Selen beskytter mot kadmium forgiftning og åreforkalkning

Kadmium, som lekker fra jernrør til drikkevann, kan være en primærårsak til økt risiko for åreforkalkning – den økte risikoen for at plakk bygger seg opp på innsiden av arterieveggene, noe som resulterer i betennelse. Slik lyder tesen til den danske kardiologen Anton Dorph-Petersen.

Heart attack
Kadmium fra drikkevann akkumuleres i kroppen og forårsaker skade på cellelaget på innsiden av arteriene, noe som fører til oppbygging av plakk og økt risiko for aterosklerose og hjerteinfarkt. Kadmium er et tungmetall som finnes overalt på jorden. Kadmium akkumuleres først og fremst i lever og nyrer, med toksiske effekter på nyrene spesielt. Personer med utilstrekkelig innhold av selen og jern akkumulerer mer kadmium. Kadmium bruker lang tid på å skilles ut fra kroppen. Vannrør av jern og sigarettrøyking er betydelige kilder til kadmium i kroppen.

Dr. Dorph-Petersen hevder at faren for kadmiumtoksisitet er størst i områder av verden hvor seleninnholdet i jord og planter er lavt, og i områder av verden hvor kostinntaket av selenholdig fisk er lavt [Dorph-Petersen 2017].

La meg introdusere Dr. Dorph-Petersens resonnement steg for steg. Hypotesen hans er ennå ikke bekreftet av kliniske studier.

Imidlertid vet vi, fra en studie med 15 689 personer i USA, at lavt nivå av selen i blodet og høyt nivå av kadmium er uavhengige risikofaktorer for hjertesvikt.

LAVT selen- og HØYT KADMIUMNIVÅ i blodet

I den amerikanske studien ble følgende vesentlige sammenhengen sett [Xing 2022]:

 • Blodnivåer av selen var omvendt assosiert med dødelighet av alle årsaker og kardiovaskulær dødelighet.
 • Kadmiumnivået i blodet var positivt forbundet med dødelighet av alle årsaker og kardiovaskulær dødelighet.
 • Blodnivået av selen var forbundet med en lavere risiko for kardiovaskulær dødelighet hos personer med hjertesvikt.
FORBINDELSEN MELLOM KADMIUM OG HJERTESYKDOM

I løpet av 40 år med kardiologisk praksis har Dr. Dorph-Peterson følgende observasjoner, her i forkortet form fra hans selvbiografi fra 2017:

 • Ja, Dorph-Petersen erkjenner at stress, røyking, diettinntak av animalsk fett (i motsetning til fett fra marin fisk), høyt kolesterolnivå, for mye sukker i kosten og mangel på mosjon er alle risikofaktorer for hjertesykdom.
 • I det meste av den industrialiserte og urbaniserte verden leverer jernrør drikkevannet. Jernrør slipper uunngåelig kadmium ut i drikkevannet. Studier viser at kadmiuminntak er assosiert med økt risiko for åreforkalkning [Xing 2022; Zwolak 2020
 • Problemet med det giftige kadmiumet i drikkevannet er verre i områder av verden med lavt kalsiuminnhold i vannet. Over tid avsettes kalk fra vannet på innsiden av jernrørene og reduserer utslippet av kadmium fra jernrørene til drikkevannet. I områder med lavt kalsiuminnhold i vannet er det større forekomst av hjertesykdom. Dette er ellers noe kontraintuitivt: man kan forvente at høyt kalsiuminnhold i drikkevann vil være en risikofaktor for hjertesykdom.
 • Giftige tungmetaller, som kadmium og kvikksølv, er vanskelige å fjerne fra kroppen når de først har kommet inn. Gjennom årene samler de svært små mengdene kadmium fra drikkevann seg opp i kroppen.
 • Andre kilder til kadmiuminntak er villsopp, solsikkefrø, linfrø og sigarettrøyking. Det kan være at kadmiuminnholdet i tobakk er årsaken til at røyking er forbundet med en betydelig økt risiko for hjertesykdom.
 • Denne gradvise opphopningen av giftig kadmium i kroppen er en av hovedårsakene til åreforkalkning. Virkningsmekanismen ser ut til å være at kadmium skader veggene i blodårene og resulterer i betennelse i blodårene.
SELEN BESKYTTER MOT KADMIUMS giftighet

Hva var det som rettet oppmerksomheten til Dr. Dorph-Petersens på selen som mulig profylakse til forebyggelse av kadmiumforgiftning?

