Selentilskudd og anti-aldringseffekter

Utviklingen av aldersrelaterede sykdommer virker å være tett knyttet opp mot omfanget av skader som påføres cellene av oksidativ stress. Forskere definerer oksidativt stress som skade på proteiner, nukleinsyrer og lipider forårsaket av en ubalanse mellom skadelige reaktive oksygenarter (ofte omtalt som frie radikaler) og kroppens antioksidative forsvar [Alehagen 2021].

Elderly couple on the beach
Vi ønsker å holde oss unge og friske så lenge som mulig. Å sikre et optimalt inntakt av selen er forbundet med beskyttelse mot flere aspekter ved aldring.

En gjennomgang av den relevante forskningslitteraturen i 2021 avslører følgende resultater [Alehagen 2021]:

– En optimal selenstatus er nødvendig for dannelsen av antioksidant-seleno-enzymene: glutationperoxidaserne og thioredoxinreduktaserne.

– Selenmangel hos eldre ser ut til å øke risikoen for å utvikle aldersrelaterte sykdommer som kronisk inflammasjon, hjerte-karsykdommer, kreft og neurodegenerative sykdommer.

– Tilskudd av selen kan i tillegg til å oppnå en optimal selenstatus, bidra til å sette i gang de biokjemiske og fysiologiske endringer som følger med aldring som:

  • forbedring av immunforsvaret
  • muliggjøre en balanse i stoffskiftet
  • levere et antioksidantforsvar
  • lette giftvirkningen fra tungtmetaller [Alehagen 2021].
Fordeler ved tilstrekkelig selenstatus hos eldre
SELEN OG ALDRING: BIOKJEMISKE MEKANISMER
Kronisk inflammasjon og oksidativ stress

Det ser ut til at oksidativt stress, betennelse og aldring samhandler med hverandre på komplekst vis. Kronisk inflammasjon hos eldre representerer en risikofaktor for flere sykdommer, herunder kreft, hjerte- og karsykdommer og demens [Alehagen 2021].

Tilskudd av selen ser ut til å øke antioksidantkapasiteten og lindre inflammasjon [Hariharan 2017].

I det svenske, kliniske KiSel-10 forsøket var tilskudd med en kombinasjon av organisk selen og koenzym Q10 forbundet med en forbedring av antioksidantkapasiteten og lindring av inflammasjon [Alehagen 2018].

Kardiovaskulær sykdom

I BIOSTAT-CHFs prospektive observasjonelle kohortstudie hadde hjertesviktspasienter med mangel på selen (defineret som serum-selenstatus under 70 mkg/l) en dårligere funksjonsklasse i New York Heart Association (NYHA), mere alvorlige tegn på hjertesvikt, mindre treningskapasitet og lavere livskvalitet enn hjertesviktpasienter med høyere plasma-selen. Selenmangel var også forbundet med flere sykehusinnleggelser for hjertesvikt eller dødelighet av alle årsaker. Hjertesviktpasienter med serum selenstatus mellom 70 og 100 mkg/l hadde lignende uønskede sammenhenger; dette tyder på at en serum-selenstatus under 100 mkg/l kan betraktes som unormalt [Bomer 2020].

Forskere i Malmö Preventive Project – MPP, en prospektivt kohortstudie som omfattet 4366 personer som ble fulgt i 9,3 (8,3-11) år, fastslo at konsentrasjonen av selenoprotein-P i plasma. Fra dette konkluderte de med at risikoen for dødelighet av alle årsaker, kardiovaskulær dødelighet samt påvirkning av å rammes av den første kardiovaskulære hendelsen var alle omvendt assosiert med konsentrasjonen av plasma selenoprotein-P [Schomburg 2019]

I KiSel-10-studien observerte forskere en signifikant redusert dødelighet av hjerte-og karsykdommer hos eldre studiedeltagere (>70 år), som fikk tilskudd med 200 mg selen/dag i fire år. Den gjennomsnittlige selenkonsentrasjonen i plasma ved starten av KiSel-10 forsøket var svært lav: 67,1 mg/l [Alehagen 2013].

Neurodegenerative sykdommer

Aldring er tilsynelatende den mest vesentlige risikofaktoren for utvikling av Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom.

Oksidativt stress og mitokondriel dysfunksjon er blitt foreslått som mulige årsakssammenhenger mellom aldring og neurodegenerative sykdommer [Alehagen 2021].

Antioksidative selenoenzymer beskytter mot oksidativt stress; videre kan en suboptimal selenstatus øke risikoen for å utvikle disse lidelsene [Aaseth 2016]. Forhøyede nivåer av frie radikaler kan spille en rolle i sykdomslæren om Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom [Alehagen 2021].

Kreft

Epidemiologiske undersøkelser utført i Europa, USA, Kina og Japan har vist at selen spiller en signifikant beskyttende rolle ved kreft [Alehagen 2021].

Et mangelfullt inntak av selen ser ut til å være forbundet med en økt risiko for visse krefttyper hos eldre mennesker. Sammenhengen kan være den dårligere beskyttelsen mot oksidativt stress og inflammasjon som igjen er forbundet med lav selenstatus. Mekanismene i selenbeskyttelse mot kreft er dog ennå ikke kjent [Alehagen 2021].

En metaanalyse fra 2020 konkluderte med at et dagligt inntak av selen på over 55 mg/dag var forbundet med nedgang i risikoen for utvikling av kreft [Kuria 2020].

Nedsatt nyrefunktion

En lav selen- og selenoprotein P-status ser ut til å være knyttet til nedsatt nyrefunksjon [Reinhardt 2015]. Eldre personer lider ofte av glomerulær eller tubulær dysfunksjon og manifest nyresvikt [Aaseth 2021; Denic 2016].

Et kombinert tilskudd med selen og koenzym Q10 har vist seg å forbedre nyrefunksjonen hos eldre personer med selenmangel [Alehagen 2020].

KONKLUSIONER: SELEN OG ALDRING

Biologisk aldring er en kompleks prosess som involverer molekylær skade, ubalanse knyttet til stoffskifte og endringer i immunfunksjonen, som resulterer i en økt mottakelighet for sykdommer og miljøbelastninger.

Mangel på selen er tett knyttet til menneskers aldring og aldersrelaterede sykdommer.

Mekanismene relatert til selenmangel og aldring er frie radikaler knyttet til oksidativ skade og kronisk inflammasjon.

Selen fra kosten og tilskudd er et viktig næringsstoff i beskyttelsen mot aldersrelaterte sykdommer som medieres via immunsystemet.

Det er fortsatt motstridende dokumentasjon vedrørende sammenhengen mellom seleninntak, -status og kreft og hjerte-kar-sygdomme.

Med hensyn til utviklingen av kreft ser det ut til at et mangelfullt inntak av selen med den etterfølgende utilstrekkelige dannelsen av funksjonelle selenoproteiner og nedsatte beskyttelsen mot oksidativt stress og inflammasjon spiller en viktig rolle.

Kostinntaket av selen varierer betydelig fra region til region i verden, avhengig av innholdet av selen i jorden og i maten.

Estimatet for de optimale helsefordelene ved selen er en plasma/serum-selenstatus på 125 mg/L [Rayman 2020].

Kilder

Aaseth J, Alexander J, Bjorklund G, Hestad K, Dusek P, Roos PM, Alehagen, U. Treatment strategies in Alzheimer’s disease: a review with focus on selenium supplementation. Biometals. 2016;29:827-839.

Aaseth J, Alexander J, Alehagen U, et al. The Aging Kidney-As Influenced by Heavy Metal Exposure and Selenium Supplementation. Biomolecules. 2021;11(8):1078.

Alehagen U, Opstad TB, Alexander J, Larsson A, Aaseth J. Impact of selenium on biomarkers and clinical aspects related to ageing: A review. Biomolecules. 2021;11(10):1478.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Brismar K, Larsson A. Selenium and Coenzyme Q10 supplementation improves renal function in elderly deficient in selenium: observational results and results from a subgroup analysis of a prospective randomised double-blind placebo-controlled trial. Nutrients. 2020 Dec 9;12(12):3780.

Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoS ONE. 2018;13:e0193120.

Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: a 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol. 2013 Sep 1;167(5):1860-6.

Al-Mubarak AA, van der Meer P, Bomer N. Selenium, selenoproteins, and heart failure: current knowledge and future perspective. Curr Heart Fail Rep. 2021;18(3):122-131.

Bomer N, Grote Beverborg N, Hoes MF, Streng KW, Vermeer M, Dokter MM, IJmker J, Anker SD, Cleland JGF, Hillege HL, Lang CC, Ng LL, Samani NJ, Tromp J, van Veldhuisen DJ, Touw DJ, Voors AA, van der Meer P. Selenium and outcome in heart failure. Eur J Heart Fail. 2020 Aug;22(8):1415-1423.

Denic A, Glassock RJ, Rule AD. Structural and functional changes with the aging kidney. Adv Chronic Kidney Dis. 2016 Jan;23(1):19-28

Gonzalez, S, Huerta JM, Fernandez S, Patterson AM, Lasheras C. Life-quality indicators in elderly people are influenced by selenium status. Aging Clin. Exp. Res. 2007;19:10-15.

Hariharan S, Dharmaraj S. Selenium and selenoproteins: its role in regulation of inflammation. Inflammopharmacology. 2020 Jun;28(3):667-695.

Johansson, P, Dahlstrom O, Dahlstrom U, Alehagen, U. Improved health-related quality of life, and more days out of hospital with supplementation with selenium and coenzyme q10 combined. results from a double blind, placebo-controlled prospective study. J. Nutr. Health Aging. 2015;19:870-877.

Kuria A, Tian H, Li M, Wang Y, Aaseth JO, Zang J, et al. Selenium status in the body and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;1–10.

Kuria A, Fang X, Li M, Han H, He J, Aaseth JO, Cao Y. Does dietary intake of selenium protect against cancer? A systematic review and meta-analysis of population-based prospective studies. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2020;60(4):684-694.

Rayman MP. Selenium intake, status, and health: a complex relationship. Hormones (Athens). 2020 Mar;19(1):9-14.

Reinhardt W, Dolff S, Benson S, Broecker-Preuß M, Behrendt S, Hög A, Führer D, Schomburg L, Köhrle J. Chronic Kidney Disease Distinctly Affects Relationship Between Selenoprotein P Status and Serum Thyroid Hormone Parameters. Thyroid. 2015 Oct;25(10):1091-6.

Schomburg L, Orho-Melander M, Struck J, Bergmann A, Melander O. Selenoprotein-P deficiency predicts cardiovascular disease and death. Nutrients. 2019;11(8):1852.

Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;111(6):1297–1299.

Informasjonen i denne artikkelen er ikke ment som legehjelp og bør derfor ikke tolkes som sådan.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *