Selentilskudd og brystkreft

Undersøkelser viser at seleninntak og -status er knyttet til risiko for brystkreft. Lav selenstatus indikerer en økt risiko for brystkreft.

I mange land er brystkreft den mest diagnostiserte og behandlede form for kreft. En 2014-metaanalyse av 16 undersøkelser har vist at det er en statistisk signifikant sammenheng mellom serum-selenstatus og risiko for brystkreft. Jo lavere konsentrasjonen av serum-selen er, desto større er risikoen for brystkreft [Babaknejad].

Hva vet vi om selen og brystkreft?
Brystkreft er et frustrerende emne for selenforskeren. Det er ikke nok bevis for å tillate entydige
uttalelser om virkningene av selentilskudd til forebyggelse av brystkreft.

For eksempel inneholdt undersøkelsen the Nutritional Prevention of Cancer (Kostrelatert forebyggelse av kreft, også kalt NPC-undersøkelsen) som var en undersøkelse som viste en signifikant sammenheng mellom selentilskudd og nedsatt risiko for kreft i tykktarm, lunger, prostata og den samlede mengde kreft, ikke nok kvinner til at man kunne vurdere effekten av selentilskudd på brystkreft [Clark].

Vitnesbyrd vedrørende selen og brystkreft
Kreftcellelinje-undersøkelser har vist at selengjær har god virkning på oksidativt stress, tumorveksthemning og apoteose i humane brystkreftceller [Guo].

Kreftcellelinje-undersøkelser har også vist at kombinasjonen av selentilskudd og det krefthemmende kemoterapi-legemiddelet Cisplatin kan resultere i en betydelig brystkrefthemmende effekt [Sakalli Çetin].

Dyrestudier har konsekvent vist at selentilskudd hjelper med å undertrykke dannelsen av brystkreftceller [Ekoue].

De fleste human-epidemiologiske undersøkelser (rapporter fra observasjonsundersøkelser) har vist et omvendt forhold mellom selenstatus, -inntak og risikoen for brystkreft[Ekoue].

Dr. Cai og et team av forskere har laget en meta-analyse av 69 observasjonsundersøkelser av selen-eksponering og kreftrisiko. 14 av undersøkelsene hadde brystkreft som et hovedformål. Data fra de 14 undersøkelsene viste at høyere selen-eksponering var signifikant forbundet med nedsatt risiko for brystkreft [Cai].

Variasjoner i selenoproteiner og tilfeller av brystkreft
Mye av den nåværende forskningen av selen og brystkreft fokuserer på fremstillingen av viktige selenholdige selenoproteinene og risikoen for brystkreft.

Denne type forskning søker å etablere en forbindelse mellom de forskjellige funksjonelle enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) i selenoproteinene, for eksempel SEPP1, GPX1 og GPX4 og risikoen for brystkreft. De tilgengelige data viser tegn på at selenoproteiner spiller en rolle i hemningen av utviklingen av brystkreft [Méplan].

Polymorfi i selenoproteiner
Okay, enkeltnukleotidpolymorfi? Hva snakker vi om? Hvor skal man starte?

Grunnleggende gir genenes DNA-sekvenser den informasjonen som cellene har bruk for til å lage proteiner. I en befolkningsgruppe kan gener som koder for et bestemt protein, ha en rekke forskjeller i DNA-sekvenseringen.

Polymorfier er små variasjoner i genets DNA-sekvenser. Polymorfier er så vanlige i befolkningsgrupper at de forandringer de forårsaker ikke ansees for unormale på samme måte som mutasjoner betraktes som unormale.

Enkeltnukleotidpolymorfier (SNP’er) er variasjoner i et enkelt basepar i en DNA-sekvens. Og de interessante spørsmålene ser ut til å være:

  • Er det en sammenheng mellom SNP’er som produserer selenoproteiner, og selenstatus / seleninntak?
  • Er det en sammenheng mellom SNP’er som produserer selenoproteiner, og risikoen for / forekomsten av forskjellige kreftformer, herunder brystkreft?

Etterlysning: En stor intervensjonsundersøkelse av selentilskudd og forekomst av brystkreft
I mellomtiden ville det være fint hvis noen ville finansiere en stor randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert undersøkelse av effekten av tilskudd med et selen-gjærpreparat til forebyggelse av brystkreft. Slike undersøkelser er meget dyre.

Vi har ennå ikke avgjørende bevis for at tilskudd med et organisk selen-gjærpreparat reduserer risikoen for brystkreft, men det er helt avgjort nok bevismateriale fra celleundersøkelser, dyreforsøk og observasjonsundersøkelser, som tyder på at kvinner med lav selenstatus vil ha fordel av å ta et selentilskudd. I det minste bør det være mulig å få laget en selen test for å se om man har lav selenstatus.

 

Kilder

Babaknejad, N., Sayehmiri, F., Sayehmiri, K., Rahimifar, P., Bahrami, S., Delpesheh, A., & Alizadeh, S. (2014). The relationship between selenium levels and breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Biological Trace Element Research, 159(1-3), 1-7.

Cai, X., Wang, C., Yu, W., Fan, W., Wang, S., Shen, N., & Wang, F. (2016). Selenium Exposure and Cancer Risk: an Updated Meta-analysis and Meta-regression. Scientific Reports, 619213. doi:10.1038/srep19213

Ekoue, D. N., Zaichick, S., Valyi-Nagy, K., Picklo, M., Lacher, C., Hoskins, K., & Diamond, A. M. (2017). Selenium levels in human breast carcinoma tissue are associated with a common polymorphism in the gene for SELENOP (Selenoprotein P). Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 39,227-233.

Guo, C., Hsia, S., Shih, M., Hsieh, F., & Chen, P. (2015). Effects of Selenium Yeast on Oxidative Stress, Growth Inhibition, and Apoptosis in Human Breast Cancer Cells. International Journal of Medical Sciences, 12(9), 748-758.

Méplan, C., Dragsted, L. O., Ravn-Haren, G., Tjønneland, A., Vogel, U., & Hesketh, J. (2013). Association between polymorphisms in glutathione peroxidase and selenoprotein P genes, glutathione peroxidase activity, HRT use and breast cancer risk. Plos One, 8(9), e73316. doi:10.1371/journal.pone.0073316

Sakalli Çetin, E., Nazıroğlu, M., Çiğ, B., Övey, İ. S., & Aslan Koşar, P. (2017). Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling-induced intracellular toxicity in MCF-7 breast cancer cells: involvement of the TRPV1 channel. Journal of Receptor And Signal Transduction Research, 37(1), 84-93.

Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *