Tilbakevendende brystkreft og selenoprotein P autoimmunitet

En brystkreftprognose er dårlig hos pasienter med lave serumselen- og serumselenoprotein P-konsentrasjoner. Nå har forskere oppdaget naturlige autoantistoffer med antagonistiske egenskaper til opptak av selenoprotein P hos brystkreftpasienter og hos pasienter med skjoldbruskkjertelsykdom [Demircan 2022; Søn 2022].

Autoimmunity
Autoimmunitet er produksjonen av antistoffer mot vev eller stoffer i ens egen kropp, som resulterer i en autoimmun sykdom eller overfølsomhetsreaksjon. Autoantistoffer mot selenoprotein P hemmer transporten av det essensielle sporstoffet selen hos brystkreftpasienter og hos pasienter med Hashimotos tyreoiditt.

Selen er et essensielt sporelement som har en rekke biologiske funksjoner i kroppen, hvorav de fleste utføres av selenholdige seleno-proteiner. Blant de viktigere selenoproteinene er selenoprotein P, den viktigste transportøren av selen i blodet, og glutationperoksidase 3 (GPX3), en viktig antioksidant.

Menneskekroppen lager ikke selen. Menneskelige celler er avhengige av selenkilder i maten. Dessverre varierer seleninnholdet i jorda og i maten betydelig fra region til region i verden. For eksempel er plasmaselenkonsentrasjoner hos mennesker som bor i store deler av Europa generelt under, og ofte godt under, 80-90 mcg/l, mens personer som bor i Nord-Amerika generelt har plasmaselennivåer over 120 mcg/l l [Alehagen 2022].

OPTIMALT SELENINNTAK OG STATUS

Selenforskning indikerer at et seleninntak på 100-150 mcg daglig er nødvendig for å oppnå et optimalt ekspressjon av selenoprotein P. For at cellene skal realisere et optimalisert uttrykk av selenoproteinene, trenger mennesker et daglig inntak av selen som gir en selenkonsentrasjon på ca. 120 mcg/l målt i røde blodlegemer [Alehagen 2022].

AUTOIMMUNITET OVENFOR SELENOPROTEIN P hemmer transporten av selen

I to separate artikler publisert i 2022 rapporterte selenforskere å finne bevis på autoimmunitet mot selenoprotein P hos 6-7 % av brystkreftpasientene [Demircan 2022] og hos 6-7 % av Hashimotos tyreoidittpasienter [søn 2022].

I begge tilfellene var forhøyet konsentrasjoner av selenoprotein P-autoantistoffene forbundet med en dårligere sykdomsprognose [Demircan 2022; Sun 2022]. Forskerne rapporterte en forstyrret effekt av selenoprotein P-autoantistoffene på den normale transporten og homeostase av selen.

SELENOPROTEIN P AUTOANTISTOFFER forutsier tilbakevendende brystkreft

Selv etter at forskerne justerte for potensiell konfunderende av brystkreftprognose, fant de en signifikant effekt fra konsentrasjonen av selenoprotein P-autoantistoffer på tilbakefall og dødelighet av brystkreft [Demircan 2022].

Forskerne konkluderte med at måling og evaluering av selenoprotein P-autoantistoffer kan identifisere pasienter med høy risiko for tilbakefall av brystkreft, uavhengig av andre vanlige prognostiske faktorer. Brystkreftpasienter som var selenoprotein P-autoantistoff-positive hadde dårlig prognose [Demircan 2022].

Forskerne listet opp følgende punkter om selenoprotein P autoimmunitet [Demircan 2022]:

  1. Studien viser at det er høyere forventning til selenoprotein P-autoimmunitet hos pasienter med høyere alder.
  2. Selenoprotein P-autoantistoffene var doseavhengig knyttet til høyere sirkulerende selen og selenoprotein P uten en tilsvarende økning i GPX3-aktivitet, noe som indikerer at selenoprotein P-autoantistoffene har en antagonistisk effekt på selenopptaket.
  3. Effekten av selenoprotein P-autoantistoffene var ikke relatert til noen tumorkarakteristikker, kun til brystkreftpasientenes alder ved diagnose.
  4. Den beste forklaringen er at selenoprotein P-autoantistoffene binder seg til selenoprotein P og hemmer opptaket på en doseavhengig måte.
SELEN-BIOMARKØRER OG BRYSTKREFT PROGNOSE-TEKNIKKER

Forskerne bemerket, at konsentrasjonen av selenoprotein P-autoantistoffer er nyttig til brystkreftprognose på samme måte som konsentrasjonen av serumselen, serumselenoprotein P og serum-GPX3 er [Demircan 2022].

De prognostiske teknikkene for brystkreftpasienter, som benyttes i dag, krever overveiende invasive metoder og prøvetaking av tumorvev. Følgelig representerer en vurdering av selenoprotein P-autoantistoffkonsentrasjoner som en lovende serumbiomarkør, som ikke vil være kostnads- eller arbeidskrevende [Demircan 2022].

KONKLUSJON: BRYSTKREFT OG SELENTILSKUDD

Demircan et al [2022] antyder at deres brystkreftfunn kan være av spesiell relevans for kvinner (og menn) med utilstrekkelig seleninntak i kosten. Naturlige autoantistoffer mot Selenoprotein P hemmer selentransport og påvirker kroppens dannelse av GPX3 negativt.

Sun et al [2022] foreslår at en score som kombinerer konvensjonelle selenstatus biomarkører med en vurdering av konsentrasjonen av serum selenoprotein P autoantistoffer kan være bedre til å vurdere pasientenes behov for selentilskudd, enn vurderinger av serum selen eller serum selenoprotein P alene.

Det er behov for en randomisert kontrollert studie, som tester den potensielle fordelen av selentilskudd til korrigering lav selenstatus og -underskudd og til forbedring av en dårlig sykdomsprognose [Demircan 2022].

Kilder

Alehagen U, Johansson P, Svensson E, Aaseth J, Alexander J. Improved cardiovascular health by supplementation with selenium and coenzyme Q10: applying structural equation modelling (SEM) to clinical outcomes and biomarkers to explore underlying mechanisms in a prospective randomized double-blind placebo-controlled intervention project in Sweden. Eur J Nutr. 2022 Apr 6. Epub ahead of print.

Demircan K, Sun Q, Bengtsson Y, SeemannR , Vallon-Christersson J, Malmberg M, Saal LH, Rydén L, Minich WB , Borg Å, Manjer J, Schomburg L. Autoimmunity to selenoprotein P predicts breast cancer recurrence.
Redox Biology. 2022;53:102346.

Sun Q, Mehl S, Renko K, et al. Natural autoimmunity to Selenoprotein P impairs selenium transport in Hashimoto’s Thyroiditis. Int J Mol Sci. 2021;22(23):13088.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *