Selen og koenzym Q10 reduserer forkortningen av telomerer

Anti-aldringseffekter. Langt liv. Telomer lengde. Seniorer som fikk et daglig tilskudd av selen og koenzym Q10 i 42 måneder, reduserte slitasjen på telomerene og reduserte risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer. [Opstad 2022]. De to stoffene i kombinasjon – selen og Q10 – kan være nøkkelen til å bremse biologisk aldring.

Hva er telomorer? Hvorfor er de viktige?
Prof Urban Alehagen
Den siste delstudien finner data fra KiSel-10-studien som viser at det kombinerte selen- og Q10-tilskuddet ikke bare reduserer risikoen for død av hjertesykdom, men også har anti-aldringsegenskaper. Bildet: Professor Urban Alehagen.

Telomerer er segmentene av DNA-sekvenser som beskytter endene av kromosomene fra å bli frynsete eller sammenfiltret. Hver gang en celle deler seg, blir telomerene litt kortere. Når telomerene blir for korte med økende alder, kan ikke cellen dele seg og cellen dør [National Human Genome Research Institute 2022].

Til slutt resulterer slitasje og forkortning av telomerer over tid i kritisk korte telomerer. Forkortede telomerer er assosiert med aldring og hjerte- og karsykdommer [Opstad 2022].

Prof. Urban Alehagen og et team av forskere gjennomførte derfor en re-analyse av blodprøvene fra KiSel-10-studien. Spesielt ønsket de å vite effekten av langsiktig tilskudd med 200mcg selen i, kombinasjon med 200mg koenzym Q10, på leukocytt* telomerlengden. Deres grunnleggende antakelse var at leukocyttelomerlengden ville være lik telomerlengden i andre celler [Opstad 2022].

*Leukocytter = hvite blodlegemer
EFFEKTEN AV TILSKUDD MED SELEN OG Q10 PÅ TELOMERELENGDEN?

Ved studiens start så forskerne ingen signifikant forskjell på leukocytt-telomerlengden hos den aktive behandlingsgruppen og placebogruppen [Opstad 2022].

Etter 42 måneder med et samlet tilskudd av selen og koenzym Q10 så forskerne imidlertid signifikante forskjeller i leukocytt-telomerlengden [Opstad 2022]:

  • Leukocyttelomerer var signifikant lengre i den aktive behandlingsgruppen, sammenlignet med placebogruppen.
  • De lengre leukocyttelomerene i den aktive behandlingsgruppen forble statistisk signifikant etter at forskerne justerte dataene for variabler som alder, diabetes, høyt blodtrykk, iskemisk hjertesykdom, kjønn og røyking. Forskerne ønsket å forsikre seg om at det var den aktive behandlingen, og ikke de andre variablene som påvirket lengden på leukocyttelomerer
  • Forskerne så signifikant lengre leukocyttelomerlengder i den aktive behandlingsgruppen hos både mannlige og kvinnelige studiedeltakere. Det var ingen signifikant forskjell i leukocyttelomer-attrisjon mellom kjønn.
HVEM VAR STUDIEDELTAKERNE?

Deltakerne i denne KiSel-10-delstudie var svenske statsborgere i alderen 70-80 år med lave serum-selennivåer ved starten av studien.

Undersøkelsesperioden, hvor man sammenholdt effekten av en kombinert selen- og Q10-behandling med placebobehandling, var 4 år med 10 års oppfølgningstid.

Forskerne kvantifiserte leukocytternes telomerlengde ved studiens start og etter 42 måneder.

KONKLUSJON: BEHANDLING MED SELEN OG Q10 PÅVIRKER TELOMERLENGDEN

Forskerne konkluderte, at tilskudd av selen og Q10 over en 42-måneders periode er forbundet med en bremsning av forkortelsen av leukocytternes telomerlengde, samt med en redusert kardiovaskulær dødelighet [Opstad 2022].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

National Human Genome Research Institute. Telomere. 2022. Retrieved from: https://www.genome.gov/genetics-glossary/Telomere.

Opstad TB, Alexander J, Aaseth JO, Larsson A, Seljeflot I, Alehagen U. Selenium and Coenzyme Q10 intervention prevents telomere attrition, with association to reduced cardiovascular mortality—sub-study of a
randomized clinical trial. Nutrients. 2022;14:3346.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *