av behandlingen av Hashimotos tyreoiditt, selv om selentilskudd gir antioksidantbeskyttelse og forbedrer immunfunksjonen. Når selentilskudd av Hashimotos tyreoidittpasienter er nødvendig, må tilskuddet baseres på hensyn til pasientens nåværende selenstatus, kjønn, vekt og medisinske tilstand.

SELEN OG skjoldbruskkjerteltumorer

De siste tiårene har forekomsten av kreft i skjoldbruskkjertelen økt. Selenmangel er en faktor i utviklingen av skjoldbruskkjertelsvulster og i utviklingen av skjoldbruskkjertelkreft. Noen studieresultater indikerer at lave nivåer av serumselen er assosiert med høyere stadier av kreft i skjoldbruskkjertelen [Wang 2023].

Så langt er det ingen medisinske anbefalinger for tillegg av selentilskudd for behandling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Imidlertid har selens antikreftegenskaper tiltrukket seg oppmerksomheten til forskere. Forskere må undersøke hvilke formuleringer og doser av selentilskudd som hemmer utviklingen og/eller progresjonen av kreft [Wang 2023].

Vurdering av selenstatus

Vanligvis vurderer helsepersonell selenstatus i blod, hår, tånegler og urin.

STATUS PÅ BLODSELEN

Wang og kollegaer [2023] bemerker at serumselenstatus ikke nødvendigvis er en god biomarkør for selenstatus i vev. Videre er en adekvat serumselenstatus ikke nødvendigvis en indikator på adekvat selenstatus i skjoldbruskkjertelen.

I blodet er det viktig å vurdere konsentrasjonen av selenoprotein P, som er det primære transport- og lagringsproteinet for selen. Ved utilstrekkelig seleninntak vil selenoprotein P-nivået først synke. Selentilskudd vil først øke nivået av antioksidant selenoproteinene Glutation peroxidase og deretter nivået av selenoprotein P til normale nivåer [Wang 2023].

Rayman og medarbeidere har anslått at optimal selenstatus i blodet er ca. 125 mkg/l [Winther 2020, figur 3]. I en tidligere publikasjon har Rayman indikert at en suboptimal selenstatus i blodet på mindre enn 100 mkg/l er assosiert med høyere dødelighetsrisiko [Rayman 2012, figur 3].

VURDERING AV SELEN I URINEN

Wang og medarbeiderne [2023] rapporterer at omtrent 50–60 % av seleninntaket skilles ut i urinen. Måling av selen i urin gir et estimat på seleninntaket over en kort periode. Det skal bemerkes at forskjellige selenformuleringer har forskjellige retensjonshastigheter. Et selengjær-preparat har en dokumentert retensjonsgrad på 74 % [Bugel 2008].

Vurdering av selen i håret

Seleninnholdet i håret representerer selve statusen over en periode på uker og til og med måneder. En studie utført i Kina har vist følgende referanseverdier for seleninnhold i hår:

Mindre enn 0,20 mg/kg = selenmangel
0,20-0,25 mg/kg = marginal selenmangel
0,25-0,50 mg/kg = middels selenstatus
Mer enn 0,50 mg/kg = høy selenstatus

Imidlertid kan hårets selenstatus variere etter etnisitet, kjønn og region [Wang 2023].

VURDERING AV SELEN I TÅNEGLER

Forskere bruker noen ganger selenkonsentrasjonen i tånegler som en pålitelig biomarkør for langvarig seleneksponering [Filippini 2017].

Konklusjon

 • Selen spiller en vesentlig rolle i opprettholdelse av en normal skjoldbruskkjertelfunksjon.
 • Selenmangel er en risikofaktor for mange skjoldbruskkjertellidelser.
 • Selentilskudd skal undersøkes i forbindelse med skjoldbruskkjertellidelser. På nåværende tidspunkt avventer vi offentliggjørelse av resultatene av CATALYST-studiet og GRASS-studiet [begge studier er beskrevet i artikkelen av Ventura 2017].
 • Av mulig interesse er koenzym Q10 tilskudd, da selen og koenzym Q10 har en biologisk innbyrdes sammenheng [Aaseth 2023].

Kilder

Aaseth JO. Coenzyme Q10 and Endocrine Disorders. Q10facts.com. 20 Feb 2023. Retrieved from https://www.q10facts.com/coenzyme-q10-and-endocrine-disorders/

Bugel S, Larsen EH, Sloth JJ, Flytlie K, Overvad K, Steenberg LC, Moesgaard S. Absorption, excretion, and retention of selenium from a high selenium yeast in men with a high intake of selenium. Food Nutr Res. 2008;52. doi: 10.3402/fnr.v52i0.1642.

Filippini T, Ferrari A, Michalke B, Grill P, Vescovi L, Salvia C, Malagoli C, Malavolti M, Sieri S, Krogh V, Bargellini A, Martino A, Ferrante M, Vinceti M. Toenail selenium as an indicator of environmental exposure: A cross-sectional study. Mol Med Rep. 2017 May;15(5):3405-3412.

Kryczyk-Kozioł J, Prochownik E, Błażewska-Gruszczyk A, Słowiaczek M, Sun Q, Schomburg L, et al. Assessment of the effect of selenium supplementation on production of selected cytokines in women with Hashimoto’s thyroiditis. Nutrients (2022) 14(14):2869.

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68.

Ventura M, Melo M, Carrilho F. Selenium and Thyroid Disease: From Pathophysiology to Treatment. Int J Endocrinol. 2017;2017:1297658.

Wang F, Li C, Li S, Cui L, Zhao J, Liao L. Selenium and thyroid diseases. Frontiers in Endocrinology. 2023;14:1133000. doi: 10.3389/fendo.2023.1133000.

Watt T, Cramon P, Bjorner JB, Bonnema SJ, Feldt-Rasmussen U, Gluud C, Gram J, Hansen JL, Hegedüs L, Knudsen N, Bach-Mortensen P, Nolsøe R, Nygaard B, Pociot F, Skoog M, Winkel P, Rasmussen AK. Selenium supplementation for patients with Graves’ hyperthyroidism (the GRASS trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 Apr 30;14:119.

Winther KH, Watt T, Bjørner JB, Cramon P, Feldt-Rasmussen U, Gluud C, Gram J, Groenvold M, Hegedüs L, Knudsen N, Rasmussen ÅK, Bonnema SJ. The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014 Apr 9;15:115.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *