Selen bidrar til å unngå graviditetskomplikasjoner

Tilstrekkelig inntak av selen kan medvirke til å redusere risikoen for noen av de mer alvorlige komplikasjonene ved graviditeten. Undersøkelser utført med et tilskudd av organisk selengjær har gitt gode resultater.

Kvinner som tar abort under første trimester, eller opplever tilbakevendende aborter, har vist seg å ha signifikant lavere selenstatus enn kvinner som ikke aborterer. Professor Margaret Rayman påpeker at innholdet av selen i blodet typisk er lavere under graviditet, delvis fordi der skjer en økt produksjon av blod. Imidlertid kan økt inflammasjon – som er involvert i aborter – også være årsak til en nedsatt mengde av det selenet som sirkulerer i blodet [Rayman 2012]

Til denne artikkelen har jeg søkt i Medline-databasen etter resultater fra randomiserte, kontrollerte undersøkelser, som involverer selentilskudd til gravide kvinner med lav selenstatus. Det har vist seg å gi en rekke interessante resultater.

Selen og oksidativt stress hos gravide kvinner
Dr. Tara og en gruppe forskere lagde en samtidig analyse av belastningen av prooxidanter og antioksidantkapasiteten på i alt 166 førstegangsgravide kvinner. I deres første trimester ble kvinnene tilfeldig tildelt en aktiv behandlingsgruppe, som mottok 100 mikrogram selen daglig fra et selen-gjærpraparat (n = 83) eller placebo (n = 83) inntil den dagen de fødte.

Undersøkelsesresultatene viste at selentilskudd kan redusere oksidativt stress forbundet med graviditet. Oksidativt stress er det biomedisinske uttrykket for den skaden som frie radikaler forårsaker på celler, hvis de frie radikalene ikke nøytraliseres av antioksidanter, som forskellige selenholdige selenoproteiner, koenzym Q10, vitamin C og E osv. [Tara].

Selen og skjoldbruskkjetelfunksjon hos gravide kvinner
Dr. Negro og et team av forskere undersøkte den beskyttende effekt av å giv gravide kvinner tilskudd med 200 mikrogram selen daglig i løpet av kvinnenes graviditet.

Forskningsresultatene viste at selentilskudd under graviditeten og i postpartum-perioden reduserte inflammatorisk aktivitet i skjoldbruskkjertelen og forekomsten av hypothyroidisme [Negro].

Selen og høyt blodtrykk hos gravide kvinner
Dr. Han og Dr. Zhou studerte effekten av tilskudd med 100 mikrogram selen daglig i 6-8 uker under den sene fasen av graviditeten. Kvinnene i selenbehandlingsgruppen og i placebogruppen mottok den samme prenatale behandlingen. Undersøkelsesresultatene viste at selentilskudd til de gravide kvinnene forhindret og nedsatte forekomsten av graviditetsindusert blodtrykksøkning og svangerskapsødem [Han].

Selen og svangerskapsforgiftning hos gravide kvinner
Svangerskapsforgiftning er en alvorlig komplikasjon under graviditeten preget av forhøyet blodtrykk midtveis i graviditeten hos kvinner, hvis blodtrykket har vært normalt. Hvis tilstanden ikke behandles kan svangerskapsforgiftning få alvorlige konsekvenser for moren og fosteret.

Dr. Rayman og et team av forskere testet om tilskudd med 60 mikrogram daglig av et organisk selen-gjærpreparat ville beskytte gravide kvinner mot svangerskapsforgiftning. Fra uke 12 – 14 i graviditeten mottok kvinnene i undersøkelsen den aktive selen-tabletten eller en placebo-tablett. Tilskuddet fortsatte inntil barnets fødsel.

I uke 35 målte forskerne deltagernes serumkonsentrasjoner av sFlt-1. SFlt-1-molekylene er vaskulære endotel-vekstfaktorreseptor-1-proteiner, som er effektivt til å forutsi risikoen for svangerskapsforgiftning. Konsentrasjonene av sFlt-1 var signifikant lavere i selenbehandlingsgruppen enn i placebogruppen blant de gravide kvinnene med det laveste seleninnholdet ved undersøkelsens start.

Forskerne konkluderte med at selentilskudd kan redusere risikoen for svangerskapsforgiftning hos kvinner med lav selenstatus [Rayman 2014].

Selen og for tidlig brist av fosterhinnen hos gravide kvinner
Dr. Tara og et team av forskere rapporterte at 166 kvinner, som var gravide for første gang, og som var i første trimester, ble tilfeldig utvalgt til å motta 100 mikrogram daglig av et patentert organisk selen-gjærpreparat eller en matchende placebo tablett.

Data fra undersøkelsen viste at forekomsten av for tidlig brist av fosterhinnen (preterm vannavgang) var signifikant lavere i selengruppen enn i placebo-kontrollgruppen [Tara].

Selen og fødselsdepresjon hos nye mødre
Dr. Mokhber og en forskergruppe fordelte 44 førstegangsfødende kvinner til en selen-tilskuddsgruppe og 41 førstegangsfødende til en placebogruppe. Etter at kvinnene hadde født, brukte forskerne deltagernes svar fra det spørreskjemaet som heter Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).

Kvinnene i selenbehandlingsgruppen hadde en EPDS-depresjons-score, som lå signifikant lavere enn kvinnene i placebo-kontrollgruppens EPDS-score. Forskerne konkluderte med at tilskudd med et organisk selen-gjærpreparat under graviditeten kunne redusere risikoen for fødselsdepresjon.

Sikkerheten ved selentilskudd under graviditet
Tilskudd av et organisk selen-gjærpreparat til 83 førstegangsfødende kvinner fra første trimester og frem til fødsel i en undersøkelse utført av Dr. Tara og hennes team, økte de gjennomsnittlige serum-selennivåene ved graviditetens avslutning. De gravide kvinnene som mottok det aktive selentilskuddet rapporterte ikke om noen større bivirkninger [Tara].

Sammendrag: Selentilskudd og gravide kvinner
Både selenstatus og seleninntak synes at spille en viktig rolle for å minske risikoen for graviditetskomplikasjoner:

  • risiko for et forhøyet nivå av oksidativt stress og / eller betennelse
  • risiko for abort eller for tidlig fødsel
  • risiko for svangerskapsforgiftning og graviditetindusert forhøyet blodtrykk
  • risiko for fødselsdepresjon.

Kilder

Han, L., & Zhou, S. M. (1994). Selenium supplement in the prevention of pregnancy induced hypertension. Chinese Medical Journal, 107(11), 870-871.

Mokhber, N., Namjoo, M., Tara, F., Boskabadi, H., Rayman, M. P., Ghayour-Mobarhan, M., & Ferns, G. (2011). Effect of supplementation with selenium on postpartum depression: a randomized double-blind placebo-controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 24(1), 104-108.

Negro, R., Greco, G., Mangieri, T., Pezzarossa, A., Dazzi, D., & Hassan, H. (2007). The influence of selenium supplementation on postpartum thyroid status in pregnant women with thyroid peroxidase autoantibodies. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 92(4), 1263-1268.

Rayman, M.P., Searle, E., Kelly, L., Johnsen, S. (2014). Effect of selenium on markers of risk of pre-eclampsia in UK pregnant women: a randomised, controlled pilot trial. British Journal of Nutrition, 112(1), 99-111.

Tara, F., Rayman, M. P., Boskabadi, H., Ghayour-Mobarhan, M., Sahebkar, A., Alamdari, D. H., & Ferns, G. (2010). Prooxidant-antioxidant balance in pregnancy: a randomized double-blind placebo-controlled trial of selenium supplementation. Journal of Perinatal Medicine, 38(5), 473-478.

Tara, F., Rayman, M. P., Boskabadi, H., Ghayour-Mobarhan, M., Sahebkar, A., Yazarlu, O., & Ferns, G. (2010). Selenium supplementation and premature (pre-labour) rupture of membranes: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 30(1), 30-34.

Tara, F., Maamouri, G., Rayman, M. P., Ghayour-Mobarhan, M., Sahebkar, A., Yazarlu, O., & Ferns, G. (2010). Selenium supplementation and the incidence of preeclampsia in pregnant Iranian women: a randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology, 49(2), 181-187.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er rapportert i denne artikkelen er ikke ment som medisinsk rådgivning og bør ikke brukes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *