Selen og strålebehandling til kreftpasienter

Kreftpasienter har en tendens til å ha et redusert innhold av selen i serum, sammenlignet med friske kontroller. Adjuvant selentilskudd forbedrer beskyttelsen av friskt vev hos tumorpasienter som gjennomgår strålebehandling [Muecke 2018].

Cologne cathedral in Germany
15 års erfaring med adjuvant selentilskudd i stråleonkologi i Tyskland har gitt en solid kunnskapsdatabase. Som et resultat måler noen stråleonkologer pasientens selennivå under behandlingen, og kompenserer i tilfelle selenmangel. Likevel er det viktig å huske at selenstatus er en relativt liten brikke i det større puslespillet om tera-peutisk suksess innen strålingsonkologi.

I en 2018-gjennomgang av 15 års erfaring med selentilskudd i strålingsonkologi, rapporterte Muecke et al [2018] om to randomiserte kontrollerte studier. Forskerne observerte positive effekter av selentilskuddene som ble brukt og ingen bivirkninger hos pasientene som gjennomgikk strålebehandling:

 •  81 pasienter med livmorkreft
 • 39 pasienter med tumor i hode og hals.
Mangel på selen HOS KREFTPASIENTER

Hos flertallet av tumorpasientene (karsinomer i livmor, hode og nakke, lunger, rektum eller prostata) som de studerte, fant tyske forskere en relativ mangel på selen i fullblod eller serum [Muecke 2018].

KORREKSJON AV SELENIUM MANGEL HOS KREFTPASIENTER

Muecke et al. bemerket følgende resultater av selentilskudd i de to behandlingsgruppene [Muecke 2018].

 • Adjuvant selentilskudd korrigerte selenmangel hos pasienter som ble undersøkt.
 • Adjuvant selentilskudd var forbundet med nedsatt stråleterapi-indusert diaré i studien av pasientene med karsinomer i livmoren, som fikk strålebehandling.
 • Overlevelsesdata fra de to studiene antydet at selentilskudd ikke forstyrret de positive resultatene med strålingen.
 • Selentilskuddet var forbundet med forebyggelse av strålingsindusert ageusi (tap av smak) og dysfagi (svelgebesvær) i studien av pasienter med hode- og halskreft.
 • Forskerne observerte ingen negative virkninger av selentilskudd i studiene.
HVA ER selenmangel?

Muecke et al. [2018] anser et fullblod seleninnhold på 110-130 mcg/l for å være det normale referenseområde.

 • Most of the patients with various tumors (head and neck, lung, rectal, uterine and prostate) had lower levels of selenium in their blood.
 • Typically, the selenium concentrations in the tissue were elevated in the carcinomas, compared to the selenium concentrations in the area around the carcinomas.
 • The researchers measured lower selenium concentrations in the prostate tissue from patients with benign prostatic hyperplasia than in the prostate carcinoma tissue of prostate cancer patients. Moreover, the concentrations of selenium and selenoprotein P in the blood were lower in patients with prostate cancer, compared to healthy controls.
KONKLUSJON: ADJUVANT SELENTERAPI HOS KREFTPASIENTER som får STRÅLETERAPI

Muecke et al. [2018] konkluderte at selentilskudd ga lovende resultater vedrørende strålebehandling til tumorpasienter.

 • Forskerne anså selentilskudd for å være en lovende adjuverende behandlingsmulighet hos pasienter med et relativt selenunderskudd.
 • I betraktning av det marginale seleninntaket hos mange europeere vil trolig størstedelen av kreftpasienter i Europa kunne ha en fordel av selentilskudd.
 • Med tilskudd av anbefalte doseringer før og under strålebehandling er det svært liten reisiko for overdosering.
 • Femten års erfaring i Tyskland med selentilskudd under strålebehandling har gitt et solid kunnskapsgrunnlag av selentilskudd før og under strålebehandling hos pasienter med lav selenstatus.
Kilder

Muecke R, Micke O, Schomburg L, Buentzel J, Kisters K, Adamietz IA. Selenium in radiation oncology—15 years of experiences in Germany. Nutrients. 2018;10:483.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *