Selenstatus og HIV-infeksjoner

HIV (humant immunsviktvirus) er i høy grad fortsatt et folkehelseproblem. Mangler på visse mikronæringsstoffer er kjent for å spille en rolle i utviklingen av HIV-infeksjoner til AIDS (ervervet immunsviktsyndrom). Spesielt er et tilstrekkelig inntak av selen viktig på grunn av at selen har antioksidant- og antiinflammatoriske aktivitet ved HIV-infeksjon [Pourmoradian 2023].

Paraplystudie av systematiske oversiktsartikler på selen og hiv

Illustrasjon med symptomer på AIDS
Selennivået er ofte lavt hos personer som er infisert med HIV-viruset. Selentilskudd kan bremse nedgang i CD4-celletallet, redusere risikoen for sykehusinnleggelse, forhindre stigning i HIV-1-virus-mengden og bremse utviklingen av infeksjonen til AIDS.

I en paraplystudie fra 2023 av selen hos HIV-pasienter fant Pourmoradian et al følgende bevis:

  • Fire studier viste at selentilskudd i en dosering på 200 mcg/dag var effektivt til å forsinke CD4-nedgang hos HIV-infiserte pasienter.
  • Tre studier viste at selentilskudd, i en dosering på 200 mcg/dag, ga signigikant reduksjon i HIV-virusmengden
  • Forskerne antok at den underliggende mekanismen for effekten av selen på HIV-progresjon skyldes forbedring av immunresponsen og antioksidant-forsvarssystemet.
  • Spesielt reduserer det selenavhengige glutation-peroxidase (GSH-Px) enzymsystemet omfanget av oksidativt stress, styrker indirekte immunsystemet og bremser utviklingen av sykdommen

Merk: En paraplystudie tester hvor godt nye legemidler eller andre stoffer virker hos pasienter, som har den samme sykdommen, men forskjellige genmutasjoner eller biomarkører.

Merk: CD4-celler er lymfocytter som hjelper med å koordinere immunresponsen på infeksjoner. Hvis en HIV-pasients CD4-celletall faller til under 200 celler pr. kubikmillimeter blod, anses HIV-infeksjonen å ha nådd AIDS-stadiet. Hos friske personer vil CD4-tallet være mellom 500 og 1.600 celler/kubikkmillimeter blod.

Merk: Uttrykket HIV-virusmengde refererer til antallet av HIV-viruskopier i en milliliter blod. Målet med HIV-behandlingen er å redusere antallet av HIV-kopier i en milliliter blod til det punktet hvor HIV ikke lengre kan spores i blodet.

Selentilskudd forsinker CD4-nedgangen hos HIV pasienter

En systematisk gjennomgang fra 2019 av seks randomiserte kliniske studier, sammenlignet selentilskudd med placebo [Muzembo 2019].

  • Et daglig tilskudd med 200 mcg selen nedsatte hastigheten av nedgangen i CD4-celletallet, og bremset progressjonen av infeksjonen til AIDS-stadiet.
  • Forskerne observerte den gunstige effekten av selentilskudd på CD4-celletallet hos pasienter som ennå ikke fikk antiretroviral behandling, og hos pasienter som fikk antiviral behandling eller høyaktiv antiviral behandling.
  • Lengden av selentilskudd varierte fra 9 til 24 måneder.
  • Selentilskuddet ble godt tolerert i alle studiene som ble gjennomgått.

Konklusjon: Selen forsinker utviklingen av HIV-infeksjoner

Vi har klinisk dokumentasjon for at selentilskudd forsinker nedgangen i CD4-celletallet hos pasienter med hiv-infeksjoner.

Som et resultat bremses progresjonen av HIV-infeksjon til AIDS-stadiet.

Det er behov for mer dokumentasjon vedrørende spørsmålet om hvorvidt selentilskudd kan redusere eller hemme HIV-virusmengden.

Kilder

Muzembo BA, Ngatu NR, Januka K, Huang HL, Nattadech C, Suzuki T, Wada K, Ikeda S. Selenium supplementation in HIV-infected individuals: A systematic review of randomized controlled trials. Clin Nutr ESPEN. 2019 Dec;34:1-7. doi: 10.1016/j.clnesp.2019.09.005. Epub 2019 Oct 3.

Pourmoradian S, Rezazadeh L, Tutunchi H, Ostadrahimi A. Selenium and zinc supplementation in HIV-infected patients. Int J Vitam Nutr Res. 2023 Feb 2. doi: 10.1024/0300-9831/a000778. Epub ahead of print.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *