Oppnå optimal plasmaselenstatus

Hurst og kolleger ga 50, 100 eller 200 mikrogram selen daglig i ti uker til 119 friske menn og kvinner i alderen 50-64 år bosatt i England.

Ansiktsmaske
Et sunt immunsystem avhenger av en optimal selenstatus som fremmer biosyntesen av antioksi-dante selenoproteiner.

Forskerne testet effekten av de ulike daglige dosene på plasmaselenstatus og plasma selenoprotein P-status. De brukte et farmasøytisk selengjærpreparat med et dokumentert opptak på 88,7 % [Bügel 2004].

Menn og kvinner i studien hadde et daglig seleninntak i kosten på ca. 55 mkg / dag. Seleninntaket i England hadde falt fra et gjennomsnitt på 60 mkg/dag i 1991 til et minimum på 30 til 40 mkg/dag i 1995-2000; i 2010 var gjennomsnittlig inntak 48-58 mkg/dag [Hurst 2010].

ETABLERING AV OPTIMAL SELENSTATUS

I Hurst-studiet var gjennomsnitlige plasmaselenkonsentrasjonen ved studiens start for alle deltakere i studien 95,7 +/- 11,5 mkg/l. Ti ukers daglig tilskudd førte til signifikant økte steady-state konsentrasjoner som følger:

  •  118.3 +/- 13.1 mkg/l med 50 mkg/dag
  • 152.0 +/- 24.3 mkg/l med 100 mkg/dag
  • 177.4 +/- 26.3 mkg/l with 200 mkg/l dag

I løpet av de ti ukene økte plasmaselenoprotein P signifikant som sett i alle selenintervensjonsgrupper fra et samlet begynnelses gjennomsnitt på 4,99 +/- 0,80 mkg/ml; selenoprotein P-nivåer så ut til å nå et platå.

  • 6,17 +/- 0,85 mkg/ml med 50 mkg/dag
  • 6,73 +/- 1,01 mkg/ml med 100 mkg/dag
  • 6,59 +/- 0,64 mkg / ml med 200 mkg / dag
MÅL SELENKONSENTRASJONER

I en oversiktsartikkel fra 2020 uttaler professor Margaret P. Rayman at en serumselenkonsentrasjon på 125 mkg/l ser ut til å være optimal for god helse [Rayman 2020, figur 2].

Kilder

Bügel S, Larsen EH, Sloth JJ, Flytlie K, Overvad K, Steenberg LC & Moesgaard S.  Selenium from a high Se yeast supplement is well absorbed and retained in humans. Metal Ions in Biology and Medicine. 2004;8:206-209.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ, Broadley MR, Motley AK, Fairweather-Tait SJ. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010 Apr;91(4):923-31.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *