Selen og koenzym Q10 reduserer forkortningen av telomerer

Anti-aldringseffekter. Langt liv. Telomer lengde. Seniorer som fikk et daglig tilskudd av selen og koenzym Q10 i 42 måneder, reduserte slitasjen på telomerene og reduserte risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer. [Opstad 2022]. De to stoffene i kombinasjon – selen og Q10 – kan være nøkkelen til å bremse biologisk aldring.

Hva er telomorer? Hvorfor er de viktige?
Prof Urban Alehagen
Den siste delstudien finner data fra KiSel-10-studien som viser at det kombinerte selen- og Q10-tilskuddet ikke bare reduserer risikoen for død av hjertesykdom, men også har anti-aldringsegenskaper. Bildet: Professor Urban Alehagen.

Telomerer er segmentene av DNA-sekvenser som beskytter endene av kromosomene fra å bli frynsete eller sammenfiltret. Hver gang en celle deler seg, blir telomerene litt kortere. Når telomerene blir for korte med økende alder, kan ikke cellen dele seg og cellen dør [National Human Genome Research Institute 2022].

Til slutt resulterer slitasje og forkortning av telomerer over tid i kritisk korte telomerer. Forkortede telomerer er assosiert med aldring og hjerte- og karsykdommer [Opstad 2022]. Les mer

Selen og koenzym Q10 i kombinasjon

Den svenske kardiologen Dr. Urban Alehagen skriver overbevisende om at det eksisterer et spesielt innbyrdes forhold mellom selen og koenzym Q10 ved forebygging av hjerte- og karsykdom.

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen holder foredrag om de terapeutiske kardiovaskulære fordelene ved et kombinert selen og koenzym Q10-tilskudd.

Prof. Alehagen understreker sammen med den norske professoren Jan Aaseth at et lavt seleninntak og lav selenstatus kan begrense cellenes evne til å oppnå et optimalt innhold av koenzym Q10, og at cellene trenger tilstrekkelig med koenzym Q10 for en optimal funksjon av selen [Alehagen & Aaseth 2015a].

De kliniske resultatene av intervensjonsstudien KiSel-10, der svenske borgere med en gjennomsnittsalder på 78 år mottok selen og koenzym Q10 daglig i fire år, viste at et kombinert tilskudd av selen og koenzym Q10 sammenlignet med placebobehandling kan være gunstig i befolkningsgrupper som har lav selenstatus: Les mer

Selen og coenzym Q10 og hjertehelse

Kvinne som spiller tennis
Det synes å være en spesiell biologisk sammenheng mellom selen og coenzym Q10, slik at de i kombinasjon kan gi betydelige helsemessige fordeler for hjertet.

Mine tanker blir ved med å vende tilbake til spørsmålet om hjertehelse og den rollen, selentilskudd spiller for hjertehelsen. Det vil muligvis overraske mange av dere, fordi vi pleier å tenke på selentilskudd primært til forebyggelse av kreft og til forebyggelse av lidelser i  skjoldbruskkjertelen og til beskyttelse mot de toksiske virkningene av tungmetaller som kvikksølv og cadmium. Vi vet, at våres immunsystem har bruk for en tilstrekkelig seleninntakelse, hvis det skal fungere optimalt. Ikke sant?

Selentilskudd og god hjertehelse
Men hva med forholdet mellom seleninntak, -status og hjertehelse? Professor Margaret P. Rayman, University of Surrey i Guildford, England, opplister og dokumenterer i tidsskriftet The Lancet de følgende måter, hvor med en tilstrekkelig selenstatus og optimale nivåer av selenoproteiner potensielt kan gi fordel til hjertet [Rayman 2012]: Les mer

Hvor mye selen daglig?

Ja, en god helse er avhengig av gode gener, men den er også avhengig av en god kost, god fysisk aktivitet, god søvn og et passende inntak av essensielle næringsstoffer som f.eks. Selen og coenzym Q10.

Hva er den passende daglige doseringen av selen til normale mennesker? Normale mennesker? Hvor mange av oss er egentlig normale? 68 % av oss, kanskje? Ja, vi mennesker er like på flere måter enn vi er forskjellige. Imidlertidig finnes det en betydelig biokjemisk forskjell blant oss mennesker. Det er derfor svært vanskelig å si hvem som er gjennomsnittlig og normal og deretter foreslå en ideell daglig dose selen.

Hva sier tallene om studier av selen?
La oss se på tallene fra den offentliggjorte forskningen å se om vi kan få en mening ut av dem. Husk: Vi mennesker har bruk for tilstrekkelig selenkonsentrasjoner i vår plasma for å oppnå en optimal antioksidant- antiviral- og anti-kreftfremkallende beskyttelse [Schrauzer 2009]. Les mer