Risiko for hjertesvikt og selenmangel

Lave plasmanivåer av selenoprotein P er assosiert med høyere risiko for hjertesvikt i en svensk befolkning [Jujic 2023].

Heart rate
Selenmangel hos hjertesviktpasienter er signifikant forbundet med en økt risiko for hjerte-kardødelighet, nedsatt trenings-kapasitet og dårligere livskvalitet [Bomer 2020].
Selenoprotein P er den primære proteintransportøren av selen i blodet.

Plasma- og serum-selenoprotein P-konsentrasjon er nyttige biomarkører for selenstatus hos personer med et relativt lavt seleninntak, fordi selenoprotein P reagerer på forskjellige inntaks-former av selen [Hurst 2010].

Selenmangel – definert som serumselenkonsentrasjoner under 70 µg/l – har vært assosiert med mer alvorlige symptomer på hjertesvikt, dårligere treningskapasitet og dårligere livskvalitet. Suboptimale serumselenkonsentrasjoner på 70-100 µg/l har lignende uønskede assosiasjoner, noe som tyder på at verdier mindre enn 100 µg/l kan anses som unormale [Bomer 2020]. Les mer

Selenstatus og innvirkning på biologisk aldring

Aldring. Å bli eldre. Å streve etter å leve så lenge som mulig, og å være så sterk og sunn som mulig. På et tidspunkt blir en god helse en viktigere bekymring enn rikdom. Optimal selenstatus er viktig for en god helse [Alehagen 2021].

Professor Jan Aaseth
Professor Jan Aaseth, dr.med., Ph.d., forsker i intern medisin, endokrinologi og toksikologi og spesialist i selenforskning.

Professor Urban Alehagen og professor Jan Aaseth lister opp følgende sammenhenger med biologisk aldring [Alehagen 2021]:

 • kronisk mild til moderat systemisk inflammasjon
 • skadelige DNA-endringer
 • mitokondriell dysfunksjon
 • oksidativ stress forårsaket av skadelige frie radikaler
 • telomerforkortelse

Å bli gammel er uunngåelig. Biologisk aldring involverer nødvendigvis en svekkelse av immunsystemet og en økt mottakelighet for sykdommer og miljøbelastninger.

SELENMANGEL I FORBINDELSE MED ALDRING OG ALDERSRELATERT SYKDOM

Selenmangel er forbundet med mitokondriell dysfunksjon, oksidativ stress og inflammasjon [Alehagen 2021].

Mitokondriell skade er en viktig faktor i aldringsprosessen til menneskelige celler. Rekative oksygenarter er et biprodukt av mitokondrienes dannelse av ATP-energi, hvorav noen er nyttige og noen er skadelige. Lekkasjen av disse skadelige frie radikalene fra mitokondriell respirasjonskjede øker med alderen, noe som resulterer i cellulær oksidativ skade når det ikke er nok antioksidanter til å nøytralisere effekten av de frie radikalene. Les mer

Tilskudd av selen og koenzym Q10 i forebyggelse av hjertesykdom

Forebyggelse av hjertesykdom. I KiSel-10-studien, der eldre borgere i fire år fikk et daglig tilskudd av selengjær (200 mcg), i kombinasjon med koenzym Q10 (2 x 100 mg), hadde deltakerne redusert risikoen for hjerte -karsykdom, i tillegg til forhindret økning i fibroblast vekstfaktor 23 [Alehagen feb 2022].

Hva er fibroblast vekstfaktor 23?
Prof. Urban Alehagen
Prof. Urban Alehagen var blant de første kardiologer, som hadde mistanke om, at lavt seleninntak kunne øke risikoen for å dø av hjertesykdom. Han designet og gjennomførte KiSel-10-studien for å teste hypotesen om at et kombinert selen og koenzym Q10-tilskudd kan redusere risikoen for hjertekarsykdom.

Professor Urban Alehagen forklarer, at fibroblast vekstfaktor 23 er et hormon, som primært utskilles fra osteocyttene (dvs. modne knokkelceller) til blodet. Fra blodsirkulasjonen virker hormonet på fibroblast vekstfaktor reseptorer i hjertet, tarmen, nyrene og biskjoldbruskkjertelen [Alehagen feb 2022].

Fibroblast vekstfaktor 23 er hovedsakelig aktiv i omsetningen av vitamin D og fosfor. Det har også vært rapportert om sammenheng mellom et økt nivå av fibroblast vekstfaktor 23 og kardiovaskulær dødelighet, selv hos pasienter uten tegn på nyresykdom [Alehagen feb 2022]. Les mer

Selentilskudd til eldre borgere

KiSel-10-studien viste helsemessige fordeler med daglig tilskudd av selen i kombinasjon med coenzym Q10 til eldre:

 • Forbedret hjertefunksjon vist på ekkokardiogrammer
 • Nedsatt risiko for død grunnet hjertesykdom
 • Forbedret helserelatert livskvalitet
Professor Urban Alehagen
I KiSel-10-studien ga prof. Urban Alehagen og forskerteamet 200 µg selen og 2 x 100 mg koenzym Q10 daglig, i 48 måneder, til eldre svenske statsborgere, når serum-selenstatus ved studiestart var ganske lav (gjennomsnitt: 67,1 mcg/l). Studien viste at fordelene med tilskuddet var forbedret hjertefunksjon og nedsatt risiko for å dø av hjertesykdom.

Det kombinerte tilskuddet ser ut til å virke ved å redusere omfanget av oksidativt stress, systemisk inflamasjon og fibrose hos studie-deltakere [Alehagen 2022a].

Data fra KiSel-10-studien viste følgende effekter av det kombinerte tilskuddet med hensyn til fibroblast-vekstfaktor 23-konsentrasjoner i blodet:

 • Studien viste redusert konsentrasjon av FGF-23-hormon.
 • Studien viste en sammenheng mellom sirkulasjonsnivået av FGF-23 og atrieflimmer.
 • Studien viste en sammenheng mellom konsentrasjonen av FGF-23 og død av hjertesykdom.
 • Studien viste en effekt av reduserte nivåer av FGF-23 på risikoen for død av hjertesykdom, som er uavhengig av nivået av hjerteveggsstressbiomarkøren NT-proBNP.
 • Det er en nær sammenheng mellom FGF-23-konsentrasjoner og nyrefunksjon.
HVORFOR ER MENGDEN AV GF-23 VIKTIG?

Prof. Alehagen forklarer at FGF-23 er et hormon som skilles ut i blodsirkulasjonen. En av dens primære funksjoner er reguleringen av vitamin D-metabolismen og fosformetabolismen i nyrene.

Det ser imidlertid ut til å være en assosiasjon mellom FGF-23-aktivitet og kardiovaskulær dødelighet selv i fravær av nyresykdom. Eksperimentelle data viser at FGF-23 kan fungere som en mediator mellom hjertehypertrofi, hjertefibrose og kardial dysfunksjon [Alehagen 2022b]. Les mer

Antioksidanteffekt av selen og selenoproteiner

Antioksidanter. Flere selenoproteiner spiller viktige roller som antioksidantenzymer, i beskyttelsen av celler og mitokondrier mot oksidativ skade forårsaket av skadelige frie radikaler. Fremtredende blant antioksidantene seleno-enzymer er glutationperoksidase og tioredoksin reduktase [Alehagen 2022].

Professor Urban Alehagen
Professor Urban Alehagen, hovedforsker på KiSel-10-studien, anslår at et daglig seleninntak på 110-150 mcg per dag er nødvendig for å oppnå optimal ekspresjon av selenoprotein P, et av de viktigste selenoproteinene i plasma og den største transportøren av selen i blodet [Alehagen 2022].
Merk: Oksidativt stress er den biomedisinske betegnelsen for en ubalanse i forholdet mellom 1) skadelige frie radikaler, hovedsakelig de reaktive oksygenartene, og 2) beskyttende antioksidanter, som nøytralisere de skadelige frie radikalene.

I mange deler av verden, spesielt i store deler av Europa og Midtøsten, er det selenfattig jord og selenfattig mat. I Sverige for eksempel, er det gjennomsnittlige daglige inntaket av selen blant pensjonister omtrent 35 mcg/dag, som er godt under mengden (110-150 mcg/dag) som kreves for optimal ekspresjon av selenoprotein antioksidantene [Alehagen 2022]. Les mer

Selenmangel og hjertesvikt

Hjertesvikt – hjertemuskelens manglende evne til å pumpe en tilstrekkelig mengde blod ut til kroppen – er en sykdom, som resulterer i åndenød, overbelastning av lungene og opphopning av blod i underekstremitetene. Hjertesvikt medfører nedsatt livskvalitet.

Mitochondrion
Illustrasjon av en mitokondrie. Mitokondriene i cellene våre omdanner kilder til energi slik som fettsyrer, glukose og ketoner til ATP-energimolekyler. Et tilstrekkelig inntak av mikronærings-stoffer som selen, koenzym Q10 og sink er viktige for mitokondrienes energiproduksjon og for antioksidant-beskyttelse av celler, lipider, proteiner og DNA.

Prognosen for hjertesvikt er dårlig, og de tilgjengelige medisin-ske behandlingene til pasienter med hjertesvikt er utilstrekkelige. Det er bruk for nye behandlings-strategier [Mortensen 2015].

Yin og kollegaer har analysert data fra 39.757 voksne i en tverrsnittsstudie fra 2005-2018 US National Health and Nutrition Examination Survey. Deres resultater tyder på at høye nivåer av kombinerte antioksidant mikronæringsstoffer fra kosten er forbundet med nedsatt forekomst av forskjellige former for hjertekarsykdom, og at selen yter det største bidraget til denne sammenhengen [Yin 2022]. Les mer

Selenstatus, inflammasjon og hjertesykdom

Lav plasmaselenstatus er signifikant assosiert med risiko for hjerte-sykdom og med forhøyede blodbiomarkører for kronisk inflammasjon. En tverrsnittsstudie fra 2021 av eldre i det sentrale Italia har avslørt at personer med en plasmaselenstatus lavere enn 60 mkg/l er spesielt utsatt for hjertesykdom [Giacconi 2021].

Ancona, Italia
Forskere i Ancona, Italia, har laget en tverrsnittsstudie som viser, at lav plasmaselenstatus er forbundet med økt risiko for hjertesykdom og med forhøyede nivåer av blodbiomarkører for kronisk inflammasjon.

I de perifere mononukleære blodcellene til eldre mennesker diagnostisert med hjertesykdom, fant forskerne også at lav plasmaselenstatus var signifikant assosiert med økt genuttrykk av inflammatoriske cytokiner og kjemokiner og med en ned-regulering av sirtuinene SIRT-1, SIRT- 5, SIRT-6 og SIRT -7 [Giacconi 2021].

Merk: Mononukleære celler i perifert blod er lymfocytter (f.eks. T-celler, B-celler, NK-celler) og monocytter i motsetning til blodceller som erytrocytter, granulocytter og blodplater. Les mer

Selenstatus og dødelighet og type 2-diabetes

Høyere serumselenkonsentrasjoner er assosiert med en statistisk signifikant lavere dødelighet på 31 % av alle årsaker og en statistisk signifikant lavere dødelighet av hjertesykdom på 34 % hos personer med type-2 diabetes [Qiu 2021].

Det konkluderer forskere som har gjennomført en relativt stor kohortstudie av pasienter med diabetes med lang oppfølgingstid. De analyserte data fra 3199 amerikanske voksne med type-2 diabetes; gjennomsnittlig oppfølgingstid var 12,6 år [Qiu 2021].

I løpet av oppfølgingsperioden ble 1693 dødsfall inkludert 425 dødsfall på grunn av hjertesykdom dokumentert [Qiu 2021].

HØYESTE KVARTIL AV SERUMSELEN sammenlignet med LAVESTE KVARTIL

Personer i den høyeste kvartilen av serumseleninnhold hadde signifikant lavere dødelighetsrater av alle årsaker og signifikant lavere dødelighetsrater av hjertesykdom sammenlignet med personer i den laveste kvartilen av serumselen [Qiu 2021]. Les mer