Selenstatus og immunfunksjon

Selen er et av de mikronæringsstoffene som er kjent for å ha en viktig og spesifikk påvirkning på immunsystemets aktivitet.

T-hjelpercelle
Et tilskudd av selen øker Th1-cellenes immunrespons og stimulering av T-celler. Avbildet her: T-hjelpecelle. Selen fungerer også som en kofaktor hvor det kan oppnås en mer effektivt immunrespons fra COVID-vaksinasjon.

In a 2022 review, Munteanu and I en gjennomgang fra 2022 oppsummerer Munteanu og Schwartz relevante forsknings-data om modulering av immunfunksjon ved hjelp av mikronæringsstoffer, inkludert selen og sink [Munteanu 2022].

Når det gjelder selen fant forfatterne følgende om den gunstige effekten av selen på immunsystemets funksjon:

  • Selen, som en komponent i aminosyren selenocystein, forbedrer dannelse av inflammatoriske mediatorer.
  • Selenbehandling fører til en reduksjon i genuttrykket av de pro-inflammatoriske cytokinene IL-1 og TNF-alfa. Dette indikerer at selen har en betennelsesdempende effekt i kroppen.
  • Selen øker immunresponsen til T-celler og Th1-hjelpeceller. T-celler arbeider for å ødelegge celler som har blitt infisert av bakterier eller virus. Th1-celler er også ansvarlige for å bekjempe bakterier og virus.
  • Selentilskudd øker konsentrasjonen av antistoffer, som forsterker vaksinevirkningen.
  • Selen virker som en kofaktor i immuniteten, som er mediert av influensavaksinen. Selen fungerer også som en kofaktor for å oppnå en mer effektiv immunrespons på covid-vaksinasjonen.
  • Selen bidrar til forsvaret mot bakterielle og vitale patogener gjennom sine effekter på redoks signalering.
  • Selentilskudd til pasienter med kreft øker antistoffkonsentrasjonene av immunoglobulinene IgA og IgG og øker antallet nøytrofiler.

Selen – et avgjørende mikronæringsstoff for et funksjonelt immunsystem

Munteanu & Schwartz [2022] trekker frem ytterligere følgende punkter om tilstrekkelig mengde selen:

  • Selen forbedrer ikke bare immunsystemes funksjon, men også funksjonen av skjoldbruskkjertelens stoffskifte og funksjonen til det kardiovaskulære systemet.
  • Selen kan spille en rolle i forebyggelsen av visse kreftformer.

Selen og COVID-19

Munteanu & Schwartz [2022] rapporterer at selen sammen med sink har en beskyttende rolle hos COVID-19-pasienter. Kombinasjonen av selen og sink er assosiert med en høyere sjanse for å overleve. Les mer

Selenstatus, inflammasjon og hjertesykdom

Lav plasmaselenstatus er signifikant assosiert med risiko for hjerte-sykdom og med forhøyede blodbiomarkører for kronisk inflammasjon. En tverrsnittsstudie fra 2021 av eldre i det sentrale Italia har avslørt at personer med en plasmaselenstatus lavere enn 60 mkg/l er spesielt utsatt for hjertesykdom [Giacconi 2021].

Ancona, Italia
Forskere i Ancona, Italia, har laget en tverrsnittsstudie som viser, at lav plasmaselenstatus er forbundet med økt risiko for hjertesykdom og med forhøyede nivåer av blodbiomarkører for kronisk inflammasjon.

I de perifere mononukleære blodcellene til eldre mennesker diagnostisert med hjertesykdom, fant forskerne også at lav plasmaselenstatus var signifikant assosiert med økt genuttrykk av inflammatoriske cytokiner og kjemokiner og med en ned-regulering av sirtuinene SIRT-1, SIRT- 5, SIRT-6 og SIRT -7 [Giacconi 2021].

Merk: Mononukleære celler i perifert blod er lymfocytter (f.eks. T-celler, B-celler, NK-celler) og monocytter i motsetning til blodceller som erytrocytter, granulocytter og blodplater. Les mer

Selentilskudd og anti-aldringseffekter

Utviklingen av aldersrelaterede sykdommer virker å være tett knyttet opp mot omfanget av skader som påføres cellene av oksidativ stress. Forskere definerer oksidativt stress som skade på proteiner, nukleinsyrer og lipider forårsaket av en ubalanse mellom skadelige reaktive oksygenarter (ofte omtalt som frie radikaler) og kroppens antioksidative forsvar [Alehagen 2021].

Elderly couple on the beach
Vi ønsker å holde oss unge og friske så lenge som mulig. Å sikre et optimalt inntakt av selen er forbundet med beskyttelse mot flere aspekter ved aldring.

En gjennomgang av den relevante forskningslitteraturen i 2021 avslører følgende resultater [Alehagen 2021]:

– En optimal selenstatus er nødvendig for dannelsen av antioksidant-seleno-enzymene: glutationperoxidaserne og thioredoxinreduktaserne.

– Selenmangel hos eldre ser ut til å øke risikoen for å utvikle aldersrelaterte sykdommer som kronisk inflammasjon, hjerte-karsykdommer, kreft og neurodegenerative sykdommer. Les mer