 • Grisebønder i Danmark hadde problemer med åreforkalkning hos dyrene sine. Ved å tilsette selen til fôret reduserte de forekomsten av åreforkalkning betydelig. Dorph-Petersen visste at det er mange likheter mellom griser og mennesker når det gjelder anatomi og fysiologi, immunsystem og genetisk sammensetning [Dorph-Petersen 2017].
 • På 1900-tallet i Japan og Grønland, spesielt før befolkningen på Grønland begynte å avvike fra sine opprinnelige spisevaner til å innta et mer typisk dansk kosthold, var det mye lavere forekomst av åreforkalkning, enn i resten av den industrialiserte og urbaniserte verden . Hva var forskjellen? Japanerne og befolkningen på Grønland spiste mye mer sjøfisk, og sjøfisk inneholder mye mer selen enn andre matvarer.
 • Da folk på Grønland begynte å spise mindre fisk og mer dansk mat, økte deres andel av åreforkalkning drastisk, og nådde nesten nivået i Danmark [Dorph-Petersen 2017].
SELEN BESKYTTER VED SEKVESTRERING AV KADMIUM

Dyreforsøk og cellekulturstudier viser at ulike former for selen, f.eks. selenitt, selenometionin, selenanriket gjær eller selen fra linser, kan redusere kadmiummediert toksisitet i hjerte, lever, nyre, milt og hjerne. Selen beskytter mot toksisiteten til kadmium hovedsakelig gjennom sekvestrering av kadmium i biologisk inerte komplekser og/eller gjennom virkningen av selenavhengige antioksidantenzymer [Zwolak 2020].

KONKLUSJON: SELENIUM, KADMIUM OG HJERTESYKDOM

Arteriosklerose er den medisinske betegnelsen for avleiring av plakk: Fett, kolesterol og andre stoffer – på innsiden av arterieveggene. Opphopningen av plakk fører til at arteriene smalner, og blokkerer blodstrømmen. Hvis plakket sprekker, oppstår det en blodpropp [Mayo Clinic Staff 2023].

Behov: Kliniske studier for å korrelere nivået av kadmium i drikkevann og forekomsten av aterosklerose.

Dr. Dorph-Petersen mener Danmark vil være et godt sted å gjennomføre slike studier. I Danmark er det fortsatt områder av landet hvor drikkevann leveres i jernrør, det er områder med lavt og høyt kalsiuminnhold i drikkevannet, og det er gode registreringer av dødsårsaker.

Vi har ennå ikke sett om det er betydelig høyere forekomst av aterosklerose i områder med relativt høye kadmiumkonsentrasjoner i drikkevannet.

Danmark og store deler av Nord-Europa og Storbritannia har et relativt lavt kostinntak av selen, d.v.s. ca. 48 mcg/dag, og noe lave serumselenkonsentrasjoner, dvs. ca. 95 mcg/l i gjennomsnitt [Rasmussen 2011

Kilder

Dorph-Petersen A. Et Liv Som Læge. Dronninglund, DK: Queenswood Media Productions, 2017. ISBN: 978-87-91519-75-8.

Rasmussen LB, Schomburg L, Köhrle J, Pedersen IB, Hollenbach B, Hög A, Ovesen L, Perrild H, Laurberg P. Selenium status, thyroid volume, and multiple nodule formation in an area with mild iodine deficiency. Eur J Endocrinol. 2011 Apr;164(4):585-90.

Xing X, Xu M, Yang L, Shao C, Wang Y, Qi M, Niu X, Gao D. Association of selenium and cadmium with heart failure and mortality based on the National Health and Nutrition Examination Survey. J Hum Nutr Diet. 2022 Nov 2. doi: 10.1111/jhn.13107. Epub ahead of print.

Zwolak I. The Role of Selenium in Arsenic and Cadmium Toxicity: an Updated Review of Scientific Literature. Biol Trace Elem Res. 2020 Jan;193(1):44-63.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *