Seleninntak og helsemessige resultater

Selen og god helse. Hvor mye trenger vi? Hvordan får vi det? Generelt vet ikke vår familie og venner hvor viktig selen er for god helse. Kroppen vår kan ikke lage selen. Vi er avhengige av mat for å få et tilstrekkelig daglig inntak av dette essensielle sporstoffet.

Laks er rik på selen
Avhengig av hvor vi bor, kan seleninnholdet i maten være for lavt. Wang og kolleger [2023] anslår at omtrent en milliard mennesker over hele verden mangler nok selen i kostholdet.
I mange deler av verden har jorda og maten et lavt innhold av selen. Derfor varierer det daglige inntaket av selen betydelig. Mange har et utilstrekkelig inntak og risikerer dermed dårlig helse som følge av dette. For eksempel, i store deler av Europa, og Midt-østen er det utbredte rapporter om suboptimal selenstatus. Tilskudd er nødvendig i selenf-attige områder [Stoffaneller & Morse 2015].

SELENINNTAK OG DANNELSE AV SELENOPROTEIN

Vi har bruk for et tilstrekkelig inntak av selen for å kunne danne de 25 kjente selenoproteinene, som har forskjellige vevsfordelinger og biologiske funksjoner hos mennesker. Selenoproteinene bygger inn selen som en komponent av den 21. aminosyren, selenocystein [Schomburg & Schweizer 2009]. Les mer

Selenoproteinet P – transportprotein og biomarkør for selenstatus

Selen og selenoproteiner er avgjørende for menneskers helse [Rayman 2012]. Men seleninntaket fra mat, varierer betydelig fra region til region i verden, avhengig av hvor fruktbar eller utarmet jorda og maten er.

Selenforsker Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen innså at det lave seleninnholdet i jorda i Sverige og i store deler av Europa resulterer i et lavt seleninntak fra kosten og i selenmangel. I den svenske KiSel-10-studien var den gjennomsnittlige selenkonsentrasjonen i serum ganske lav: 67 mcg/l.

For eksempel har utbredt suboptimal selenstatus blitt rapportert i hele Europa, England og Midtøsten [Stoffaneller & Morse 2015].  I motsetning til her, har jorda og matvarene i store deler av USA og Canada et mye høyere seleninnhold, enn det er i Europa. Serumselennivåer hos amerikanske borgere er generelt over 120 mcg/l, men i mange europeiske land er selennivåer i serum i gjennomsnitt 90 mcg/l [Alehagen 2016].

  • Det beste estimatet for en serum-selenstatus, tilstrekkelig for god helse, er rundt 125 mcg/l [Winther 2020, fig. 3].
  • Serumselennivåer under 70 mcg/l er tegn på selenmangel [Bomer 2020].
  • Serumselennivåer under 100 mcg/l er en indikasjon på suboptimal selenstatus [Al-Mubarak 2021].
SELENOPROTEINET P SOM DET STØRSTE SELENTRANSPORTPROTEIN

Selen fra kosten er inkorporert i aminosyren selenocystein, som er en integrert bestanddel i 25 selenoproteiner. De mest kjente selenoproteinene er glutationperoksidaser, tioredoksin reduktase og jodtyronin dejodinase [Schomburg 2019]. Les mer