Selen og systemisk oksidativ stress

Oksidativ stress. En ny studie viser at selentilskudd, sammen med tilskudd av koenzym Q10, reduserer nivået av systemisk oksidativ stress i kroppen. I studien er reduksjonen av systemisk oksidativ stress signifikant forbundet med en reduksjon i risikoen for død av hjerte- og karsykdommer [Dunning & Alehagen 2023].

Prof Urban Alehagen
Prof. Urban Alehagen er den ledende forskeren bak KiSel-10-studien, som viste at et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 reduserer oksidativt stress og beten-nelser, forbedrer hjertefunksjonen og reduserer risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer.

Oksidativt stress: En ubalanse av skadelige frie radikaler i forhold til beskyttende antioksidanter fører til oksidativ skade på DNA, lipider og proteiner i kroppen og til en forstyrrelse av redokssignalerings-prosesser i cellene [Dunning & Alehagen 2023].

I en KiSel-10-subanalyse fra 2023 undersøkte prof. Urban Alehagen og hans forskerkolleger nivået av frie tioler i serumet til eldre studiedeltakere, som tok 200 mcg selen og 200 mg koenzym Q10 daglig i 48 måneder [Dunning & Alehagen 2023].

Merk: Tioler er svovelholdige organiske forbindelser med formelen R-SH, hvor R står for enhver hydro-karbongruppe.

  • Signifikant økt risiko for uønsket kardiovaskulær sykdom og dødelighet av alle årsaker er
    forbundet med lavere serumfritt tiolnivå.
  • Signifikant lavere risiko for hjertesvikt og betydelig gunstigere hjertesykdomsforløp er
    assosiert med høyere nivåer av serumfrie tiolnivåer.

I en tidligere observasjonsstudie viste Abdulle og kollegaer at nivået av serumfrie tioler signifikant predikerte risikoen for uønsket kardiovaskulær sykdom, samt risikoen for å dø av alle årsaker. Disse funnene er viktige fordi serumfrie tioler reagerer på terapeutisk intervensjon [Abdulle 2020]

KOENZYM Q10 OG SELEN REDUSERER SYSTEMISK OKSIDATIV STRESS

Etter 48 måneders tilskudd med selen i kombinasjon med koenzym Q10, eller matchende placebo, var det signifikant økte nivåer av serumfri tioler i den aktive behandlingsgruppen sammenlignet med placebogruppen. Dette var et tegn på redusert systemisk oksidativ stress [Dunning & Alehagen 2023].

Et kombinert tilskudd med koenzym Q10 og selen er en effektiv terapi til regulering av systemisk oksidativ stress.

HØYERE FRI TIOLNIVÅER ASSOSIERT MED REDUSERT RISIKO FOR Å DØ AV HJERTESYKDOM

Spesielt interessant var funnet av at de økte nivåene av frie tioler i blodsirkulasjonen var assosiert med en signifikant reduksjon i risikoen for død knyttet til hjerte- og karsykdommer [Dunning & Alehagen 2023].

Ti år etter oppstart av det fireårige tilskuddet med selen og Q10, var 128 deltakere døde på grunn av en uønsket kardiovaskulær hendelse. Den desidert største andelen av dødelighet knyttet til hjerte- og karsykdom på 40 % forekom i den laveste kvartilen av frie tiolkonsentrasjoner ved studeistart [Dunning & Alehagen 2023].

Den økte risikoen for å dø av hjerte- og sykdom var assosiert med lavere serumnivåer av frie tioler, selv etter at forskerne kontrollerte for konfunderende variabler som alder, atrieflimmer, diabetes, hypertensjon, iskemisk hjertesykdom og kjønn [Dunning & Alehagen 2023].

KONKLUSJON: SELEN, KOENZYM Q10 OG HJERTEHELSE
  • Systemisk oksidativt stress reduseres hos eldre mennesker med tilstrekkelig tilførsel av selen og koenzym Q10. Denne studien av serumfrie tiolkonsentrasjoner bekrefter viktigheten av et kombinert tilskudd hos eldre individer med lavt selen- og Q10-nivå [Dunning & Alehagen 2023].
  • En kombinasjon av selen og Q10 er en trygg, effektiv og rimelig behandling for å redusere systemisk oksidativt stress og for å redusere risikoen for uønsket hjerte- og karsykdom [Dunning & Alehagen 2023].
Kilder

Abdulle AE, Bourgonje AR, Kieneker LM, Koning AM, la Bastide-van Gemert S, Bulthuis MLC, Dijkstra G, Faber KN, Dullaart RPF, Bakker SJL, Gans ROB, Gansevoort RT, Mulder DJ, Pasch A, van Goor H. Serum free thiols predict cardiovascular events and all-cause mortality in the general population: a prospective cohort study. BMC Med. 2020 May 27;18(1):130.

Dunning BJ, Bourgonje AR, Bulthuis ML, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, van Goor H, Alehagen U. Selenium and coenzyme Q10 improve the systemic redox status while reducing cardiovascular mortality in elderly population-based individuals. Free Radical Biology and Medicine. 2023; volume page.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *