Selentilskudd og autoimmun tyreoiditt

Autoimmun tyreoiditt er samlebetegnelsen for ulike typer tyreoiditt der immunsystemet feilaktig angriper skjoldbruskkjertelen.

Plassering av endokrine kjertler
Skjoldbruskkjertelen er den sommerfuglformede endokrine kjertelen i den nederste delen av halsen. Den spiller en stor rolle i reguleringen av vårt basale stoffskifte.

Resultatet er ofte hypotyreose, en utilstrekkelig funksjon av skjoldbruskkjertelen.

De to hovedtypene av hypotyreose er Hashimotos sykdom og atrofisk tyreoiditt.

Tyreoiditt er den medisinske betegnelsen for betennelse i skjoldbruskkjertelen.

Forstyrrelser i immunsystemet kan også forårsake en overaktiv skjoldbruskkjertel, kalt hypertyreose; Graves sykdom er den vanligste formen.

Selentilskudd for å FORhindre lavt stoffskifte (hypotyreose)

I en oversiktsartikkel fra 2021 hevder Filipowicz et al at mange europeiske endokrinologer foreskriver selentilskudd til pasienter med autoimmun tyreoiditt.

For eksempel viste en studie fra 2016 blant 815 leger (91 % var endokrinologer) at nesten 80 % av de undersøkte legene skriver ut selentilskudd til pasienter med autoimmun tyreoiditt. Begrunnelsen for selentilskudd er forsinkelsen av hypotyreose eller en reduksjon i skjoldbruskkjertelantistoffer [Filipowicz 2021].

40 % av de spurte legene foreskriver selentilskudd til kvinner med autoimmun tyreoiditt som er gravide eller blir gravide. Begrunnelsen i disse tilfellene ved graviditet er forebygging av postpartum tyreoiditt* [Filipowicz 2021].

* betennelse i skjoldbruskkjertelen som kan vises to til seks måneder etter fødselen.

Den foretrukne dosen i alle grupper er 100-200 mcg/dag [Filipowicz 2021].

Filipowicz et al [2021] anbefaler organiske selentilskudd fremfor uorganiske former. De anbefaler spesielt et patentert dansk produkt, SelenoPrecise®, som inneholder organisk selengjær med 100 mcg selen per tablett hvor 66 % av seleninnholdet er selenmethionin og som inneholder mer enn 20 andre organiske selenforbindelser og mindre enn 1 % uorganiske selenformer. Den har en høy biotilgjengelighet på 88,7 % [Bügel 2008].

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert dette produktet og konkluderer med at produktet er tilstrekkelig godt karakterisert når det gjelder innholdet av selen og arten av selenforbindelser. I tillegg har EFSA konkludert med at bruk av selenberiket gjær som kilde til selen når det brukes i matvarer (inkludert kosttilskudd) for befolkningen generelt ikke gir anledning til sikkerhetsproblemer ved de foreslåtte inntaksnivåene [EFSA 2008].

LAVT SELENINNTAK I EUROPA

I Europa er selentilskudd ofte nødvendig fordi seleninntaket fra kosten i store deler av Europa er for lavt til at innbyggerne i europeiske land kan oppnå en optimal plasma-/serumselenkonsentrasjon på 120-125 mkg/l, som er den konsentrasjon som er forbundet med maksimal aktivitet av selenoproteiner og tilstrekkelig selenlagring [Filipowicz 2021].

U-FORMET FORHOLD MELLOM SELENSTATUS OG HELSEEFFEKTER

Ifølge professor Margaret P. Rayman, University of Surrey, England, er det kun personer med lav selenstatus som er kandidater for selentilskudd. Prof. Raymans U-formede graf viser at risikoen for sykdom vil være høy når selenstatus er lav, og da vil anbefalingen være å øke seleninntaket i kosten. Risikoen for sykdom vil imidlertid være lav når personens selenstatus er optimal (ved serum/plasmakonsentrasjoner på 125 mkg/l). Her vil anbefalingen være å ikke ta tilskudd [Winther 2020, figur 3].

Når det gjelder en mulig sammenheng mellom selenstatus og risikoen for å utvikle diabetes type 2, har Winther et al [2020] følgende punkter:

  • Data fra observasjonsstudier (som ikke kan vise en årsakssammenheng) synes å vise en sammenheng mellom et høyt selennivå i blodet og type-2 diabetes, hvor I mot data fra randomiserende kontrollerende studier viser, at det ikke er en større risiko for å utvikle type-2 diabetes hos personer, som tar selentilskudd, enn det er hos personer, som tar placebotilskudd.
  • Det er ikke klart, hvorfor evidensen fra observasjonsstudier og fra intervensjonsstudier adskiller seg.

Professor Lutz Schomburg, Berlin, Tyskland, har antydet at diabetes og insulinresistens fører til økt dannelse av selenoprotein P, den primære transportøren av selen i blodet, og forklarer dermed sammenhengen mellom høye selennivåer i blodet og forekomsten av type-2 diabetes. I denne teorien øker ikke en høyere selenstatus risikoen for diabetes, men diabetes forårsaker heller økt dannelse av selenoprotein P og høyere selenkonsentrasjoner i blodet [Schomburg 2020].

Under normale ikke-diabetiske forhold, hemmer insulin dannelsen og utskillelsen av selenoprotein P; under forhold med insulinresistens reduseres denne hemmingen, noe som fører til at nivået av selenoprotein og nivået av selen i blodet øker [Schomburg 2020].

AUTOIMMUN tyreoiditt, OKSIDATIVT STRESS OG SELEN

I sin oversiktsartikkel uttaler Winther, Rayman og Bonnema [2020] at oksidativt stress – skade forårsaket av et overskudd av skadelige frie radikaler i forhold til antioksidanter – har vært involvert i utviklingen av autoimmun tyreoiditt. Derfor kan antioksidantaktiviteten til slike selenoproteiner som glutationperoksidase og tioredoksinreduktase forklare fordelen med å bruke selentilskudd som en terapi for sykdommen [Winther 2020].

Filipowicz et al [2021] foreslår at en gunstig effekt av selentilskudd kan være effekten på immunsystemet og på oksidativt stress spesielt. De bemerker at selen er effektivt for å redusere α-TPO-nivåer hos pasienter med hypotyreose forårsaket av autoimmun tyreoiditt.

Merk: α-TPO-nivå refererer til nivået av thyroidperoksidase (TPO) antistoffer i blodet. Skjoldbruskkjertelperoksidase er et enzym som vanligvis finnes i skjoldbruskkjertelen. Det spiller en viktig rolle i produksjonen av skjoldbruskhormoner. Hvis en TPO-test oppdager antistoffer mot TPO i blodet, er det en indikasjon på en autoimmun skjoldbruskkjertelsykdom.

AUTOIMMUN tyreoiditt, hypertyreose og selen

Autoimmun tyreoiditt er også assosiert med hypertyreose, som er overproduksjon av skjoldbruskkjertelhormonene. Graves sykdom er den viktigste årsaken til hypertyreose.

Ulike epidemiologiske studier har vist en sammenheng mellom økt risiko for Graves sykdom, en forstyrrelse i immunsystemet som resulterer i hypertyreose, overproduksjon av skjoldbruskkjertelhormoner og lav selenstatus. Hos pasienter med Graves sykdom kan tilskudd av selen resultere i en raskere bedring av hypertyreose og forbedret livskvalitet [Winther 2020].

Mer informasjon om effekten av selentilskudd på livskvaliteten hos pasienter med autoimmun tyroiditt vil kunne komme med data fra CATALYST-studien, som forventes avsluttet i desember 2021 [Filipowicz 2021]. CATALYST-studien var designet til å evaluere i hvilket omfang et daglig tilskudd med 200 mkg selen fra SelenoPrecise® i 12 måneder ville forbedre pasientenes livskvalitet [Winther 2014].

SAMMENDRAG: SELENSTATUS OG AUTOIMMUN TYROIDITT

Litteraturgjennomgangen utført av Filipowicz et al [2021] viser at bruken av selentilskudd for å forhindre eller forsinke autoimmun tyreoiditt støttes av daglig klinisk praksis. Forfatterne foreslår at selentilskudd bør tilpasses profilen til den spesifikke befolkningen enten det er barn, voksne, menn, kvinner, gravide eller ikke-gravide. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot tilgjengeligheten av selen i det lokale og regionale kostholdet og til spørsmålet om pasienten har autoimmun tyreoiditt eller ikke-autoimmun tyreoiditt.

Forfatterne understreker at spesielt gravide kvinner og gravide fra områder med lavt innhold av jod og selen kan være gode kandidater for selentilskudd. Selentilskudd for gravide kan forhindre utvikling av selenmangel, postpartum tyreoiditt, høyt blodtrykk og dårlige neonatale prosesser [Filipowicz 2021].

Kilder

Bügel S, Larsen EH, Sloth JJ, et al. Absorption, excretion, and retention of selenium from a high selenium yeast in men with a high intake of selenium. Food Nutr Res. 2008;52:10.3402/fnr.v52i0.1642.

EFSA Panel of Food Additives. Selenium-enriched yeast as a source for selenium added for nutritional purposes in foods for particular nutritional uses and foods (including food supplements) for the general population. 2008;766:1-42.

Filipowicz D, Majewska K, Kalantarova A, Szczepanek-Parulska E, Ruchała M. The rationale for selenium supplementation in patients with autoimmune thyroiditis, according to the current state of knowledge. Endokrynol Pol. 2021;72(2):153-162.

Schomburg L. The other view: the trace element selenium as a micronutrient in thyroid disease, diabetes, and beyond. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):15-24.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, et al. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020; 16(3):165–176.

Winther KH, Watt T, Bjørner JB, et al. The chronic autoimmune thyroiditis
quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized
controlled trial. Trials. 2014;15:115.

Informasjon i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *