Seleninntak og helsemessige resultater

Selen og god helse. Hvor mye trenger vi? Hvordan får vi det? Generelt vet ikke vår familie og venner hvor viktig selen er for god helse. Kroppen vår kan ikke lage selen. Vi er avhengige av mat for å få et tilstrekkelig daglig inntak av dette essensielle sporstoffet.

Laks er rik på selen
Avhengig av hvor vi bor, kan seleninnholdet i maten være for lavt. Wang og kolleger [2023] anslår at omtrent en milliard mennesker over hele verden mangler nok selen i kostholdet.
I mange deler av verden har jorda og maten et lavt innhold av selen. Derfor varierer det daglige inntaket av selen betydelig. Mange har et utilstrekkelig inntak og risikerer dermed dårlig helse som følge av dette. For eksempel, i store deler av Europa, og Midt-østen er det utbredte rapporter om suboptimal selenstatus. Tilskudd er nødvendig i selenf-attige områder [Stoffaneller & Morse 2015].

SELENINNTAK OG DANNELSE AV SELENOPROTEIN

Vi har bruk for et tilstrekkelig inntak av selen for å kunne danne de 25 kjente selenoproteinene, som har forskjellige vevsfordelinger og biologiske funksjoner hos mennesker. Selenoproteinene bygger inn selen som en komponent av den 21. aminosyren, selenocystein [Schomburg & Schweizer 2009].

Mange selenoproteiner fungerer som enzymer og faktorer, som regulerer redoksreaksjoner og immunresponser. Glutathionperoxidaserne, thioredoxinreduktaserne, iodthyronin-deiodinaserne og den primære selentransportøren i blodsirkulasjonen, Selenoprotein P, er representative selenoproteiner [Wang 2023].

SELENINNTAK OG SELENTILSKUDD

Et tilstrekkelig seleninntak sammenlignet med et suboptimalt seleninntak har vært forbundet med en nedsatt risiko for følgende tilstand [Wang 2023]:

 • Dødelighet av alle årsaker
 • Depresjon
 • Kreft i fordøyelsessystemet
 • Keshans sykdom
 • Kashin-Becks sykdom hos barn

Selentilskudd er blitt forbundet med forbedringer i følgende tilstand [Wang 2023]:

 • Autoimmune thyroid disease
 • Cardiovascular disease
 • Polycystic ovary syndrome
 • Preeclampsia during pregnancy
 • Semen quality
 • Susceptibility to infections
Et tilstrekkelig seleninntak til en GOD HELSE

Forskere har utviklet konseptet om et U-formet forhold mellom seleninntak/status og selens helseeffekter. Konseptet er noe forenklet, men ikke desto mindre nyttig [Rayman 2020, figur 2].

Den U-formede grafen mellom selenstatus (x-variabelen) og sannsynligheten for ulike helseutfall (y-variabelen) viser at de beste helseutfallene er assosiert med en serumselenstatus på omtrent 125 mikrogram per liter. Risikoen for dårlige helseutfall vises og øker når selenkonsentrasjonen i serum faller under 100 mikrogram per liter [Rayman 2012, figur 3].

Serumselenkonsentrasjonen assosiert med en minimal dødelighetsrisiko ser ut til å være mellom 125 og 145 mikrogram per liter [Rayman 2012, figur 4].

KONKLUSJON: SELENIUM ER NØDVENDIG FOR GOD HELSE
 • Mange av oss, spesielt hvis vi bor i Europa eller Midtøsten, bor i regioner som har lave nivåer av selen i jorda og mat.
 • Avhengig av hvor vi bor, kan selentilskudd være nødvendig.
 • Det seleninntaket som er ønskelig er et inntak som opprettholder en serum selenstatus på ca. 125 mikrogram per liter.
Kilder

Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Schomburg L, Schweizer U. Hierarchical regulation of selenoprotein expression and sex-specific effects of selenium. Biochim Biophys Acta. 2009 Nov;1790(11):1453-62.

Stoffaneller R, Morse NL. A review of dietary selenium intake and selenium status in Europe and the Middle East. Nutrients. 2015 Feb 27;7(3):1494-537.

Wang P, Chen B, Huang Y, Li J, Cao D, Chen Z, Li J, Ran B, Yang J, Wang R, Wei Q, Dong Q, Liu L. Selenium intake and multiple health-related outcomes: an umbrella review of meta-analyses. Front Nutr. 2023 Sep 13;10:1263853.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *