Selentilskudd til vegetarianere og veganere

Får vegetarianere og veganere i seg nok selen fra kostholdet? Det er et viktig spørsmål da antall vegetarianere øker, av etiske og miljømessige årsaker. Hvordan måler vi selenstatus i forskjellige grupper av mennesker?

Vingård i Tyskland med selenfattig jord
Landbruksjorda i store deler av Europa inneholder et suboptimalt innhold av selen. Som følger er plantene som dyrkes på denne jorda også fattig på selen. På bildet: En vingård i Tyskland.

Selen er et essensielt sporstoff, som betyr at vi må få det fra maten eller fra kosttilskudd. Menneskekroppen danner ikke selen. Det kroppen danner er selenoproteinene, hvor selen i aminosyren selenocystein er en viktig aktiv komponent.

Especially in large parts of Europe and the Middle East, the soil and plants have a relatively low content of selenium. In many countries, livestock are supplemented with selenium to improve nutritional intake and health, and to avoid selenium deficiency syndromes.

Har tyske vegetarianere selenmangel?

I Tyskland har forskerne undersøkt om vegetarianere har en målbar selenmangel [Hoeflich 2010].

Først sammenlignet de unge vegetarianere (n = 54) og altetende (n = 53). De målte selenstatusen deres baser på tre forskjellige vurderinger:

  • Ekstracellulær glutathionperoxidase 3 (GPX3)-aktivitet
  • Total selenkonsentrasjon i serum
  • Sirkulerende selentransportprotein selenoprotein P-nivåer
TYSKE VEGETARIANERES SELENSTATUS

Studien ga følgende resultater. Forskerne så at det å basere seg på kun en enkel måling av selenstatus kunne gi et misvisende bilde av et individs selenstatus. [Hoeflich 2010]:

  • Nivået av GPX3-aktivitet var ikke forskjellige mellom de to gruppene.
  • Konsentrasjonene av både totalserumselen og serumselenoprotein var signifikant lavere i vegetargruppen: 79,5 % og 71,2 % hos vegetarianerne sammenlignet med altetende.
SELENSTATUS FOR VEGANERE SAMMENLIGNET MED VEGETARIANERE

Da de tyske forskerne delte vegetarianerne inn i gruppene veganere (n = 26) og vegetarianere som spiste produkter av melk og egg (n = 28), fant de at ingen av de tre selenavhengige biomarkørene viste en signifikant forskjell mellom de to gruppene [Hoeflich 2010].

KONKLUSJON: SELENINNTAKET HOS VEGETARIANERE OG VEGANERE

Studier som sammenligner selenkonsentrasjonen hos vegetarianere og altetende fra forskjellige land rundt om i verden har ikke gitt konsistente resultater. Imidlertid har serumselenkonsentrasjonen hos veganere og vegetarianere hatt en tendens til å være lavere, spesielt i regioner med et marginalt seleninntak [Hoeflich 2010].

De tyske forskerne konkluderte med at lav serum-selenstatus reflekteres av et lavt sirkulerende selenoprotein P-innhold, men ikke av redusert GPX3-aktivitet hos individer som får lite selen fra kostholdet [Hoeflich 2010].

Avhengig av valg av biomarkør kan individer derfor klassifiseres til å ha selenmangel, eller ha et tilstrekkelig selennivå [Hoeflich 2010].

Bruken av en kombinasjon av biomarkører for selenstatus – total selenstatus, selenoprotein P-status og GPX3-aktivitet – kan gi et klarere bilde av selenstatusen til ethvert individ [Hoeflich 2010].

Merk at selenoprotein P-status er en nyttig biomarkør for et individs selenstatus, fordi dannelsen av selenoprotein P i leveren når et platå etter at en full selenstatus er oppnådd [Schomburg & Melander 2019].

Plasmaglutationperoksidase ser ut til å nå et platå ved en plasma/serum selenkonsentrasjon på 70 mcg/l. I kontrast ble det i en selenfylt amerikansk kohort, med en gjennomsnittlig plasma-selenkonsentrasjon på 125 μg/l, ikke påvist ytterligere økning i selenoprotein P etter selentilskudd på 200 eller 600 μg/dag, noe som tyder på at dette er nivået hvor syntese av selenoprotein P når platået [Hurst 2010].

Kilder

Hoeflich J, Hollenbach B, Behrends T, Hoeg A, Stosnach H, Schomburg L. The choice of biomarkers determines the selenium status in young German vegans and vegetarians. Br J Nutr. 2010 Dec;104(11):1601-4.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Schomburg L & Melander O. Letter by Schomburg and Melander Regarding Article, “Selenoprotein P Promotes the Development of Pulmonary Arterial Hypertension: A Possible Novel Therapeutic Target”. Circulation. 2019;139(5):722-23.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *