Selen, immunfunksjon og DNA-reparasjon

Selen er et sporstoff, som er viktig for DNA-reparasjon, for en god immunfunksjon og for en nedsatt dødelighetsrisiko.

DNA dobbel helix
Cellestudier, dyremodeller og humane kliniske studier tyder på, at en optimal tilførsel av selen er nødvendig for å forbedre prosessen med reparasjon av DNA-skader.

Mikronutrient Informations-senteret, som betjenes av medarbeidere fra Linus Pauling Instituttet ved Oregon State University, har pålitelig informasjon om de vitaminer, og mineraler og sporstoffer, som brukes i kosttilskudd.

I dag vil jeg oppsummere den informasjonen, som senteret gir om selen og supplere med informasjon fra den seneste vitenskapelige forskningen.

EN INTRODUKSJON TIL SELEN OG SELENOPROTEINER

Selen er et sporstoff, som er livsviktig og som mennesker har bruk for, for at de selenavhengige selenoproteinene kan fungere som de skal. Fritt selen er sjeldent i kroppen. I stedet er selenet i kroppen typisk en komponent av selenomethionin, selenocystein og methyl-selenocystein.

Definisjon: Sporstoffer er kjemiske grunnstoffer, som kroppen har bruk for i veldig små mengder. Selen er det kjemiske grunnstoffet med atomnummer 34. Det betyr, at det er 34 protoner og 34 elektroner i selens atomstruktur.

Det er aminosyren selenocystein, som innbygges i selenoproteiner. Forskere har nå identifisert 25 selenoproteiner hos mennesker.

Her følger noen av de viktige selenoproteiner anført med en indikasjon av deres viktigste fysiologiske funksjon:

 • Selenoprotein P: Transport av selen til vev
 • Glutathionperoxidasene: Antioksidantaktivitet
 • Thioredoxinreduktasene: Antioksidantaktivitet
 • Iodthyronin-deiodinaserne: Regulering av skjoldbruskkjertelens hormonproduksjon
 • Selenoprotein S: Regulering av inflammasjon
 • Selenoprotein W: Antioksidantaktivitet
 • 15 kDa selenoproteinet: Sterkt uttrykt i prostata, nyre, testikler, lever og hjernevev
SYKDOMMER FORBUNDET MED SELENMANGEL

Keshans sykdom og Kashin-Becks sykdom er bevis på at selenmangel kan forårsake alvorlig sykdom.

Keshans sykdom

I selenfattige områder i Kina har forskere beskrevet og identifisert Keshans sykdom, en endemisk sykdom i hjertemuskelen, som forårsaker hjertesvikt og er nært knyttet til et svært lavt kostinntak av selen. Årsaken til Keshans sykdom ser ut til å være kombinasjonen av lav selenstatus og eksponering for et smittsomt virus, f.eks. Coxsackie virus B3. Selenmangel hos vertspersonen kan føre til økt virulens av det invaderende viruset, og virusinfeksjonen gir da betennelse i hjertemuskelen [Harthill 2011].

Selentilskudd ser ut til å beskytte individer mot å utvikle Keshans sykdom, men det har ikke vist seg å reversere skaden på hjertemuskelen [Delage 2014].

Kashin-Becks sykdom

I områder med selenmangel i Kina, Nord-Korea, Sibir og Tibet, forårsaker Kashin-Becks sykdom slitasjegikt, noe som resulterer i leddmisdannelser. Årsaken til Kashin-Becks sykdom ser ut til å involvere ulike faktorer knyttet til selenmangel: eksponering for sopptoksiner, jodmangel og drikking av forurenset vann har blitt foreslått.

Forbedring av selenstatus hos barn som bor i endemiske områder kan redusere forekomsten av Kashin-Beck sykdom [Zou 2009].

Selentilskudd til sykdomsforebyggelse
Kreft

En 2016 metaanalyse av 69 studier (26 case-kontrollstudier, 14 kohortstudier, 19 nestede case-kontrollstudier, 5 case-kohortstudier, 5 randomiserte kontrollerte studier) har vist at høyere serum/plasma selenstatus er assosiert med en beskyttende effekt på risikoen for kreft. Den høyere selen-eksponeringen reduserte risikoen for brystkreft, spiserørskreft, magekreft, lungekreft og prostatakreft. Høyere seleneksponering var ikke assosiert med blærekreft, tykktarmskreft eller hudkreft [Cai 2016].

En 2020-metaanalyse av 37 populasjonsbaserte observasjons- eller intervensjonsstudier med et prospektivt design avslørte et signifikant omvendt forhold mellom seleninntak og generell kreftrisiko, justert for effekten av alder, kroppsmasseindeks og røyking. Forskerne konkluderte med at selen beskytter mot kreft og at de beskyttende effektene varierer avhengig av krefttype [Kuria 2020].

Hjerte-og karsykdommer

En metaanalyse fra 2021 av 13 observasjonsstudier og randomiserte kontrollerte studier viste en redusert risiko for hjertesykdom og dødelighet hos personer med høyere selenstatus sammenlignet med lavere selenstatus. Dataene som ble samlet inn viste en 15 % redusert risiko for forekomst av hjerte- og karsykdommer for hver 10 mkg økning i selen i blodet [Kuria 2021].

SELENTILSKUDD TIL SYKDOMSBEHANDLING
Dysfunksjon av immunsystemet

En undersøkelse av den tilgjengelige forskningslitteraturen viser at selenmangel er forbundet med immundysfunksjon og kronisk inflammasjon, videre viser dokumentasjon på at selen og selenoproteiner spiller en rolle i dempningen av dysfunksjonelle inflammatoriske reaksjoner [Delage 2014].

Infeksjonssykdom

Noen få randomiserte kontrollerte studier har vist at selentilskudd for HIV-infiserte individer er assosiert med et betydelig redusert antall sykehusinnleggelser, med forbedret CD4-lymfocytt-T-celletall, og med en forsinkelse eller forebygging av enhver utvikling av HIV-virusbelastningen [Delage 2014 ].

En gjennomgang fra 2021 av epidemiologiske studier og dyreforsøk antyder at selenstatus påvirker vertens respons på RNA-virus. Forskerne konkluderer med at selenstatus påvirker den menneskelige responsen på Covid-19, spesielt i regioner der seleninntaket er lavt [Bermano 2021].

Autoimmun skjoldbrusksykdom

Tre randomiserte kontrollerte studier har vist at selentilskudd er assosiert med reduserte nivåer av autoantistoffer i blodet [Delage 2014].

Når dette skrives (vinteren 2022), avventer vi publisering av resultatene fra to randomiserte kontrollerte studier – CATALYST-studien av pasienter med hypotyreose og GRASS-studien av pasienter med Graves’ sykdom [Watt 2013; Winther 2104].

KONKLUSJON: OPTIMERING AV INNTAK AV SPORSTOFFET SELEN TIL DNA-REPARASJON OG TIL EN GOD IMMUNFUNKSJON

Dette er et komplekst emne, og som er behov for mer forskning. Følgende er en oversikt over hva som er kjent til dags dato (vinteren 2022):

 1. Det synes å være et U-formet forhold mellom serum/plasma selenstatus og helse/sykdom. Rayman estimerer, at den optimale serum/plasma selenstatusen er i omegnen av 125 mkg/l [Winther 2020, figur 3]. Selenstatus betydelig under eller over 125 mkg/l er forbundet med økt risiko for sykdom.
 2. En studie fra 2020 av selenstatus hos pasienter med hjertesvikt har avslørt, at pasienter med en selenstatus under 100 mkg/l hadde en dårligere New York Heart Association (NYHA) funksjonsklasse, mer alvorlige symptomer og tegn på hjertesvikt, dårligere treningskapasitet og dårligere livskvalitet [ Bomer 2020].
 3. En studie fra 2010 av friske voksne i England, i alderen 50-64 år, med en gjennomsnitlig selenstatus før intervensjon på 95 mkg/l fant at en gjennomsnitlig kosthold og kosttilskuddsinntak på 105 mkg/dag var nødvendig for å oppnå 125 mkg/l, en optimal plasmakonsentrasjon av selenoprotein P, som er den primære transportøren av selen i blodet og en nyttig biomarkør for selenstatus [Hurst 2010].
 4. Om man skal unnlate selentilskudd eller ta 50 mkg/dag eller 100 mkg/dag avhenger i høy grad av det området man bor i. Følgende områder er regioner hvor det estimerede daglige kostinntaket av selen er under 105 mkg/dag: Store deler av Skandinavia og Nordeuropa og England og Irland, New Zealand og Australia, USA, Kanada, Japan og Grønland har for det meste en selenrik jordsmonn og matvarer, som i tilstrekkelig grad er i stand til å heve det gjennomsnitlige matintaket over anbefalingen på 105 mkg/dag. Kina, et land med kontraster, har områder som både er selenfattige og selenrike [Winther 2020].
 5. Kanskje er den beste tingen man kan gjøre å få målt sitt serum selenkonsentrasjon.
Kilder

Bermano G, Méplan C, Mercer DK, Hesketh JE. Selenium and viral infection: are there lessons for COVID-19? Br J Nutr. 2021 Mar 28;125(6):618-627.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Cai X, Wang C, Yu W, Fan W, Wang S, Shen N, Wu P, Li X, Wang F. Selenium exposure and cancer risk: an updated meta-analysis and meta-regression. Sci Rep. 2016 Jan 20;6:19213.

Delage B. Selenium. Micronutrient Information Center. Linus Pauling Institute. Oregon State University. 2014.

Harthill M. Review: micronutrient selenium deficiency influences evolution of some viral infectious diseases. Biol Trace Elem Res. 2011;143(3):1325-1336.

Hurst R, Armah CN, Dainty JR, et al. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010;91(4):923-931.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(4):684-694.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, Cao Y. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021;61(21):3616-3625.

Watt T, Cramon P, Bjorner JB, et al. Selenium supplementation for patients with Graves’ hyperthyroidism (the GRASS trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013;14:119.

Winther KH, Watt T, Bjorner JB, et al. The chronic autoimmune thyroiditis quality of life selenium trial (CATALYST): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2014;15:115.

Winther KH, Rayman MP, Bonnema SJ, Hegedüs L. Selenium in thyroid disorders – essential knowledge for clinicians. Nat Rev Endocrinol. 2020 Mar;16(3):165-176.

Zou K, Liu G, Wu T, Du L. Selenium for preventing Kashin-Beck osteoarthropathy in children: a meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2009;17(2):144-151.

Informasjon i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør ikke tolkes slik.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *